Predstavitev učbenika: Mednarodno poslovanje in financiranje

Mednarodno poslovanje in financiranje

 

Avtor: dr. Vito BOBEK
ISBN številka: 978-961-6347-68-6

 

Globalizacija svetovnega gospodarstva, ki se dogaja v zadnjih dveh desetletjih, povzroča radikalne spremembe in odpira popolnoma nove procese v mednarodnem poslovanju. To je med drugim razvidno tudi iz spremembe strukture in števila podjetij in kadrov, ki se ukvarjajo z mednarodnim poslovanjem, kakor tudi s pojavom novih oblik poslov, ki jih do sedaj pri nas še nismo poznali. Namen knjige je predstaviti osnovne dileme in načine vključevanja podjetij v mednarodno poslovanje, preučiti koristi in stroške različnih oblik vstopa na tuje trge, zastaviti nekaj ključnih razvojnih vprašanj in nakazati smer možnih rešitev. Gre za tekst, ki lahko služi kot referenčno delo tako za študente, kot tudi za predstavnike managementa v podjetjih in ostalih organizacijah ter za ožjo in širšo strokovno javnost.

 

NAROČITE KNJIGO

 


Poglavja:


 

1. Pomen globalnega okolja za mednarodne poslovne aktivnosti podjetij
2.  Poslovno okolje mednarodnega poslovanja
3.  Zagotavljanje informacij za mednarodno poslovanje podjetja
4. Strategije vstopa podjetja na tuje trge
5.  Kulturne dimenzije mednarodnega poslovanja
6. Tehnično-finančno področje mednarodnega poslovanja

 


Avtor:


prof. dr. Vito Bobek

Cena:


Knjiga obsega 142 strani.

Cena je 29,00 €*

*Cena že vključuje DDV, ne vključuje pa morebitne poštnine.

Poštnina:

3,90 € (DDV je že vključen v ceno)

 

NAROČITE KNJIGO

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial