Katalog javnih informacij – Fakulteta

GEA College – Fakulteta za podjetništvo

Osnovni podatki o katalogu
Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
Organi in organiziranost
Letno poročilo
Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
POMEMBNO - zaključevanje študija pri študentih starejših generacij
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial