PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE AKCIJE Diners Club

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE AKCIJE Diners Club

 

1. Organizator nagradne akcije

Ta pravila in pogoji določajo način izvedbe nagradne akcije z naslovom GEA College (v nadaljevanju: akcija), ki jo organizira podjetje Erste Card d. o. o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 

2. Namen in trajanje

Namen nagradne akcije je spodbuditi študente GEA College k aktivaciji kartice Diners Club ter plačilu šolnine z njo. Akcija poteka od 1. 7. 2021 do 15. 10. 2021.

 

3. Nagradni sklad in vrednost nagrad

Organizator bo podelil 1 nagrado (tablični računalnik Samsung) v vrednosti 200 EUR. Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 200 EUR + akontacija dohodnine.

 

4. Pogoji sodelovanja

V akciji lahko sodelujejo aktualni ter novo vpisujoči študentje GEA College, ki bodo med potekom akcije prejeli e-sporočilo, s katerim jih je organizator povabil k sodelovanju in aktivaciji kartice Diners Club.

Pogoj za sodelovanje je aktivacija kartice Diners Club.

V nagradni akciji ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter poslovnemu partnerju (GEA College) ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).

 

5. Žrebanje nagrad, obveščanje o zmagovalcih in izdaja nagrad

Žrebanje nagrajencev se bo izvedlo [22. 10. 2021] ob [13:30] uri v prostorih organizatorja.

Nagrajenec soglaša, da se njegovo/njeno ime in kraj bivanja objavi na spletni strani organizatorja www.dinersclub.si. Ostali osebni podatki nagrajenca bodo znani le organizatorju nagradne igre in so zaupni.

Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku obračuna in poravna v imenu in za račun nagrajenca organizator nagradne igre. Če nagrajenec organizatorju ne posreduje vseh zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka), potrebnih za plačilo akontacije dohodnine, ni upravičen do nagrade. Organizator ob koncu dohodninskega leta nagrajenca tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine skladno z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Žrebanje in podelitev nagrad bo nadzirala 3-članska komisija, ki jo sestavljajo trije predstavniki organizatorja nagradne akcije. Rezultat se vsakič zapisniško ugotovi. Žrebanje ni javno.

Organizator bo med člani, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja iz drugega odstavka prejšnjega člena, izžrebal enega nagrajenca, kateremu bo podelil nagrado iz 3. člena teh pravil in pogojev.

Izžrebanemu članu bo organizator poslal obrazec za izdajo nagrade po elektronski pošti v 10 dneh od zaključka žrebanja in nagrado v 10 dneh od prejema izpolnjenega obrazca. Izžrebanec mora organizatorju poslati izpolnjeni obrazec v 10 dneh od njegovega prejema. Izpolnjen in posredovan obrazec iz tega odstavka je pogoj za izdajo nagrade.

Za izročitev nagrade jamči organizator. Nagrada ni izplačljiva v denarju in ni prenosljiva. Vse morebitne davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi nagrajenec.

 

6. Osebni podatki

Organizator nagradne akcije spoštuje posameznikovo zasebnost in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varoval skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in sprejetim Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov ter jih brez privolitve posameznika ne bo posredoval tretjim osebam oziroma jih uporabil v druge namene, kot izključno za uspešno izvedbo akcije in izdajo nagrade.

 

V Ljubljani, 28. 6. 2021

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial