OSM – Strokovni izpit na področju socialnega varstva

Diplomanti programa Organizator socialne mreže lahko opravljate strokovni izpit na področju socialnega varstva.

 

Skladno s prvim odstavkom 3. člena Pravilnika o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva lahko strokovni izpit na področju socialnega varstva opravljajo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po drugem, tretjem in četrtem odstavku 69. člena ZSV (Zakon o socialnem varstvu).

Ti pogoji so:

– dosežena izobrazba skladno z določili 69. člena ZSV
– opravljeno pripravništvo na področju socialnega varstva ali pridobljene delovne izkušnje na področju socialnega varstva.

 

Za izpolnjevanje izobrazbenega pogoja po 69. členu ZSV se upošteva dosežena višja strokovna ali visokošolska strokovna izobrazba iz naslednjih smeri:

– socialno delo (končani študijski programi na Fakulteti za socialno delo, končan študijski program Organizator socialne mreže), psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial