Po kreativni poti do praktičnega znanja – Oživitev letnega kopališča Višnja gora

Po kreativni poti do praktičnega znanja – Oživitev letnega kopališča Višnja Gora

PKP-VišnjaGora

Trajanje projekta

1.april do 30. junij 2015

 

Vrsta projekta:

logo_glava_Sklad2_02       nalozba_v_vaso_prihodnost

Projekt je financiran s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendiranje in je potekal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3. Štipendijske sheme.

 

Partnerji v projektu:

Formitas, BBDO (delovni mentor doc.dr. Andrej Pompe)

Panturizem d.o.o., Kopališče Višnja Gora (delovna mentorica Kristina Zadel)

 

Opis projekta:

V izvedbi projektnih aktivnosti je bila povezana interdisciplinarna ekipa študentov (štirje študenti GEA College – Fakultete za podjetništvo, Študentka Fakuletete za design in študent Fakultete za šport), delovnih mentorjev (Formitas, Panturizem) in pedagoškega mentorja (GEA FP).

Kopališče Višnja Gora se nahaja v bližini Ljubljane. Da bi ostalo konkurenčno, ves čas vlaga v posodobitev in razvoj ponudbe. Glavni problem postaja krajšanje poletne kopalne sezone na račun slabega vremena in deževnih poletij. Cilj projekta je bil zato postaviti jasne cilje, vizijo razvoja in tržno strategijo kopališča, ki bodo zagotavljali relativno konstantno raven poslovanja tudi izven glavne kopalne sezone.

Že v začetku projekta se je ekipa odločila, da bo skušala repozicionirati objekt in njegovo delovanje iz “kopališča” v “park doživetij”. Vse aktvnosti so po tej odločitvi vodile v smer realizacije zastavljenih ciljev.

Podetje je ob zaključku projekta prevzelo rezultate dela projekte skupine in jih uvedlo v prakso.

 

Rezultati projekta:

  • Strategija poslovanja Kopališča Višnja Gora
  • Tržna strategija kopališča
  • Priročnik s prenovljeno grafično podobo

Projekt je bil odlična priložnost, da študenti pridobijo praktične izkušnje pri delu v pidjetju ter izkušnje pri kreativnema načinu reševanja realnega problema podjetja.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial