PLODNE RAZPRAVE ŽE 5. STRATEŠKEGA SVETA GEA COLLEGE

18. 09. 2023

Ko si podata roko izobraževanje in gospodarstvo, se začnejo rojevati novi uvidi, nove ideje in nova sodelovanja.
Tako je bilo tudi tokrat, na 5., že tradicionalnem spletnem srečanju STRATEŠKI SVET GEA COLLEGE.

 

Izobraževanje in gospodarstvo ustvarjata vzajemno koristen ekosistem, ki spodbuja rast, inovacije in trajnostni napredek. V četrtek, 14. 9. 2023, se je odvilo pomembno srečanje, katerega namen je bil utrditi most med teorijo in prakso preko izmenjave izkušenj.
Na letošnjem strateškem svetu GEA College so se zbrali strokovnjaki s področja gospodarstva, ki pod svoje okrilje sprejemajo diplomante ob vstopu na trg dela; ter predstavniki izobraževalne ustanove GEA College, ki se nenehno trudijo prilagoditi kurikulum potrebam tako študentov kot bodočih delodajalcev.

 

Predstavitev projektov

Po uvodnem prijaznem nagovoru dekanje GEA College – Fakultete za podjetništvo, mag. Katje Kraškovic in povabilu h gostovanju gospodarstvenikov v predavalnicah GEA College, je nadaljevala vodja Kariernega centra GEA College, Maja Urh, mag. posl. ved.
Zbranim gospodarstvenikom je med drugim predstavila pomen trajnosti znotraj izobraževalnih institucij in vpeljavo trajnosti v učni načrt GEA College ter s tem povezane projekte, kot je npr. ‘Strategic foresight for Sustainability’. V okviru omenjenega projekta je nastalo tudi izobraževanje ‘Specialist za trajnostno poslovanje’, ki bo prispevalo k osveščanju pomena kadrov, ki so v podjetju odgovorni za spodbujanje in spremljanje trajnostne strategije.

V okviru delovanja Kariernega centra GEA College, ki predstavlja most med podjetji in študenti, je izpostavila tudi projekt s trajnostno komponento, in sicer Študentski izziv.
Omenila je še projekt ‘Karierni pospešek za študente GEA College’, namenjen predstavnikom posebnih skupin študentov, kot so tisti s statusom športnika ali kulturnika, netradicionalni študentje (ki študirajo ob delu, imajo družine ipd.), študentje s posebnimi potrebami itn.

 

Rdeča nit razprave

Tokratna rdeča nit razprave sta bili področji trajnosti znotraj izobraževalnih institucij in podjetij; ter medgeneracijski izzivi oz. značilnosti posebnih skupin študentov in generacije Y ter Z, ki predstavljajo bodoče mlade zaposlene.

Večina prisotnih se je strinjala, da na področju medgeneracijskih izzivov razlika v letih (predvsem v odnosu mentor – mentoriranec) 10-15 let funkcionira odlično, medtem ko več kot 20 let razlike lahko predstavlja težavo.
Številni udeleženci so prav tako kot mag. Kraškovic opazili potrebo mlajših generacij po večji individualizaciji tako študija kot dela; prav ‘remote’ način študija in dela pa po besedah Jane Benčina Henigman iz BKS bank prinaša s seboj številne izzive, povezane s socializacijo, sposobnostjo artikuliranja svojih misli ipd.
Glede značilnosti generacij Z in Y so se med udeleženci debate kresala mnenja. Generalno so se strinjali, da so mlajše generacije bolj osredotočene nase in na svoje potrebe. Nekateri so sicer zagovarjali mnenje, da so mlajše generacije osredotočene predvsem nase, drugi pa imajo z njimi odlične izkušnje ter pri njih cenijo razmišljanje izven okvirjev.
In obeti za prihodnost? Treba se bo naučiti sobivati z novimi generacijami in jim vsaj delno omogočiti pogoje, za katere menijo, da jih potrebujejo.

Ko je beseda tekla o trajnosti, so udeleženci debate v splošnem delili mnenje, da je sam izraz ‘trajnost’ narobe razumljen, da pa je pomemben del poslovnih modelov prihodnosti.
Ravno zato GEA College vsako leto poudarja pomen predmetov, povezanih s trajnostjo. Katja Trop je zanimivo izpostavila fenomen študentov, ki navzven kažejo zanimanje za tematiko trajnosti (čeprav jo verjetno zmotno povezujejo predvsem z reciklažo); ko pa je GEA College v kurikulum vključil več predmetov, povezanih s trajnostjo, zanje ni bilo velikega zanimanja. Tudi zato, je dodala mag. Katja Kraškovic, so zdaj ti predmeti na GEA College umeščeni med obvezne in ne več izbirne.
Iz šolskih klopi pa v prakso – mag. Leon Korošec iz podjetja Elan d.o.o. je na primeru omenjenega podjetja ponazoril, kako trajnost ni le poslovna funkcija, temveč značilnost celotne blagovne znamke in celotnega podjetja. Kot zanimivost dodaja, da je trajnost prva tema, ki je povezala celotno industrijo izdelovalcev smuči, torej konkurente.
In v tem duhu je tudi modro zaključil: »Alone you can go fast, but together you can go far.« (v prevodu »Sam greš lahko hitro, skupaj pa gremo lahko daleč.«).

 

Srečanje v prijetnem vzdušju in plodni razpravi je minilo, kot bi mignil, tako gostje kot gostitelj pa so ga zapustili bogatejši za nova dognanja, ki bodo kmalu postala praksa.
Lepo je biti del gradnje prihodnosti.

 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial