Znanje + podjetnost = prihodnost

Znanje + podjetnost = prihodnost

Ministrstvo za gospodarstvo in JAPTI (Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije) sta z namenom uvajanja podjetniških vsebin in predmetov v redni srednješolski sistem z javnim naročilom izbrala izvajalce pilotnih izvedb podjetniških usposabljanj na različnih ravneh izobraževalnega sistema.

Za sklop podjetniških usposabljanj nižjih poklicnih usmeritev je bila izbrana GEA College – Fakulteta za podjetništvo skupaj s partnerjema: UIP-Univerzitetnim inkubatorjem Primorske in Tovarno podjemov Maribor.

V okviru projekta je potekala vrsta aktivnosti:

  • Izvedba kratkih promocijskih delavnic pred pričetkom podjetniškega usposabljanja na izbranih šolah,
  • Izvedba 25-urnih podjetniških delavnic za dijake (razvijanje podjetniških idej, priprava poslovnih načrtov, gostje – podjetniki, obisk podjetja – podjetniškega inkubatorja…),
  • Izvedba dvodnevne delavnice za mentorje, ki v šolah poučujejo podjetniške in sorodne vsebine,
  • Tekmovanje za najboljšo poslovno idejo/načrt.

Skozi vsebino smo skušali izvajalci mladim približati podjetništvo, inovativnost in podjetno delovanje ter jih poučiti o njihovem pomenu za ustvarjanje osebne in narodne blaginje ter o njihovem vplivu na gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Podjetniški proces smo jim skušali prikazati kot enega od načinov za kreiranje lastne prihodnosti, zagotavljanja lastne neodvisnosti in udejanjanje lastnih idej, kot možnost za razporejanje lastnega delovnega časa in kot možnost odzivanja na spremembe v okolju (ponudba-povpraševanje).

Projekt je poleg zagotavljanja novih znanj ciljnim skupinam skušal odgovoriti na vprašanje, katere podjetniške vsebine in v kakšnem obsegu naj se uvaja v redno šolstvo in zagotovil nekaj priporočil za način uvajanja.

MG-logo        japti-slo-logo-pravi

image     uip-big    COFFE

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial