Ognjena narava uspeha in rasti

12. 10. 2017

Ognjena narava uspeha in rasti

Avtorica: izr.prof.dr. Lucija Mulej Mlakar

 

Uspeti, blesteti, bleščati se v soju občudovanja, prigovarjanja, potrjevanja. Nagrada tu, pohvala tam, nova odprta vrata priložnosti, veliko ime, in hrepeneči pogledi vseh tistih, ki jim ni uspelo priti tako daleč.
Je zgornji opis pravi imidž uspešnosti? Tisti cilj, za katerim se podijo družbeni podsistemi, ekonomija, politika, znanost, umetnost, medicina?
Novodobne družbe, ki jih usmerja nevidna roka kapitalizma in iluzija eksponentne rasti, uspeh razumejo precej površno.

Vidni in nevidni vidiki uspeha

Vidna obeležja uspehov so trdi kazalniki, ki jih obravnava ekonomska znanost, in so brez dvoma temelj vsega obilja družb, v katerih živimo. Papirnata potrdila, ki jih pridobivamo tekom usposabljanj in izobraževanj, prav tako nakazujejo neke korak k uspehu, oziroma, že po sebi uspešno zaključen projekt. Tako se nas v družbi presoja glede na vidna merila uspešnosti, ki so objektivno preverljiva.
Že dlje časa se pojavljajo novi vidiki temeljev uspeha, ki jih ubesedimo kot strast, energijo, ogenj za uspeh in podjetniške preboje. In sama ognjena narava uspeha in rasti sodi pod polje očem slabše vidnega. Gre za gradnike uspeha, ki so merljivi skozi čas, in brez katerih vidni uspeh ni možen.
Nevidne temelje uspeha lahko označimo kot skupek lastnosti, k jih človek pridobi in privzgoji, torej posrečeno kombinacijo genetike in okolja, ki generira manifestni genotip. Gre za lastnosti, kot so optimizem, vedoželjnost, vzdržljivost, vztrajnost, disciplina, odprtost in čutnost. Seveda bi v nabor omenjenih lastnosti postavili številne človeške vrline, ki pa so vidne šele preko medija preizkušnje, kjer dejansko pokažemo, iz kakšnega testa smo. Takrat spoznamo, kakšne kvalitete je naš notranji ogenj.

Rast in napredek

Strast je po sebi zelo nestanovitne narave, in uspeh kot tak hitro polzi iz rok, kadar so apetiti preveliki. Rast in napredek sta dva pojma, ki v sebi združujeta nekaj izredno pomembnega: željo po življenju. A naravni cikli, katerim smo podvrženi vsi, ne glede na to, kako tehnološki napredek krpa naše človeške nezmožnosti ali deficite, v svojo enačbo vključijo zastoj in propad kot del razvoja. Torej rast brez diskontinuitet, brez napak in začasnih postankov, ni naravna, in zato nikdar možna. A sistemi, ki so nenasitni, nas prepričujejo, da je možno doseči še več; naj se dvigne prodaja, naj se podvojijo nočitve, več in več in še več… In vse to na račun ljudi, na račun življenja, ki odteka, v slabšo kvaliteto bivanja, ki slej ko prej rezultira v izgubo – zdravja, notranjega miru, samospoštovanja. Določeni sistemi so brez duše, kradejo življenjsko energijo vseh, ki v njih delujejo. Uničujejo zdravo strast do življenja. In zato napredka ni.
Apetiti po »še«, ki so temelj številnih projektnih usmeritev, izrodijo in izpridijo človeško naravo, ki se potrjuje v strasti.
A čiste strasti in jasnine notranjega ognja ne zasenči nikakršna ekscesna usmeritev, saj je rast po sebi vselej povezana z modrostjo, ki jo številni premorejo. In razumejo, da rasti brez občasnih premorov ni, in da se vsak napredek meri v globini, ne le v višini, predvsem pa, globalno je viden na daljši rok. Kot je nekoč rekel Gibonni »naj vam uspe življenje«. Uspeti v življenju ni tako težko, da pa nam življenje uspe..? Za to potrebujemo nekaj več soli, občutka in neustrašnosti.

 

Stopnje ognjene strasti

Tako imamo v managementu in podjetništvu zbirko duhov različnih zrelostnih stopenj. Začetniki, čigar notranji duh ni izklesan preko preizkušenj bolečine ega, se zaletavajo in meljejo vse pod seboj. In ko se soočijo z nenameravanimi stranskimi posledicami lastnih dejanj, so začudeni, kako so lahko pripotovali tako daleč in osiromašili svojega duha človečnosti in empatije. Vemo, da se uspeh ne meri le v denarju in moči. Bolj izkušeni že vedo, da ogenj lahko speče, tako lastnika kot okolico, in ravnajo modro: kultivirajo lastne apetite in napredujejo počasi. Vselej se ozirajo okrog sebe po tistih, ki jim gre slabše. Ohranjajo sočutje in pazijo na lastno strast, da jih ne obnori in uniči. Ko je vsega dovolj, je denar le papir, ljubezen le ime, in občutek le sinonim za resničnost.

Ego in stran poti

Verjetno je najtežje predelati lastne zmote ega in ponosa, in ko smo deli skupnosti, ki ceni le blišč in videz stvari, nimamo veliko možnosti gojiti vrednote človečnosti in napredka preko zastojev, ki omogočijo zrenje vase in občutek za tiste, ki so omahnili.
Tako se žrtvuje vodje, saj jih nenapisana pravila oropajo človečnosti: če kažejo sočutje, se jih tretira kot mehke. Kot nesposobne.
Novi kriteriji uspeha in rasti se ukoreninjajo v svetovni management že desetletja, in tudi Slovenija na tem področju dela spremembe. Bravo vsem tistim, ki so to omogočili in ohranili držo!

Globina in višina

Tako plezamo na vrhove in se spuščamo v doline, misleč, da je ta gora zadnja, ki smo jo pripravljeni še preplaziti. A ne, pojavi se nova, vselej nova, na drugem področju, in priložnosti za glajenje gub naših jazov nikoli ne zmanjka. In beseda uspeh izgublja noto in avreolo svetega, saj si še včeraj lahko uspel samo s tem, da si se nasmehnil tistim, ki nekaj štejejo.
Morda je definicija uspešnega človeka v času virtualnih svetov takšna, ki v ospredje postavi nekoga, ki ohrani pogum in lastno držo?
Višina je vrtoglava, a za tistega, ki se je spustil zelo globoko, ni nevarna. Plehkost slehernika je vselej v hrepenenju po višini, moči in ugledu. In danes se vsem tistim, ki niso želeli tekmovati s figami v žepu, nudi nova priložnost s kultivacijo duha, razvojem srčnosti in novih dimenzij dojemanja stvarnosti.
Tak primer je metodologija Budnjani 4Q, ki govori o povezovanju inteligenc in o razvoju človeškega kapitala preko razvoja intelektualne, čustvene, duhovne in fizične inteligentnosti. Celostna obravnava posameznika, ljudi in skupnosti je smer, ki razume rast kot razvoj globine in napredek kot smer obvladovanja notranjega ognja strasti po še.

 

 

izr.prof.dr. Lucija Mulej Mlakar

je na področju dela s podjetji aktivna od leta 2008. Kot redna predavateljica na GEA Collegu se posveča področju etike in družbene odgovornosti. Je avtorica številnih znanstvenih člankov in šestih monografij, pisateljica, motivatorka in trenerka na področju psihosinteze, ki je nova smer psihoanalize, ki jo avtorica razvija samostojno pod blagovno znamko Budnjani 4Q.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial