ONLINE AKADEMIJA INOVATIVNOSTI

Brezplačno podjetniško izobraževanje v 6 modulih bo v celoti potekalo preko spleta.

Termini: 11.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12. 2020 (od 14.00 do 17.00)


»Kreativnost je hrana človeškega razvoja.« (A. Pompe)

Ustvarjalnost je, kakorkoli gledano, največje človeško bogastvo in je temelj tako duhovnega kot tudi materialnega razvoja in bogastva. Je torej tisto nekaj kar moramo postaviti pred vse ostalo, saj brez ustvarjalnih in inovativnih dosežkov ljudje ne bi imeli kaj početi, kaj proizvajati, kaj prodajati, kaj uživati in se o čem pogovarjati.


Kaj je online akademija inovativnosti:

Online akademija inovativnosti je celostna in tematska poglobljena spletna akademija s področja inovativnosti v podjetništvu. Je hitra, praktična in vsebinsko premišljena. Online akademijo inovativnosti smo zasnovali kot odgovor na vprašanja in izzive številnih podjetnikov v začetnih fazah poslovanja in jo prilagodili potrebam in časovnim omejitvam sodobnega podjetnika.

Skozi šest tematskih srečanj bomo spoznavali moderno podjetniško naravnanost in miselnost, ki zagotavlja dolgoročno uspešnost in nenehen razvoj ter visoko konkurenčnost. Nova dognanja bomo obogatili s številnimi domačimi in tujini primeri ter naposled ugotavljali, kako lahko spoznavanja in izkušnje drugih neposredno prenesemo v svoje vsakodnevno delo in poslovanje. Določena spoznanja bomo oplemenitili s praktičnim delom – delavnicami.


Komu je namenjena online akademija inovativnosti?

 • Podjetniškim navdušencem, ki želijo preveriti prodajni potencial svoje ideje in zagnati podjetje.
 • Podjetnikom v začetnih fazah razvoja, ki želijo okrepiti marketinško znanje na uspešen nastop na trgu.
 • Podjetnikom v fazi rasti, ki kreirajo nove izdelke in storitve in jih želijo uspešno lansirati na hitro spreminjajoči se trg sodobnega časa.
 • Vsem posameznikom, ki jih zanimajo podjetniške vsebine in ki želijo nadgraditi svoje znanje marketinga za neposredno uporabo v vsakdanjem delu.

Ključni poudarki akademije:

 • Uporaba inovativnosti in ustvarjalnosti v podjetništvu
 • Ustvarjalci in uničevalci podjetniške ustvarjalnosti
 • Pot do inovativnih rešitev in prebojnih idej
 • Pripravljenost na spremembe je osnova razvoja vsakega podjetnika
 • Inovacija je temelj dolgoročne uspešnosti podjetja
 • Podjetniško inovativnost je mogoče spodbuditi/razviti s pomočjo odličnih tehnik

Kako bo potekala online akademija inovativnosti?

Online akademija inovativnosti je razdeljena na 6 vsebinskih modulov. Pričeli bomo v sredo, 11. 11. 2020, zaključili pa bomo v torek, 15. 12. 2020. Moduli se bodo izvajali v časovnem terminu med 14. in 17. uro preko spleta. Prijavite se lahko na celotno akademijo ali le na posamezen vsebinski modul, pri čemer zaradi celostne zasnove izobraževanja priporočamo prijavo na celotno akademijo. Celotna akademija se bo izvajala preko spleta in se ne bo snemala.

 


Predstavitev modulov


MODUL 1: Inovativno in ustvarjalno razmišljujoč podjetnik

Termin: sreda, 11.11.2020, 14:00-17:00

Kratek opis modula:

Ustvarjalnost je zmožnost človeka, da se domisli stvari, ki jih doslej nismo poznali, da povezuje obstoječe, znane stvari v nove dimenzije, da na znanem in dognanem zgradi nove kvalitete in uporabnosti. Ne drži, da je večina ljudi neustvarjalnih in drži pa, da je njihova ustvarjalnost enostavno bila potlačena. To pa pomeni, da jo lahko spet prikličemo. Kako prebuditi in prepoznati v sebi inovativno razmišljanje? Ali drži mit, da je ustvarjalno razmišljanje res dano le nekaterim? Zakaj le nekateri podjetniki uspejo razviti svojo konkurenčno prednost, drugi pa so neopazni v sivem povprečju?

Česa se boste naučili:

 • Spoznali bomo kaj mora inovativno in ustvarjalno razmišljujoč podjetnik razumeti, da se bo lahko otresel zakoreninjene miselnosti.
 • Ugotovili bomo kako z ustvarjalnimi spremembami in dopolnitvami prestopiti iz cone povprečja v cono uspeha.
 • Srečanje bo oplemeniteno z delavnico na aktualno temo.

Modul je že minil, zato prijava ni več mogoča.


MODUL 2: Ustvarjalci in uničevalci ustvarjalne in inovacijske miselnosti v podjetjih

Termin: torek, 17.11.2020, 14:00-17:00

Kratek opis modula:

Že od malih nog nas učijo kaj je prav in kaj ne, kako se moramo vesti, kaj moramo narediti. Nikoli nas niso spodbujali, da nekaj spremenimo, da se domislimo nečesa novega. In to je tisto kar večino podjetij počne ali ne daje možnosti, da lahko vsak zaposleni, ne samo podjetnik, z ustvarjalnim razmišljanjem pripomore k razvoju močnega in stabilnega podjetja. Ustvarjalnost v podjetništvu pa ni proces, ki nastane sam po sebi,. Nekdo ga mora spodbuditi, od nekoga izvirati. Ti procesi se dogajajo med ljudmi, ki vstopajo v določene odnose, ki imajo določene navade, se na določen način vedejo. Prihaja do mešanja različnih miselnih tokov, mišljenj, pristopov k reševanju problemov, načinov kako do idej, drugačnih videnj prihodnosti.

Česa se boste naučili:

 • Spoznali bomo uničevalce ustvarjalne in inovacijske miselnosti v podjetjih.
 • Postavili bomo temelje v prihodnost usmerjenega podjetja.
 • Ovrgli bomo tradicionalno razmišljanje in uvedli v podjetju vzdušje, ki bo zaposlene navdihovalo, da z idejami in novimi rešitvami poženejo kolesje uspeha.
 • Srečanje bo oplemeniteno z delavnico na aktualno temo.

Modul je že minil, zato prijava ni več mogoča.


MODUL 3: Kako do inovativnih rešitev in prebojnih idej

Termin: torek, 24.11.2020, 14:00-17:00

Kratek opis modula:

Ustvarjalnost v podjetništvu je proces, ki ga mora nekaj in nekdo spodbuditi. To ‘nekaj’ so viri ustvarjalnih idej in rešitev, ta’ nekdo’ pa mora sebi in drugim dopustiti imeti ideje, sanjariti o prihodnosti, biti sposoben v nečem videti konkretno priložnost in na njeni podlagi skupaj s sodelavci razvijati prihodnost podjetja in posla. Vse se dogaja med ljudmi in za ljudi. Eden temeljnih miselnih preskokov, ki odpre vrata ustvarjalnosti in inovativnosti v podjetjih je spoznanje, da problemi niso težava, ki jo moramo rešiti, temveč priložnost, da nekaj izboljšamo, nadgradimo ali zamenjamo s nečim učinkovitejšim.

Česa se boste naučili:

 • Spoznali bomo vzvode, ki v podjetju spodbujajo inovativno razmišljanje.
 • Prepoznali bom najrazličnejša črpališča idej in rešitev.
 • Določili bomo kaj je tisto, kar aktivira zaposlene, da niso le rutinski izvajalci svojega dela celotnega procesa v podjetju.
 • Ugotovili, da pot do inovativnih rešitev pogosto ne zahteva veliko časa in velikih finančnih vložkov.
 • Srečanje bo oplemeniteno z delavnico na aktualno temo.

Modul je že minil, zato prijava ni več mogoča.


MODUL 4: Pripravljenost na spremembe – temeljna veščina sodobnega podjetnika

Termin: torek, 1.12.2020, 14:00-17:00

Kratek opis modula:

Za vsako dejanje je potrebna neka osnova, določen mora biti neki predpogoj, da lahko človek deluje in to z uspehom. Poleg poznavanja okoliščin, v katerih deluje podjetje, je temeljno izhodišče poznavanje samega sebe tako v smislu zavedanja svojih kompetenc in sposobnosti kot svojih pomanjkljivosti  in slabosti. Temelj je sposobnost upravljanja samega sebe v svetu, ki je poln pritiskov in pretenj. Zato je osvojitev miselnih in telesnih veščin prepotrebna osnova, ki naj bi jih vsakdo, ki se ukvarja s posli, imel zgrajeno in jih osvojil tako kot  je osvojil šofiranje avtomobila ali govorjenje tujega jezika.

Česa se boste naučili:

 • Spoznali bomo, kako lahko podjetnik prepozna samega sebe.
 • Ugotavljali bomo v čem je nekdo dober, kje ima šibke točke, kaj ga ogroža in kje so njegove priložnosti.
 • Spoznali bomo, da se lahko z zgrajeno kombinacijo miselnih in telesnih veščin se kajkmalu preselimo iz sivega povprečja v prebojnega podjetnika, pripravljenega na vse.
 • Srečanje bo oplemeniteno z delavnico na aktualno temo.

Modul je že minil, zato prijava ni več mogoča.


MODUL 5: Inovacija – mati in oče razvoja podjetja

Termin: torek, 8.12.2020, 14:00-17:00

Kratek opis modula:

Podjetja, ki trgu ne prinašajo novosti, so dolgočasna. Trditev, ki sem jo postavil, naj bi marsikatero podjetniško ‘spanje’ prebudilo in ga osvestilo, da živimo v dobi ‘dogajanja’ in da je podjetje uspešno in opazno le, če za svojo opaznost kaj naredi. In kaj lahko za uspešnost naredi? Razmišlja o možnostih, da trgu ponudi nekaj edinstvenega s čimer se otrese konkurence in ustvari sebi zveste odjemalce. Proces uspeha gradi inovacijska podjetniška kultura, ki spodbuja slehernega v podjetju, da soustvarja konkurenčno prednost.

Česa se boste naučili:

 • Spoznali bomo, da je inovacija vsaka uporabna novost, katere koristnost se je potrdila na trgu.
 • Dobili bomo vpogled na področja, kjer jih je mogoče uvesti in kako do njih sploh pridemo.
 • V pomoč nam bodo uspešne rešitve inovativnih podjetij, ki so prepoznala tržne priložnosti in razvila edinstvene konkurenčne produkte in uspela.
 • Srečanje bo oplemeniteno z delavnico na aktualno temo.

 

Modul je že minil, zato prijava ni več mogoča.


MODUL 6: Tehnike reševanja podjetniških problemov in ustvarjanja novih idej

Termin: torek, 15.12.2020, 14:00-17:00

Kratek opis modula:

Do idej človek prihaja na tisoč in en način, vendar je večina njih le slučajnih in nenadzorovanih. V podjetništvu je lahko drugače, ker lahko ustvarjalnost in inovativnost kontroliramo uporabljamo in spodbujamo. Pomembno spoznanje je, da se lahko s pomočjo različnih tehnik zaposleni ali samo sodelujoči ustvarjalno in inovativno lotevajo reševanja podjetniških problemov in razmišljajo o novih rešitvah, ki bodo pomagale zavihteti podjetje med tržne uspešneže.

Česa se boste naučili:

 • Spoznali bomo nekatere najpopularnejše in najučinkovitejše tehnike, ki pripeljejo do dobrih rezultatov.
 • Razložili bomo, da so nekatere so primerne za individualno rabo druge za skupinsko delo.
 • Ugotovili bomo, da vse tehnike spodbujajo inovativno podjetniško kulturo, ki omogoča sodelovanje med zaposlenimi, mešanje različnih tipov razmišljanja, gradijo pozitiven odnos do rešitev in idej ter tako ustvarjajo sodobno ustvarjalno partnersko podjetniško kulturo.
 • Srečanje bo oplemeniteno z delavnico na aktualno temo.

Prijave so zaključene.


Pomembne informacije za udeležence:

 • Online akademija inovativnosti bo v celoti potekalo preko spleta.
 • Izobraževanje je namenjeno vsem posameznikom, ki jih zanimajo podjetniške vsebine.
 • Prijavite se lahko na celotno akademijo ali le na posamezen vsebinski modul, pri čemer zaradi njene celostne zasnove priporočamo prijavo na celotno akademijo.
 • Zaradi zagotavljanja kakovostne izvedbe je obvezna predhodna prijava. 
 • Online akademija digitalnega inovativnosti je brezplačna. 
 • Zaradi brezplačne izvedbe se posamezni moduli ne snemajo, prav tako pa ni možna izdaja certifikata ali posredovanje predstavitvenega gradiva.
 • Vsem prijavljenim bomo dan pred izvedbo posameznega modula poslali opomnik ter povezavo za dostop do vsebinskega modula.

Potek posameznega modula:

 • 14.00 – 15.15 Prvi vsebinski sklop
 • 15.15 – 15.30 Odmor
 • 15.30 – 16.15 Drugi vsebinski sklop
 • 16.15 – 16.30 Odmor
 • 16.30 – 17.00 Praktični primeri in  Q&A

Predavatelj: doc. dr. Andrej Pompe

Svojo profesionalno pot je začel kot tržni raziskovalec in vodja sejemske dejavnosti v podjetju Iskra. Za tem ga je za kratek čas je odneslo v svet oglaševanja, kjer je svojo kariero začel kot direktor projektov v oglaševalski agenciji Studio Marketing, kasneje pa tudi kot marketinški direktor v računalniškem podjetju Hermes Plus. Leta 1991 je skupaj s partnerjema ustanovil agencijo za tržne komunikacije Formitas BBDO, kjer je dobro desetletje opravljal delo kreativnega direktorja. V zadnjih letih v Formitasu deluje kot svetovalec za strateška komunikacijska vprašanja. Je direktor in idejno-vsebinski vodja mednarodne poslovne šole BrandBusinessSchool ter predavatelj na GEA College – Fakulteti za podjetništvo in Centru višjih šol. Leta 2004 je kreiral in skupaj s sodelavci izvedel prvi študij brandinga v Sloveniji, veliko študij s področja trženja in brandinga pa je strnil tudi v strokovne ter znanstvene članke in knjige. Leta 2014 je doktoriral na temo Znamke mesta. Kot predavatelj se redno udeležuje različnih okroglih miz, predavanj in simpozijev, sodeluje pa tudi v strokovnih komisijah in žirijah. V Formitasu, katerega solastnik je, je nastala tržno-komunikacijska akcija desetletja:  Štartaj Slovenija. Svojo ustvarjalnost pa rad izraža tudi skozi glasbo.

 


Dodatne informacije:

Za dodatne informacije pišite na inkubator@gea-college.si.


Aktivnosti Inkubatorja GEA College v okviru operacije »SIO Inkubator GEA 2020-22« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

                              Spirit Slovenija  MGRT EU evropski sklad za regionalni razvoj
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial