Predstavitev učbenika: Osnove makroekonomije 1

Osnove makroekonomije 1

 

Avtorica: dr. Valentina JOŠT LEŠER
ISBN številka: 978-961-6347-70-9

 

Osnove makroekonomije 1: preverjanje in utrjevanje znanja je visokošolski učbenik, namenjen vaji in preverjanju znanja s področja osnov makroekonomije študentov GEA College – Fakultete za podjetništvo in tudi vsem drugim, ki bi jih utegnil zanimati. Učbenik inovativno obravnava temeljne makroekonomske tematike (kot so model AD in AS, BDP, Brezposelnost, Denar in inflacija, klasični in Keynesianski pristop makroekonomskega ravnotežja) v obliki kratke ponovitve tematik in hkrati vodi preverjanje ter utrjevanje snovi skozi raznolike naloge v obliki primerov iz prakse, računskih nalog, preverjanja znanja skozi izdelavo terminološkega slovarja in esejev ter priporočene literature.

Učbenik je pripomoček, namenjen aktivnemu sodelovanju na predavanjih in vajah. Študenti med izvajanjem predmeta pridobijo v reševanje naloge (smiselno porazdeljene glede na izvedbeni načrt predmeta), rešitve in tudi povratno informacijo.

 

NAROČITE KNJIGO

 


Poglavja:


 

1. Makroekonomija
2. Agregatno povpraševanje in ponudba
3. Bruto domači proizvod
 4. Brezposelnost
 5. Denar in inflacija
 6. Klasični in keynesianski pristop (model AS in AD)

 


Avtor:


doc. dr. Valentina Jošt Lešer

Cena:


Knjiga obsega 106 strani.

Cena je 19,00 €*

*Cena že vključuje DDV, ne vključuje pa morebitne poštnine.

 

Poštnina:

3,90 € (DDV je že vključen v ceno)

 

NAROČITE KNJIGO

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial