IdeanNovaShip – Inovacije in ideje za socialno podjetništvo

IdeaNovaShip – Inovacije in ideje za socilano podjetništvo (Innovate and Ideate for Social Entrepreneurship)

JpegLogo

Trajanje projekta:

1.3.2016 do 28.2.2018

Vrsta projekta/projekt financira:

erasmuslogo

DG Education and Culture – Erasmus+ Programme, KA2 Strategic Partnerships for Youth

Partnerji v projektu:

NAMCB – Association of Municipal Clerks in Bulgaria (http://www.namcb-org.bg/), vodilni partner

UAU IAU – Uluslararasi Antalya Universitesi (http://www.antalya.edu.tr/)

CSC – Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci (http://danilodolci.org/)

IBOX – Ibox Create S.I. (http://iboxcreate.es/)

IEU UTH – University of Thessaly (http://www.uth.gr/en/)

Kratek opis projekta

Socialno podjetništvo na GEA College – Fakulteti za podjetništvo prepoznavamo kot izziv in priložnost. Socialnega podjetnika razumemo kot posameznika z inovativnim umom, ki je sposobne videti veliko več kot zgolj finančno perspektivo. Ima sposobnost iskanja in reševanja realnih problemov, s tema pa pomaga ljudem, še posebej depriviligiranim in ranljivim skupinam v družbi. Prepričan je o uspehu lastnih idej in idej ekipe, s katero sodeluje. Uživa v spreminjanju družbe in se tveganju ne izogiba, pač pa v razumnih mejah išče priložnosti povsod tam, kjer jih drugi sploh ne vidijo.

Takšne podjetnike bomo skušali poisakti in usposobiti tekom projekta IdeanNovaShip. Iskali bomo mlade, ki se bodo vključili v usposabljanje in proces mentorstva za realizacijo lastnih zamisli. Mentorji bodo posebej usposobljeni, izkušeni svetovalci, ki bodo svoje podjetniške pripeljali do cilja – poslovnega modela ali načrta za ustanovitev novega socialnega podjetja, ki bo tudi po preteku morebitnega financiranja in podpore, ki jih zagotavljajo različni državni podporni mehanizmi, sposobno preživeti na trgu.

Glavni cilji projekta

Cilj projekta je na mednarodni delavnici v okviru projekta usposobiti štiri predavatelje – trainerje, ki bodo nato izvedli pilotno usposabljanje s ciljno skupino udeležencev v Sloveniji, mladimi bodočimi socialnimi podjetniki.

Glavni cilj pojekta je usposbiti skupino 25 do 30 bodočih socilanih podjetnikov, iz skupine mladih do 35 let.

Predvideni rezultati

 • mini raziskava – trenutno stanje socilanega podjetništva v Sloveniji (in ostalih državah, od koder prihajajo partnerji projekta)
 • glede na rezultate raziskave, kreiranje programa usposabljanja za predavatelje/trainerje (Train The Trainers program)
 • izvedba usposabljanja za predavatelje/trainerje (Valencia – Španija, decemeber 2016)
 • kreiranje programa usposabljanja za ciljno skupino mladih, ki imajo željo ustanoviti lastno socialno podjetje, oziroma jih socialno podjetništvo zanima
 • izvedba pilotnega usposabljanja z mednarodno skupino mladih, bodočih socialnih podjetnikov (Volos, Grčija, julij 2017)
 • informativni dan/kratka konferenca s področja socilanega podjetništva (Ljubljana, noveber 2016)
 • mednarodni projekti sestanki v državah, od koder prihajajo partnerji v projektu
 • zaključna konferenca projekta (Sofija, Bolgarija, januar 2018)
 • management projekta v skladu z zastavljenimi cilji
 • diseminacija projekta in njegovih rezultatov.
Doseženi rezultati
Raziskava podpornega okolja za socialno podjetništvo v Sloveniji je bila izvedena v jeseni 2016. Socialno podjetništvo pri nas opredeljuje Zakon o socialnem podjetništvu, ki definira poleg splošnih ciljev socialnih in družbeno odgovornih podjetij še pogoje poslovanja, elemente podpornega okolja, posebne pogoje zaposlitve v teh podjetjih in nadzor nad poslovanjem. Zakon je bil osnova za pripravo nacionalne Strategije razvoja socialnega podjetništva 2013 – 2016, z naslednjimi strateškimi cilji:
1. povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva in vedenje o načelih socialnega podjetništva,
2. nadgradnja obstoječega podpornega okolja za podjetništvo ter
3. spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela.
Poročilo o izvedeni raziskavi navaja, da podjetniki na področju socialnega in družbeno odgovornega podjetništva pri nas ocenjujejo državno podporo kot šibko in v mnogih elementih neustrezno. V njem je mogoče najti podatke o financiranj, seznam subjektov podpornega okolja, vrste socialnih podjetij in njihovo število, ter nekaj drugih podatkov.
Metodologija poučevanja socialnega podjetništva je bila pripravljena v sodelovanju strokovnjakov vseh partnerskih inštitucij. Poleg uvoda v socialno podjetništvo metodologija vsebuje še module o razvoju podjetniške ideje, financiranju in virih financiranja podjema, nekaj primerov iz socialno podjetniške prakse ter vire in nasvete, ki utegnejo mladim podjetnikom koristiti na poti v svet socialnega podjetništva.
Train The Trainers, oziroma usposabljanje učiteljev socialnega podjetništva je med 12. in 16. decembrom 2016 potekalo v Valencii (Španija). Udeležile so se ga tri predstavnice GEA College – Fakultete za podjetništvo.
Informativni dan za vse mlade, ki bi se želeli udeležiti pilotne izvedbe Ideation Campa v Volosu v Grčiji je bil izveden v več delih. Informacija je bila vsem študentom posredovana prek spletne strani in e- pošte, sledile pa so predstavitve v vseh letnikih in študijskih skupinah. 10. marca 2017 je sledila še predstavitev projekta na Start Up vikendu v okviru programa Ferf, ki ga izvaja javni zavod Cene Štupar
Mini konferenca o socialnem podjetništvu je bila izvedena 21. marca 2017, v prostorih GEA College – Fakultete za podjetništvo. Po uvodnem nagovoru dekanje fakultete, prof. dr. Marjane Merkač Skok so se zvrstili še drugi govorniki:
 • mag. Majda Gartner je predstavila projekt, ter aktivnosti in cilje, ki jih partnerji v projektu še želijo doseči
 • dr. Tanja Rihtaršič je spregovorila na temo
 • mag. Bojan Hajdinjak je predstavil D-Plac, stičišče podjetniških idej z družbenim učinkom
 • predstavili sta se nam podjetnici Mateja Dobovšek s podjetjem D-Škatla in Margita Vehar s podjetjem Dežela zelišč, ki sta v D-Placu pridobivali prva podjetniška znanja in izkušnje
 • doc. dr. Marina Letonja je predstavila “Poslovni model za socialna podjetja”, medtem ko je doc. dr. Mitja Jeraj izvedel kratko delavnico generiranja socialno podjetniških idej in razložil kriterije za ocenjevanje podjetniških projektov, ki bodo kandidirali za Ideation Camp.
Program usposabljanja za mlade, bodoče socialne podjetnike, ki bo v juniju 2017 potekal na Volosu (Grčija), je v nastajanju. Na Fakulteti smo izmed udeležencev natečaja za najboljšo socialno-podjetniško idejo izbrali tri mlade med 18 in 28 letom, ki bodo  brezplačno potovali v Grčijo in usposabljanja udeležili. Popolna prijava je morala vsebovale motivacijsko pismo, CV kandidata in opis podjetniške ideje.
Prispele podjetniške ideje je ocenjevala štiričlanska komisija – dekanja, prof.dr. Marjana Merkač Skok, doc.dr. Marina Letonja, doc.dr. Mitja Jeraj in mag. Majda Gartner. Komisija je podjetniške ideje ocenjevala s stališča inovativnosti, uresničljivosti, celovitosti analize izvedljivosti, tržne in organizacijske analize. Pomembna je bila seveda tudi sama predstavitev kandidatov. Vse predstavitve projektov so bile opravljene med 10. in 14. aprilom 2017.
Zmagovalci natečaja, ki se bodo udeležili delavnice v Volosu (Grčija) so:
Nik Lisjak s poslovno idejo Sustaint
Luka Rogelj s poslovno idejo MFIK
Tilen Jeraj s poslovno idejo Smart Circular Economy
IMG_0082
Zmagovalcem iskreno čestitamo!
Pilotna izvedbe Ideation Campa v Volosu v Grčiji je bila izvedena od 19.- 23.  junija 2017.  Iz Slovenije se je dogodka udeležil doc.dr. Mitja Jeraj in trije študenti: Nik Lisjak, Luka Rogelj in Tilen Jeraj.
Izjava doc.dr. Mitje Jeraja: ˝Srečanje na Volosu v Gričiji se je začelo z inovativno  delavnico za formiranje teamov, ki so jo izvajale kolegice iz Bolgarije in s predstavitvijo posameznikov, tako kandidatov kot mentorjev. Nadaljevali smo s predstavitvijo razdelanih idej iz strani kandidatov, ki so predstavili projekte na področju socialnega podjetništva na lokalnem in širšem, Evropskem področju. Na osnovi izbranih idej, so nato kandidati pod usmeritvami mentorjev pripravili tri poslovne modele na proučevanem področju in jih kasneje tudi pitchali. Sledila je evalvacija dela prisotnih in diskusija v smeri implementacije teh in ostalih poslovnih priložnosti.˝
Nekaj fotografij iz Volosa:

 

namcb Antalya DaniloDolci
IBox Thessaly Gea college_fakulteta za podjetnistvo _Logotip_CMYK.eps

 

 

 

 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial