INNO CREATIVE – Trening spodbujanja kreativnosti in inovativnosti

INNO CREATIVE – Trening spodbujanja kreativnosti in inovativnosti (Training for fostering Creativity and Innovativeness)

 InnoCrea_logo

Trajanje:
Maj 2011 – Januar 2013

Vrsta projekta:
LdV

Evropski projekt vseživljenjskega učenja – Leonardo Da Vinci – Prenos inovacij

Partnerji v projektu:
Semmelweis Innovacio – Budimpešta (HU) – prijavitelj
Meta Gorup – Terni (IT) – management projekta
IESE Business School – Barcelona(ES)
Mobilitas es Multimedia Koordinacios iz Budimpešte (HU)
GEA College – Fakulteta za podjetništvo – Piran (SI)

Kratek opis projekta:
Inovativnost, kreativnost in podjetnost so ključni dejavniki uspeha in razvoja malih in srednje velikih podjetij, s tem pa tudi ključni dejavniki trajnostnega gospodarskega razvoja vsake družbe. Kako povečati inovativni, kreativni in podjetniški potencial neke družbe ostaja več ali manj odprto vprašanje – na zaključni konferenci Evropskega leta kreativnosti in inovativnosti leta 2009 je bilo ugotovljeno, da je zelo težko najti primere, indikatorje in študije, s pomočjo katerega bi lahko inovacijski potencial neke družbe lahko izmerili.
Jasno je, da so inovativnost, kreativnost in podjetnost bolj značajske kot tehnične kompetence posameznika, vendarle pa jih je mogoče s pomočjo usposabljanj spodbujati in okrepiti. Prav zato se projekt osredotoča na usposabljanje ključnih zaposlenih v podjetjih. Tekom projekta bodo pripravljeni programi usposabljanj, ki bodo upoštevali trenutne razmere v državah partnerskih inštitucij in potrebe, izražene v podjetjih.
Pri tem se zavedamo, da se same inovativnosti ne da priučiti, pač pa lahko povečamo zavedanje o njenem pomenu (za posameznika in družbo) ter posredujemo znanja za to, da vsak posameznik zna najti v sebi potenciale inovativnosti in kreativnosti ter jih usmerjati in razvijati k maksimalni učinkovitosti.

Doseženi rezultati:

  • Trije modularni programi usposabljanja (pripravljeno posebej za vsako državo, partnerko v projektu)
  • Izdelani so študijski materiali – Priročnik za trainerje/predavatelje na področju ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti (Trainers Tool Kit), ki ga je pripravila IESE Business School Spain. Priročnik je v tiskani obliki na voljo na sedežu GEA College.
  • V septembru 2012 (13. in 14. september) je bilo izvedeno usposabljanje trainerjev/predavateljev za področje spodbujanja inovativnosti in ustvarjalnosti v Budimpešti. Z GEA College – Fakultete za podjetništvo so se delavnice udeležili mag. Jurij Bernik, mag. Marina Letonja in dr. Franc Vidic.
  • V dneh 6. in 7. marec 2013 je bilo izvedeno v Ljubljani pilotno usposabljanje vseh, ki jih zanima področje spodbujanja ustvarjalnih in inovacijskih procesov v organizacijah. Dvodnevna delavnica ja obsegala devet vsebin, ki so vsaka zase lahko samostojna celota, vendar se logično dopolnjujejo v celovit izobraževalni program.

  Semm  Meta   Iese   Klaster  logo

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial