HARBIF – Celovit pristop k obvladovanju tveganj in notranji finančni kontroli v MSP

HARBIF – Celovit pristop k obvladovanju tveganj in notranji finančni kontroli v MSP

logo

Trajanje:

1.november 2013 do 31.oktober 2015

 

Vrsta projekta:

LdV

Projekt vseživljenjskega učenja, Leonardo Da Vinci, prenos inovacij

 

Partnerji v projektu:

  • Mugla Sitki Kocman University, Turčija (koordinator projekta)
  • Budapest Business School,  Mažarska
  • Kaunas University of Technology, Litva
  • GEA College, Fakulteta za podjetništvo, Slovenija
  • Gazi University, Ankara
  • Uludag University, Bursa
  • Chamber of Certified Public Accountants of Ankara
  • Chamber of Certified Public Accountants of Bursa

 

Opis projekta:

Projekt je zasnovan z namenom, da na podlagi že identificiranih tveganj za MSP, zagotovi gradivo in program usposabljanja za interna izobraževanja v MSP, v smeri vzpostavitve notranjega sistema finančnega nadzora in celovitega upravljanja tveganj.

Mala podjetja v Evropi imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju ekonomske in socialne stabilnosti,  razvoju, povečevanju BDP posameznih držav ter imajo pomemben prispevek k zagotavljanju novih delovnih mest. Kot gonilna sila gospodarstva ne morejo biti prepuščeni »upravljanju po občutku«, pač pa je za MSP potrebno vzpostaviti in uzakoniti zanesljivejše instrumente, ki jim bodo pomagali pri prepoznavanju ovir, oceni tveganja in posledično k stabilnejšemu in donosnejšemu poslovanju. Poleg tega je potrebno permanentno usposabljanje po načelu »vseživljenjskega učenja« za menedžment in zaposlene v notranji kontroli MSP (računovodij) za uspešno prilagajanje spreminjajočim se pogojem poslovanja, ki je posledica spremenjene zakonodaje in drugih vplivov.

Projekt je osnovan na izsledkih mednarodnega projekta MONTIFIC.

 

Rezultati projekta:

Priročnik za obvladovanje finančnih tveganj v MSP

V okviru projekta HARBIF smo poleg ostalih aktivnosti promocije in diseminacije izvedli seminar/delavnico z naslovom: »OBVLADAJMO TVEGANJA V MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETJIH«.

Na naslednji povezavi si lahko ogledate Urnik delavnice.

 

prenosBBS kaunasGazi130px-Uludag_University

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial