Poslanstvo, vizija in vrednote

Svoje poslanstvo, vizijo in vrednote živimo in udejanjamo.

Poslanstvo, vizija in vrednote GEA College

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je podjetnike spodbujati k pridobivanju novih podjetniških znanj in veščin, da bodo boljši od tekmecev in s tem uspešni v sodobnem tržnem gospodarstvu. Prizadevamo si za raziskovanje in razvijanje novih znanj, prenos obstoječih znanj ter izobraževanje in usposabljanje podjetnih ljudi.

VIZIJA

GEA College želi postati najboljša šola za usposabljanje in izobraževanje dinamičnih podjetnikov v srednji in vzhodni Evropi. Razvila se bo v center za ustvarjanje odličnih projektov podjetniškega izobraževanja in povezovanja. Poudarek bo na inovativnih podjetniških programih. GEA College mora v nekaj letih postati prestižna šola, znana po podjetništvu v vseh pogledih. Inovativnost in podjetniška pragmatičnost pa sta ključni vrednoti sistema.

STRATEŠKI CILJI

Cilj GEA Collegea je v nekaj letih postati najboljša šola v tem delu Evrope.

  • razvili in vpeljali bomo prepoznaven in prestižen izobraževalni program podjetništva
  • vzpostavili bomo sistem dejavnosti, ki bo povezan z razvojno-raziskovalnimi področji
  • strateško se bomo povezali s predstavniki vodilnih gospodarskih dejavnosti v regiji
  • združili bomo mednarodno prepoznavne strokovnjake, ki bodo osnovno gibalo za delovanje  in razvoj dejavnosti GEA Collegea
  • vzpostavili bomo sistem mednarodne organizacije in organiziranosti GEA Colllegea
  • vzpostavili bomo regionalno mrežo strateško povezanih izobraževalnih inštitucij.

Kakovostna ponudba izobraževanj GEA Collegea sledi sodobnim evropskim standardom in globalnim trendom že od ustanovitve 1990 leta. Z Obrtno zbornico Slovenije je GEA College leta 1996 soustanovil Fakulteto za podjetništvo, ki izvaja redni in izredni dodiplomski študij podjetništva na dveh lokacijah, v Piranu in Ljubljani. V letu 1998 je GEA College odprl še Poslovnoizobraževalni center, kjer potekajo izobraževalni seminarji s področja ustanavljanja in vodenja podjetij – od marketinga in prodaje, poslovnega komuniciranja, profesionalnega vodenja, podjetništva, prodaje, do ekonomike in financ. V letu 2004 pa je na Fakulteti za podjetništvo začel delovati tudi prvi oddelek mednarodnega študija podjetništva v Sloveniji.

GEA College - Fakulteta za podjetništvo
GEA College - Center višjih šol
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial