M ASTRA – Profil kompetenc podjetnikov in managerjev v MSP

M ASTRA – Profil kompetenc podjetnikov in managerjev v MSP

LogoMAstraRGB

Trajanje:

2008 – 2011

 

Vrsta projekta:

EAC_Logo

Projekt vseživljenjskega učenja, Leonardo da Vinci, Prenos inovacij

 

Partnerji v projektu:

 • OIC Poland – Poljska (vodja in koordinator projekta)
 • Syntra West – Belgija
 • Rh Rhedes – Portugalska
 • A3Network – Španija
 • Fesan – Španija
 • GEA College PIC d.o.o. – Slovenija

 

Opis projekta:

Projekt lahko opišemo z razvojem orodja za merjenje kompetenc podjetnikov in managerjev, M-Astra.

M-ASTRA orodje…kaj nam omogoča?

Orodje M-Astra je inovativno elektronsko orodje za ocenjevanje ravni kompetenc managerjev in podjetnikov v malih in srednje velikih podjetjih. Meri raven splošnih (en. General) in specifičnih (en. Specific) kompetenc posameznika, ki se nanašajo na glavna področja dela in naloge podjetnikov/managerjev v vsakem podjetju, oziroma inštituciji.

Ocenjujemo lahko naslednje splošne kompetence…
Inovativnost – sposobnost, veščino videnja novih možnosti in priložnosti. Izraža odprtost za novosti in kreativni pristop v vodenju in upravljanju.
Načrtovanje – sposobnost učinkovitega upravljanja časa in sposobnost izbire ustreznih metod in virov pri načrtovanju zastavljenih ciljev.
Sodelovanje – veščino spodbujanja sodelovanja med posameznimi člani tima, oziroma skupine, sposobnost  kreiranja učinkovitega tima sodelavcev, ki so osredotočeni na dosežke in cilje in jih s sodelovanjem učinkovito dosegajo.
Vodenje/voditeljstvo – veščina motiviranja in opogumljanja zaposlenih za doseganje nadpovprečnih rezultatov, usmerjanje njihovih aktivnosti k zastavljenim ciljem.
Odločanje – veščina/sposobnost sprejemanja učinkovitih in koristnih odločitev ne glede na časovni pritisk ali stresne okoliščine, s katerimi se posameznik sooča v procesu odločanja.
Samozavest/samozaupanje – je samozavedanje o lastni vrednosti, zaupanje v lastne sposobnosti, znanje in veščine, zaupanje v lastne notranje moči za doseganje uspeha.
Vztrajnost – sposobnost vztrajanja in vlaganja naporov v izpolnjevanje nalog in doseganje ciljev kljub oviram, težavam in zunanjim vplivom, ki onemogočajo posameznikov delo. Pomeni konstantno doseganje ciljev ne glede na vse okoliščine.
Reševanje problemov – veščina se nanaša na konstruktivno reševanje nastalih težav, analizo okoliščin, ki so do tega privedle in izbiro ustreznih ukrepov in akcij za reševanje nastalih neugodnih situacij.

… in specifične kompetence:
Poznavanje načinov motivacije zaposlenih – se nanaša tako na znanja ocenjevanja dela zaposlenih kot na znanja njihovega motiviranja za nove dosežke. Posameznik z visoko ocenjeno kompetenco naj bi imel znanja s področja stalne evalvacije dela zaposlenih, obvladovanje sistemov in metod nagrajevanj ter obvladovanje različnih metod in strategij motiviranja.
Poznavanje zaposlovanja in razvoja človeških virov – nanaša se na poznavanje postopka rekrutiranja, izbire(selekcije) in zaposlitve novih sodelavcev, načrtovanje njihove profesionalne poti znotraj podjetja ter načrtovanje usposabljanj zaposlenih. Delno se nanaša tudi na poznavanje evidenc in vseh postopkov v kadrovanju.
Poznavanje oglaševanja in promocije – poznavanje različnih možnosti, medijev in poti oglaševanja in promocije podjetja (izdelkov/storitev) ter znanje graditve pozitivnega imagea podjetja.
Poznavanje trga – poznavanje trga in sodobnih tržnih zakonitosti (povpraševanje, ponudba…) in poznavanje aktivnosti ter njihove izvedbe, ki podjetju zagotavljajo konkurenčni položaj na trgu.
Znanja proizvodnje in logistike – poznavanje logističnih procesov v podjetju, poznavanje zakonitosti proizvodnje, nakupa zalog, distribucije izdelkov/storitev…
Poznavanje financ – veščina finančnega upravljanja, znanja priprave finančnih načrtov, predkalkulacij izvedbe poslov, določanje točke preloma poslovanja, kalkulacije stroškov in cen…
Poznavanje zakonodaje in predpisov

Poleg evalvacije kompetenc IKT orodje prikazuje tudi področja, kjer posamezniku (testirancu) kompetenc primanjkuje. Glede na lastno odločitev posameznik lahko na teh področjih dopolnjuje svoje znanje, spretnosti in veščine – orodje ponuja nekaj namigov, na katere načine posameznik lahko svoje kompetence nadgradi.

Uporabo M-ASTRA orodja podpira še priročnik, v katerem bodo uporabniki našli metodološke okvire projektnega dela (določanje standardov, s katerimi se ocene testiranca primerjajo) in navodila za uporabo orodja.

Orodje M-ASTRA je namenjeno dinamičnim podjetjem, ki si želijo s pomočjo stalnega razvoja kompetenc vseh zaposlenih priboriti konkurenčno prednost na trgu in dolgoročni uspeh.

Kaj še lahko rečemo o orodju M-ASTRA?

 • Je zelo enostavno in jasno za uporabo
 • Lahko ga uporabimo v spletni različici ali na svojem računalniku (prenos na USB nosilcu)
 • Rezultati testiranja pridobite takoj, ko izpolnite vprašalnik
 • Rezultati prikazujejo tako močno razvite kompetence kot primanjkljaj v kompetencah
 • Pridobite priporočila za razvoj manjkajočih kompetenc
 • Lahko ga dobite v slovenski različici
 • Omogoča oceno kompetenc in prikaz s pomočjo polarnega (360°) grafa, kar omogoča tudi primerjavo kompetenc med člani tima

 

Rezultati projekta:

 • Profil kompetenc managerjev/podjetnikov v malih in srednje velikih podjetjih
 • IKT orodje za ocenjevanje kompetenc
 • Priročnik za uporabo IKT orodja
 • Izveden program Train the trainers za ocenjevalce

 

logo fundacji - kolor bez tla  syntra west  logo   fesan

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial