Poslovni načrt

26. 03. 2021

Poslovni načrt je ključ do poslovnega uspeha

V svetu podjetništva, še posebej v start-up sferi, vse poteka ekstremno hitro, zaradi česar podjetniki na začetku velikokrat zanemarijo izjemno pomembne korake, še posebej pri načrtovanju. Porodi se ideja, zagnanost vodi v akcijo, prvi odzivi so nadvse spodbudni in odločimo se za zagon podjetja. Seveda nas pri tem spremlja kup birokracije, skrbi, neprespane noči in nadure nadur, vse to pa moramo poganjati (po navadi) s svojimi financami. Če imamo dober plan in malo sreče, se zgodi prva realizacija posla, nastopijo prve težave, morda nas dogodki celo prehitevajo.

Bi se lahko stvari lotili drugače? Se da nekaterim težavam ogniti?

Eno od orodij oziroma korakov do lažje in varnejše plovbe mimo podjetniških čeri je zagotovo poslovni načrt! Da bo zapis o tem dokumentu še bolj verodostojen, smo k sodelovanju povabil nekaj naših študentov, ki so svoj poslovni načrt v tekočem študijskem letu pri izr. prof. dr. Mitji Jeraju opravili z odliko.

Kaj je poslovni načrt?

Že iz imena lahko razberemo, da gre za načrt. Načrtovanje pomeni, da »zavestno z našimi možgani uravnavamo delovni proces, ki je sestavljen iz zamišljenega rezultata in kasnejšega procesa dela, kar preprosto pomeni, da v mislih ustvarjamo svojo prihodnost.« Isto definicijo lahko apliciramo na poslovni načrt.

Morda je proces pisanja načrta celo pomembnejši od končnega dokumenta, saj nam omogoči osredotočiti se na osnove, na prvotne korake in na celosten pregled nad poslovno idejo in prihodnostjo podjetja.

»Osnovne sestavine« poslovnega načrta

Vsak poslovni načrt mora imeti rep in glavo. Pri tovrstnih načrtih je toliko bolj pomembno, da si elementi logično sledijo in se navezujejo na predhodnega.

V ta namen je nosilec predmeta Poslovni načrt in zagon podjetja izr. prof. dr. Mitja Jeraj prevetril strukturo poslovnega načrta in pripravil platformo, ki se na GEA College Fakulteti za podjetništvo uporablja pri predmetih in pri zaključnih delih.

Kaj ustvarja največjo dodano vrednost pri ustvarjanju tako celostnega dokumenta kot je poslovni načrt, smo vprašali študentko iz skupine, ki je naredila odličen poslovni načrt.

»Sprotno delo je pri pisanju poslovnega načrta zagotovo eden izmed najbolj pomembnih dejavnikov. To smo na lastni koži izkusili tudi sami, ampak smo se na srečo še uspeli pravočasno organizirati in dohiteti preostale skupine. Če ne delaš sproti, se stvari nakopičijo in je obseg dela nato enostavno prevelik, da bi ga lahko kvalitetno opravil. Podobno pomembne se mi zdijo tudi vmesne predstavitve s komentarji kolegov in profesorja. Ti so nam vsakokrat izredno pomagali in nam pokazali, ali gremo v pravo smer ter nam hkrati dali motivacijo za nadaljevanje projekta

Urša Dolenc, študentka GEA College

Na začetku vsakega poslovnega načrta je povzetek, ki mora biti »sfriziran derivat« poslovnih priložnosti, finančnih tokov in jasno opredeljenega potenciala za generiranje dobička. Če bomo v povzetku prepričali bralce s svojo priložnostjo, bodo poslovni načrt brali naprej. Po drugi strani, v primeru dolgočasnega ali celo nesmiselnega povzetka tega od bralcev ne moremo pričakovati in na ta način bo dokument samemu sebi v namen.

Kako strukturirati poslovni načrt?

V znanstveni monografiji Podjetništvo – Temelji dr. Jeraja avtor opisuje sledečo dinamiko, kjer se poglavja logično nadgrajujejo: povzetek poslovnega načrta; opis panoge, podjetja in proizvoda/storitve; tržna raziskava; marketinški plan; razvoj in proizvodnja; lastništvo, vodenje, zaposlovanje in organizacija; kritična tveganja; finančno poslovanje z interpretacijami finančnih kazalnikov ter terminski načrt in na koncu še sklep, ki zaobjame celotno dodano vrednost in bralcu jasno predstavi namen poslovnega načrta.

Življenjska kri vsakega plana so podatki, ki morajo biti predvsem v poslovnem načrtu kar se da kvalitetni. V osnovi poznamo primarne (zbiramo sami) in sekundarne podatke (so že zbrani) oziroma kvantitativne (številčne) in kvalitativne (opisne). Ko imamo zbrane podatke, sledi analiza. Analiziranje podatkov je ključnega pomena, saj s tem pridobimo izjemno kakovostne informacije o povpraševanju, o konkurenci, o trgu in navsezadnje o nas samih oziroma našem podjetju.

Analiza trga, s katero pravzaprav spoznamo okolje, v katerem bomo poslovali, nam pove, kako velik je trg, kateri so glavni trendi in kje so priložnosti.

Preko analize konkurence spoznamo naše ključne konkurente ter njihove prednosti in slabosti. Nato se še posvetimo analizi kupcev, kjer opravimo segmentacijo ter definiramo »idealnega kupca«.

»Začetne podatke smo pridobili z anketo, tukaj smo dobili dobro predstavo o tem, kakšno je zanimanje na trgu. Kasneje smo večino konkretnih podatkov pridobili pri intervjujih, ki so nam dali največ opornih točk, na katere smo se osredotočili. Pri projektu, kot je bil naš – dom starejših občanov, je nujno, da se opravijo intervjuji oziroma pogovori s strokovnjaki s tega področja. Ko gre za življenja ljudi, približki in ocene niso dovolj

Peter Zupančič, študent GEA College

S študenti GEA College, ki so uspešno opravili poslovni načrt, smo govorili še o pomembnih »dodatkih«. Z nami so delili, na kakšen način so se lotili izdelave poslovnega načrta in na koncu dodali še nasvet za bodoče generacije študentk in študentov!

Kaj je pomembno pri sestavi teama za izdelavo poslovnega načrta, še posebej v teh časih?

»Team smo izbrali na podlagi uspešnega sodelovanja pri preteklih projektih – količina prostega časa in druge omejitve pri tem niso igrali pomembne vloge. Bolj kot to se nam zdijo pomembne delovne navade, zanesljivost in druge osebnostne lastnosti vsakega posameznika. Pri tem je morda zanimivo to, da se vsi štirje člani med seboj karakterno izjemno razlikujemo, a smo vseeno znali delovati usklajeno, se sprejemati in si pomagati. Vsi člani smo aktivno sodelovali od načrtovanja pa do izvajanja postavljenih ciljev, zato so skupni dosežki zagotovo izhajali iz sposobnosti vsakega posameznika. Nenazadnje se nam zdi zelo pomembno tudi to, da smo se znali vsakokrat aktivno poslušati in vključiti vsakega člana takrat, ko je bil ta najbolj strokovno in osebnostno kompetenten.«

Urša Dolenc, študentka GEA College

Kako ste si razdelili delo v skupini? Ste imeli vodjo?

»Delo smo si razdelile glede na predhodne izkušnje in znanje posamezne članice. Kljub temu pa smo si tekom pisanja veliko pomagale, nadgrajevale delo in iskale tiste prave, skupne rešitve. V veliko pomoč je bilo predhodno znanje vodje, ki ga je delila s celotno skupino. Glede na to smo tudi določile vodjo, saj nas je znala spodbuditi in uspešno umeriti v pravo smer  tudi v trenutku, kadar smo mislile, da ne zmoremo več

Sara Podlinšek, študentka GEA College

Kako ste konceptualizirali empirični del raziskavo in kako ste pridobivali podatke?

»Raziskavo smo pripravile same, nato pa smo jo dale v pregled nekaj osebam s tega področja, če so vsa vprašanja razumljiva, če bi kaj dodali, spremenili… Spremenili smo jo štirikrat, tudi po nasvetu profesorja, da je bila na koncu dobra in nam je resnično pokazala prave rezultate, ki so dejansko koristni ne samo pri poslovnem načrtu, ampak tudi pri realizaciji ideje. Podatke smo pridobivali zelo ciljano in targetirano, saj smo prosili potencialne stranke, da rešijo anketo. Ker gre za specifično storitev, ki je namenjena B2B, samo objava po socialnih omrežjih ne bi dosegla ciljne publike.«

Nika Močnik, študentka GEA College

Kako pomembno je sprotno delo pri poslovnem načrtu?

»Sprotno izvajanje danih nalog pri predavanjih in vsakokratne predstavitve so ključnega pomena za dober poslovni načrt, saj samo na ta način dobimo povratno informacijo profesorja in kolegov. Profesorjevi komentarji so vedno dobronamerni in kvalitetni ter ključno prispevajo k nadaljnjemu delu, debatiranje se je pri nekaterih temah razvilo pri nekaterih žal ne. So pa nasveti in mnenja kolegov večkrat pripomogli kakšni ekipi pri razvijanju ideje in poslovnega načrta

Tjaša Žužek, študentka GEA College

Imate kakšen nasvet za študente, ki še niso uspešno zaključili poslovnega načrta?

»Pomembna je izbira prave poslovne priložnosti, ki ima realno možnost, da zaživi na trgu. Nadalje pa predvsem to, da si res vzamejo čas za analizo vsake točke poslovnega načrta ter razumevanje pomembnosti SWOT analize, kjer analiziramo naše konkurente in naše podjetje. Pri strokovnih področjih svetujemo pogovor s strokovnjaki, ki bodo zadeve znali ovrednotiti in predstaviti z upoštevanjem vseh predpisov, zakonodaje, realno potrebnega časa za izvedbo in potrebnih znanj in izkušenj, ter sredstev za realizacijo nekega projekta. Sprotno delo, držanje rokov ter dogovorov je osnova za uspešno izveden poslovni načrt.«

Peter Zupančič, študent GEA College

Tako, ste zdaj kaj bolj prepričani o nujnosti poslovnega načrta?

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial