MODES – Modernizacija bolonjskega študija z razvojem in akreditacijo mehkih veščin

MODES – Modernizacija bolonjskega študija z razvojem in akreditacijo mehkih veščin (MODernising higher Education through Soft skills accreditation)

prenos

Trajanje:
November 2009 – oktober 2012

Vrsta projekta:
New Picture LLP
   Evropski projekt vseživljenjskega učenja – Leonardo Da Vinci – Tematske mreže

Partnerji v projektu:
Universita Campus Bio-Medico (CBU) – Rim – Italija
16 evropskih univerz
GEA College – Fakulteta za podjetništvo – Piran – Slovenija

Kratek opis projekta:
Bolonjski sistem ureditve študija po vseh letih zahteva prenovo, menijo strokovnjaki. Univerze so lahko pri tem glavni in pomemben vir sprememb in inovacij. Prenova programov naj bo v skladu s potrebami trga dela, ki pa zahteva od mladih, ki programe zaključijo, poleg strokovnega znanja še vrsto drugih veščin in spretnosti, ki so ključne za uspešno opravljanje različnih poklicev. Gre za znanja, ki so prenosljiva z enega delovnega mesta na drugega, tako imenovane “mehke veščine” (soft skills). Tako naj bi vsebine, kot so komuniciranje, vodenje, management … postali redne izbirne vsebine tudi na naravoslovno-tehničnih usmeritvah.

Z namenom preveriti možnosti uveljavitve mehkih veščin v pedagoškem procesu različnih evropskih univerz je nastala mreža MODES (mednarodni projekt na programu Vseživljenjskega učenja – akcije Leonardo Da Vinci – Multilateral Networks), katere partnerske inštitucije so vsaka v svoji državi raziskale možnosti akreditacije prej navedenih vsebin in možnosti njihove uveljavitve v rednih programih univerz/fakultet. S pomočjo teh naj bi študenti pridobili vrsto kompetenc, ki so pri delodajalcih iz dneva v dan bolj zaželene in celo nepogrešljive. Na GEA College – Fakulteti za podjetništvo smo izvedli raziskavo, katere so te kompetence in katere med njimi so najpomembnejše. Kot partner smo prispevali še k vsem ostalim rezultatom projekta in v maju 2012 organizirali mednarodno konferenco “Pomen mehkih veščin v izobraževanju in zaposlovanju”.

Doseženi rezultati:

  • MODES_handbook_en – priročnik, ki opredeljuje mehke veščine in njihov pomen v zaposlovanju. Na voljo je v štirih jezikih (pri nas v angleškem jeziku)
  • Modes Sirious Game – poslovna igra, s pomočjo katere študenti krepijo različne veščine
  • Newsletter – z izdajo e-novic so bili obeleženi vsi pomembni mejniki v projektu in doseženi rezultati
  • Organizacija in izvedba mednarodnih projektnih sestankov vseh partnerjev, udeleženih v projektu
  • Vmesno in zaključno poročanje o projektu in projektnih rezultatih
  • Diseminacija rezultatov projekta
  • Organizacija dogodkov in izvedba konferenc – Poleg dogodkov, ki so jih organizirali partnerji konzorcija MODES je v organizaciji GEA College – Fakultete za podjetništvo v Ljubljani 25. maja 2012 potekala mednarodna konferenca »Pomen mehkih veščin v izobraževanju in zaposlovanju, na kateri so sodelovali eksperti MODES projektne skupine in slovenski eksperti (ModesUrnik, Gradivo1, Gradivo2,Gradivo3, Gradivo4, Gradivo5)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial