Online podjetniški program

ONLINE PODJETNIŠKI PROGRAM

Brezplačno podjetniško izobraževanje v 10 modulih bo v celoti potekalo preko spleta.

Termini: 9. 5. – 8. 6. 2022 

 


Kaj je Podjetniški program?

Je skrbno pripravljen program v obliki predavanj s področja začetkov poslovanja. Imate idejo, produkt ali storitev, morda celo že poslujete v minimalnem obsegu na trgu, ste obstali na neki točki (tj. stuck-in-the-middle) in se ne znate premakniti naprej? Potrebujete razumevanje osnov, marketinga, prodaje, pitchanja, financ, dviga motivacije, ipd? Če ste vsaj ne eno vprašanje odgovorili pritrdilno potem v Inkubatorju GEA College temu rečemo da “iščete podjetniško brco” in potem je naš Online podjetniški program pravi za vas.

Na podlagi izkušenj smo izbrali 10 tematik, ki se jih mora podjetnik zavedati na podjetniški poti in vam jih ponujamo brezplačno.

Na 10 delavnicah se boste s pomočjo izkušenih podjetnikov naučili ZAKAJ in KAKO kreirati poslovanje, ter kako ga izvesti v praksi. Predavatelji so lačni vaših vprašanj in izzivov, na katere verjamemo, da bodo imeli odgovore.


Komu je namenjen Online podjetniški program?

Celoten Online podjetniški program je namenjen podjetnikom začetnikom ali idejnikom v razvojni fazi in vsem, ki zbirate pogum, da se premaknete naprej na svoji podjetniški poti.


Vsebina:

 

 • Poslovni model Business Model Canvas
 • Kako z minimalnim vložkom do maksimalnega podjetniškega izplena?
 • Raziskava trga
 • Kako poiščem ciljne stranke?
 • Lastna cena in oblikovanje cenovne politike
 • Avtentičen prodajni nastop zmaga
 • Zakaj moramo poznati pojem intelektualna lastnina?
 • Pridobivanje sredstev za zagon in rast podjetja
 • Marketing ali kako osvojiti trg
 • Kako pripraviti predstavitev svoje ideje (Pitch)

 


Predstavitev predavanj

 

1. Poslovni model Business Model Canvas

Termin: 9. 5. 2022, 13.00 – 16.00

Predpogoj za uspešno podjetniško kariero je vedno dobro razdelana poslovna idejaBusiness Model Canvas oziroma kanvas poslovnega modela je učinkovita sodobna metodologija oz. orodje, ki ga uporabljajo najuspešnejša inovativna podjetja po vsem svetu, ne glede na velikost, starost ali dejavnost. Uspešnost startup podjetja je tesno povezana z oblikovanjem učinkovitega poslovnega modela. Gre za ključno orodje za novodobne, k učinkovitosti usmerjene podjetniške pristope.

V svetu startupov je CANVAS poslovnega modela sodoben poslovni načrt, v katerem podjetje kot osrednji element svojega poslovanja najprej opredeli vrednost, ki jo ponuja, nato pa segmentira svoje uporabnike, opredeli odnose s kupci, distribucijske kanale in vire prihodkov. Definira se ključne aktivnosti, vire in partnerje ter strukturo stroškov. Spoznali boste vse segmente CANVAS-a, ki jih boste nato tekom Online podjetniškega programa poglobljeno obravnavali. Predavanje bo obogateno s primeri iz prakse.

 

Kaj se bomo naučili: 

 • Kako se lotiti uspešne izgradnje poslovnega modela?
 • Kaj je Business Model Canvas?
 • Katere segmente vsebuje Business Model Canvas?

Cilj:

Cilj je, da na koncu predavanja slušatelji razumejo temeljne pojme, ki se dotikajo poslovnega modela Business Model Canvas.

Ustvarite svoj CANVAS.

 

Predavatelj: dr. Mitja Jeraj 

je docent in raziskovalec na GEA College, Fakulteti za podjetništvo v Ljubljani. Njegov raziskovalni fokus se osredotoča na področje podjetništva, managementa in organizacijskih znanosti, njegovi raziskovalni projekti pa vključujejo podjetništvo, kot širšo disciplino, podjetniško radovednost in ostale psihološke determinante podjetnikov, relacije med podjetništvom in gospodarsko rastjo, nezaposlenostjo, razvojem športa ipd. Njegovi raziskovalni interesi so tudi na področju managementa MSP-jev, managementa stroškov in razvojem organizacije skozi čas. Je avtor in so-avtor številnih prispevkov, ki jih je predstavljal na konferencah oziroma objavil v znanstvenih ter strokovnih revijah. 

 


2. Kako z minimalnim vložkom do maksimalnega podjetniškega izplena?

Termin: 11. 5. 2022, 13.00 – 16.00

Pri metodah vitkega inoviranja govorimo o prepletenosti strank, trga in razvoja. Klasični način inoviranja “v garaži” je že nekaj časa neučinkovit in neuporaben v malih podjetjih, zadnja leta pa se tehnik vitkega podjetništva poslužujejo tudi korporacije in večja podjetja. Dogaja se namreč, da razvijejo izdelek/ storitev, ki nima trga ali pa ga ne poznajo dovolj dobro. Tehnike in metode vitkega inoviranja govorijo ravno o tem, kako s čim manj sredstvi (časa in denarja) razviti izdelek/ storitev skladno s potrebami trga.

Kaj se bomo naučili: 

 • Vitko inoviranje je preplet treh tehnik: Design Thinking, Lean Startup, Agile metodologija.
 • Uporabnost le-teh v praksi.
 • Tradicionalen vs. Lean način inoviranja.

Cilj:

Cilj delavnice je dobiti vpogled in osnovna spoznanja glede tehnik in orodij vitkega inoviranja. Gre za pomembnost inovacijskih procesov, kulture, poslovnih modelov, testiranja, pivotiranja… Spoznali bomo tudi nekaj dobrih praks.

Predavateljica: Vera Nunič

 je start-up navdušenka, mentorica in so-kreatorica mnogih projektov namenjenih podjetniškemu ekosistemu v Sloveniji. Večino svoje kariere posveča pomoči podjetjem pri njihovem zagonu, razvoju in rasti. Na svoji poti je pomagala preko 100 podjetjem, ki so danes globalno uspešni v svoji panogi.

 


3. Od kupca do trga ali kako razumeti trg

Termin: 16. 5. 2022, 13.00 – 16.00

Raziskava trga je ključna pri razvoju podjetja. Kaj sploh je raziskava trga? Kako jo pričeti izvajati in kdaj je zaključena? Kaj pomeni dobra ali slaba raziskava trga? Pomemben del raziskave trga so začetni odzivi iz trga (intervjuji, ankete). Poleg naštetega se bomo pogovarjali o velikostih trgov (po principu TAM, SAM, SOM) in pogledali kaj so potrebni pogoji (razlogi) za vstop na izbrani trg.

Kaj se bomo naučili: 

 • Kako pričeti z raziskavo trga?
 • Katere informacije so relevantne pri raziskavi trga?
 • Kaj so glavni gradniki raziskave trga?

Cilj:

Usvojiti pojem raziskava trga in na praktičnih primerih prikazati uporabnost dobro opravljene raziskave trga. Pojasniti, da se raziskavo trga lahko opravi relativno hitro in poceni, lahko pa zelo “hitro” in zelo drago.

Predavatelj: dr. Rok Stritar

ustanovitelj in direktor spletne trgovine za gorniško opremo Kibuba. Ne dolgo nazaj je opustil svoje delo na ljubljanski Ekonomski fakulteti, kjer je v letih od 2004 do 2016 deloval kot predavatelj za podjetniške predmete ter se popolnoma posvetil razvoju podjetja. Z obsežnim znanjem o podjetništvu in s kompetencami na področju razvoja poslovnih modelov bootstrappinga, upravljanja in celostnega razvoja podjetja mentorira številnim podjetjem v različnih fazah razvoja.

 


4. Kako poiščemo ciljne stranke?

Termin: 18. 5. 2022, 13.00 – 16.00

Ste že slišali za grozno statistiko, ki pravi, da 9 od 10 startupov v prvih petih letih propade? Pa veste, da pri večini ni razlog slab produkt/ storitev kot misli večina? Razlog tiči v slabem poznavanje ciljne stranke ali zelo pogosto v napačnih predpostavkah, kdo le te so.

Kaj se bomo naučili: 

 • Posla ne gradimo na predpostavkah.
 • Kdo bi lahko bili morebitni kupci?
 • Intervju.
 • Nekaj taktičnih korakov pri definiranju ciljne stranke.

Cilj:

Cilj delavnice je razumeti pomen in poznavanje ciljne stranke, z njo komunicirati že v času razvoja, testirati, izvajati intervjuje, popravljati produkt/ storitev na podlagi povratnih informacij ter biti v nenehnem kontaktu s ciljno stranko. Na osnovi tega se pripravi celoten poslovni model podjetja.

Predavateljica: Sonja Peklenik

je start-up navdušenka, mentorica in so-kreatorica mnogih projektov namenjenih podjetniškemu ekosistemu v Sloveniji. Večino svoje kariere posveča pomoči podjetjem pri njihovem zagonu, razvoju in rasti. Na svoji poti je pomagala preko 100 podjetjem, ki so danes globalno uspešni v svoji panogi.

 

 

 


5. Lastna cena in oblikovanje cenovne politike

Termin: 23. 5. 2022, 13.00 – 16.00

Na delavnici se bomo dotaknili področja poslovnega modela – Canvasa in iz njega izpeljali osnovo za določitev ključnih stroškov ter določili kanale prodaje, ki so osnova za prihodkovno stran. Da lahko določimo, kako bomo prodajali, pa moramo poznati svojo lastno ceno produkta (tu je pomembno poznati razliko med fiksnimi in variabilnimi stroški). Da podjetje lahko dobro upravljamo, moramo poznati ključne kazalnike uspešnosti, ki nam povedo, kje smo, kam želimo iti, ali smo na pravi poti in ali moramo v podjetju kaj spremeniti.

Kaj se bomo naučili: 

 • Kako določiti lastno ceno in prodajno ceno.
 • Proces izračuna lastne cene in pasti, ki nas stanejo trga.
 • Na kaj vse lastna cena vpliva in kako oblikujemo cene na trgu

Cilj:

Cilj delavnice je razumeti pomen poznavanja različnih vrst stroškov preden se odločimo za postavljanje (oblikovanje) cenovne politike.

Predavateljica: mag. Nina Dremelj 

že več kot 15 let deluje v poslovnem in na investicijskem področju. Je predsednica Poslovnih angelov Slovenije in solastnica privatnega investicijskega sklada ter vodi podjetje Alita Capital, ki se usmerja v poslovni razvoj in investiranje start-up podjetij. To resnično pomeni, da smo resnični vlagatelji v tvegani kapital – vlagamo razmeroma majhne zneske in veliko svojega časa in znanja v izjemno zgodnje ustanovitelje oz. ustanoviteljske ekipe s trajno voljo, da oživijo zanimive in inovativne projekte. Usmerjeno delujemo pri sodelovanju z inovativnimi, naprednimi in proaktivnimi ekipami, ki so del startup podjetništva. 


6. Avtentičen prodajni nastop zmaga

Termin: 25. 5. 2022, 13.00 – 16.00

Avtentičen prodajni nastop temelji na naših vrednotah, je uglašen z nami in zato prepričljiv. Kupci imajo različne potrebe in pričakovanja, prepoznajmo jih in ustrezno pristopimo! Poslušanje, razumevanje in sporočanje so ključne prodajne spretnosti! Na prodajni pogovor se učinkovito pripravimo in ga suvereno vodimo! Spoznali boste tudi nekaj učinkovitih trikov!

Dinamična interaktivna delavnica temelji na obravnavi praktičnih primerov. Trenirali bomo vse 3 stopnje vplivanja na kupca (čustva, razum, volja), izboljšali svoj prodajni nastop in prave pristope k različnim psihološkim tipom kupcev.

Kaj se bomo naučili: 

 • Učinkovite prodajne tehnike in pristopi.
 • Kako pripeljati prodajo čez vse ovire (pogajanja, reševanje ugovorov, realizacija,…)?
 • Ključne prodajne spretnosti: poslušanje, razumevanje, sporočanje.

Cilj:

Cilj je razumeti prodajo kot pomemben del vsakega podjetja. Brez prodaje še tako dober produkt ali storitev ne more obstajati na trgu.

Predavateljica: Polona Zupančič

predavateljica, svetovalka in moderatorka ima bogate izkušnje iz komercialne prakse, v slovenskih podjetjih je izvedla več kot 500 treningov in usposabljanj na področju prodaje, poslovne komunikacije, pogajanj in reševanja problemov s strankami.

 

 

 


7. Zakaj moramo poznati pojem intelektualna lastnina?

Termin: 30.5.2022, 13.00 – 16.00

Intelektualna lastnina predstavlja 98% izvoza in 95% vrednost podjetja. Brand je torej najpomembnejši. A kaj sodi pod brand? To ni samo znamka, to je ves know how, designi, znanje, ljudje, ki morajo biti pravilno zaščiteni in upravljani. Iz malega zraste veliko le, če se uspešno zaščitite in maksimalno monetizirate svoje znanje in inovativnost. Kako? Intelektualna lastnina je temelj podjetja, saj želite biti na trgu unikatni in inovativni. Vse to pa nima smisla, če znanje prepuščate drugim ali celo nekomu že kršitve njegove pravice, ker niste preverili ali pa nimate v pogodbah urejene avtorske pravice itd.

V drugem delu webinarja pa bo poudarek na industrijski lastnini, torej na patentih in modelih. Slišali boste kaj patent sploh je. Kje in kako patent lahko zaščitite in koliko časa traja zaščita.

Kaj se bomo naučili: 

 • Zakaj je intelektualna lastnina za startupe tako pomembna?
 • Kakšna je vrednost intelektualne lastnine in kako vpliva na poslovanje?
 • Osnove poslovnih modelov ter tipov intelektualne lastnine glede na industrije.

Cilj:

Postali boste pozorni na vaše znanje in ga boste ustrezno zaščitili, ne boste več prepuščeni naključju, da vas bo nekdo kopiral ali pa boste vi koga ali pa vam izvajalci ne bodo dali, kar bi moralo biti vaše. Ne boste več razkrivali podatkov brez zavedanja, da je to vredno in s tem boste varno rasli in imeli ogromno možnosti za monetizacijo vaše inovativnost in znanja.

 

Predavateljica za zašito blagovne znamke: Špela Mihelin

pravna svetovalka v pravni pisarni Lemur Legal, ki deluje v jedru slovenskega start up ekosistema. Podjetje je specializirano za nudenje pravnih storitev za startup-e, tehnološka podjetja, za industrijo e-športa in za lastnike spletnih trgovin. Špela vodi oddelek za registracijo znamk ter modelov in svetuje na področju intelektualne lastnine.

 

 

 

Predavateljica za zaščito patenta: dr. Maja Borić Vezjak

je univ. dipl. mikrobiologinja, ki je zaposlena v podjetju Patentni biro AF, kjer je opravila izpit za slovensko patentno zastopnico, kot tudi za zastopnico za znamke in modele na področju Slovenije in Evropske Unije. Leta 2018 je opravila izpit European Qualifying Examination (EQE), s čemer je postala evropska patentna zastopnica in lahko stranke zastopa tudi pred Evropskim Patentnim Uradom (EPO). Maja je članica Združenja slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino ter Inštituta za poklicne zastopnike pri Evropskem patentnem uradu (EPI). Večinoma se ukvarja s pisanjem patentnih prijav, s pripravo poizvedb o stanju tehnike, s popravki patentnih prijav v primeru pozivov s strani Urada, validacijami Evropskih patentov v Sloveniji, ter tudi s prevodi besedil.


8. Pridobivanje sredstev za zagon in rast podjetja

Termin: 2. 6. 2022, 13.00 – 16.00

Na delavnici se bomo dotaknili področja investiranja, kaj sploh je, kdaj je potrebno, kakšne oblike obstajajo, kakšno je investiranje v naši regiji in drugje ter kaj so potrebne zahteve, ki jih je potrebno izpolniti, da ste uspešni pri pridobivanju vaše investicije.

Kaj se bomo naučili: 

 • Različni tipi investicij.
 • “Investicijski zemljevid” oz. kako investiramo v CEE regiji.
 • Kaj mora startup pred investicijo narediti da je “investment ready”?

Cilj:

Cilj delavnice je, da slušatelji pridobijo občutek kaj pomeni sodelovanje z investitorjem. Kaj so obveznosti in dolžnosti obeh strani. Usvojiti miselnost, da ni vedno investicija prava rešitev za finančne težave podjetja.

Predavateljica: mag. Nina Dremelj

že več kot 15 let deluje v poslovnem in na investicijskem področju. Je predsednica Poslovnih angelov Slovenije in solastnica privatnega investicijskega sklada ter vodi podjetje Alita Capital, ki se usmerja v poslovni razvoj in investiranje start-up podjetij. To resnično pomeni, da smo resnični vlagatelji v tvegani kapital – vlagamo razmeroma majhne zneske in veliko svojega časa in znanja v izjemno zgodnje ustanovitelje oz. ustanoviteljske ekipe s trajno voljo, da oživijo zanimive in inovativne projekte. Usmerjeno delujemo pri sodelovanju z inovativnimi, naprednimi in proaktivnimi ekipami, ki so del startup podjetništva.


9. Marketing ali kako osvojiti trg

Termin: 6. 6. 2022, 13.00 – 16.00

Pojem, ki ga slišimo na vsakem koraku, ko smo v poslu. Kaj je marketing na kratko? Kaj je marketinška strategija in zakaj jo mora podjetje imeti? Primeri dobrih praks marketinških kampanj in tudi primeri, ki so bili teoretično dobro zastavljeni, v praksi pa so se izkazali za neuspeh.

Kaj se bomo naučili: 

 • Nekaj marketinških orodij, ki so v pomoč pri izdelavi marketinške strategije.
 • Kaj je to “marketing funnel”?
 • Osnovne pojme (CPC, CPA, CTR…).

Cilj:

Cilj delavnice je razumeti osnovne pojme marketinga. Opozoriti in ozavestiti pogoste (usodne) napake, ki jih je smiselno prepoznati in se jim izogniti v fazi postavljanja marketinške strategije.

Predavatelj: Iztok Sila

Iztok Silase je na svoji poslovni poti kalil v vodilnih marketinških agencijah v Sloveniji in na Hrvaškem. Sodeloval je z mednarodnimi mrežami oglaševalskih in medijskih agencij ter skrbel za domače, regijske in globalne naročnike in blagovne znamke z najrazličnejših področij. Pred ustanovitvijo podjetja Sila Consulting (www.sila-co.si) je vodil marketing in odnose z javnostmi pri Mladinski knjigi Založbi, še prej je bil direktor sektorja za marketing Telekoma Slovenije. Je nosilec naziva marketinški direktor leta, ki ga podeljuje Društvo za marketing Slovenije.​


10. Kako pripraviti predstavitev svoje ideje (Pitch)

Termin: 8. 6. 2022, 13.00 – 16.00

Vsak posameznik ali podjetje bi moral imeti sestavljeno kratko predstavitev ali opis dejavnosti podjetja, ki bi jo delili s kupcidobavitelji in tudi investitorji. Za uspešno sodelovanje z dotičnimi poslovnimi deležniki, je pomembno kako predstavimo poslovno idejo. Za prepričljiv pitch je pomembna skrbna priprava.

Kaj se bomo naučili: 

 • Kako se lotiti priprave pitcha.
 • Struktura dobrega pitcha.
 • Kako narediti pitch dinamičen in zanimiv.

Cilj:

Pridobili boste praktične vaje in jasne napotke kako pričeti z gradnjo predstavitve/pitcha, kaj vključiti in kako predstaviti ciljni publiki.

Predavateljica: mag. Aleša Mihelič

je komunikologinja, strastna športnica, navdušuje se nad japonskim gledališčem kamishibai in cirkusom. Sodeluje pri projektu SIO – načrtuje, organizira in izvaja izobraževalne seminarje za startupe. Že vrsto let je mentorica različnim startupom. Njena poslovna pot se je začela s trženjem, organizacijo in izvedbo različnih dogodkov. V različnih oglaševalskih agencijah je bila vodja projektov za večje naročnike. Trenutno pa se največ ukvarja z delavnicami pitchinga in poslovnimi igrami.

 

 


Pomembne informacije za udeležence:

 • Podjetniški program bo v celoti potekal preko spleta.
 • Izobraževanje je namenjeno vsem posameznikom, ki jih zanimajo podjetniške vsebine.
 • Zaradi zagotavljanja kakovostne izvedbe je obvezna predhodna prijava. 
 • Online Podjetniški program je brezplačen. 
 • Zaradi brezplačne izvedbe ni možna izdaja certifikata ali posredovanje predstavitvenega gradiva.
 • Vsem prijavljenim bomo dan pred izvedbo posameznega predavanja poslali opomnik ter povezavo za dostop do spletne delavnice.

Dodatne informacije:

Za dodatne informacije pišite na inkubator@gea-college.si.


Aktivnosti Inkubatorja GEA College v okviru operacije »SIO Inkubator GEA 2020-22« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

  EU evropski sklad za regionalni razvoj

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial