Predstavitev učbenika: Poslovna matematika

Poslovna matematika

 

Avtorica: dr. Ajda FOŠNER
ISBN številka: 978-961-6347-71-6

 

Visokošolski učbenik Poslovna matematika avtorice prof. dr. Ajde Fošner je dopolnjena izdaja učbenika Matematika 1. Napisan je na podlagi učnega načrta predmeta Poslovna matematika in statistika na dodiplomskem študijskem programu GEA College – Fakultete za podjetništvo. Prvenstveno namenjen študentom prvega letnika GEA College – Fakultete za podjetništvo in tudi vsem ostalim študentom, ki se tekom študija srečajo z vsebinskimi izzivi pričujočega učbenika. V učbeniku je poudarjena matematika v njenem bistvu, brez odvečnega in prisiljenega iskanja motivacijskih zgledov, ki študente pogosto zavedejo.

Učbenik zajema pet poglavij: množice, funkcije, zaporedja, odvod, matrike. Avtorica v prvem poglavju predstavi osnovne pojme teorije množic, ki jih uporabi v nadaljevanju. Drugo poglavje je v celoti namenjeno funkcijam, uvodoma so predstavljene lastnosti realnih funkcij, poglavje pa se zaključi s sistematičnim pregledom elementarnih funkcij. Tretje poglavje je namenjeno zaporedjem. Četrto poglavje avtorica nameni pojmu odvoda in predstavitvi njegove široke možnosti uporabe. Peto poglavje je namenjeno tistemu področju linearne algebre, ki zadeva obravnavo matrik, njihovih lastnosti in primerov uporabe pri reševanju linearnih sistemov enačb. Učbenik se smiselno zaključi z obširnim poglavjem, ki obravnava obrestni račun. Učbenik se odlikuje predvsem s številnimi zgledi in rešenimi primeri, s katerimi bodo lahko študentje poglobili razumevanje.

 

NAROČITE KNJIGO

 


Poglavja:


 

1. Množice
2.  Funkcije
3.  Zaporedja
 4. Odvod
 5.  Matrike
 6. Obrestni račun

 


Avtor:


prof. dr. Ajda Fošner

Cena:


Knjiga obsega 126 strani.

Cena je 21,00 €*

*Cena že vključuje DDV, ne vključuje pa morebitne poštnine.

Poštnina:

3,90 € (DDV je že vključen v ceno)

 

NAROČITE KNJIGO

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial