Psihometrični test

01. 12. 2020

PSIHOMETRIČNI TEST

Kaj pove o nas?

Prednosti psihometričnega testiranja, tudi za študente, so predvsem v priložnosti spoznavanja sebe, svojih karakteristik in kompetenc na objektiven način. Sebe velikokrat vidimo drugače, kot nas drugi, s takim testom pa pridobimo ravno slednje, torej informacijo, kako nas vidi okolica. Rada pa vedno poudarjam, da ko vidimo rezultate o nas, ki nam niso všeč, vključimo morda še kakšno bližnjo osebo ter jo vprašamo po iskrenem mnenju, in če nas oni prav tako vidijo, samo pa tega nismo uspeli prepoznati. Tako bomo videli, katere so naše resnično močne plati ter tudi tiste, ki to niso in jih lahko izboljšamo.” – Tjaša Kuharič Srša, MojeDelo.com

Kako deluje psihometrični test?

Mnogo iskalcev zaposlitve se s testom še nikoli ni srečalo, pa čeprav jih delodajalci uporabljajo že vrsto let. Čemu jih sploh uporabljajo?

 • Za “sito” v zgodnjih krogih razgovorov.
 • Za objektivno ocenjevanje osebnostnih in spretnostnih profilov.
 • Za identificiranje prednosti in slabosti kandidatov.
 • Za informacije managementu o zaposlenih, ki služijo kot usmeritev za nadaljnjo karierno pot.

Psihometrični test mora zadostiti naslednjih kriterijem:

 • Objektivnost. Osebna prepričanja ocenjevalca ne smejo vplivati na rezultat.
 • Standardiziranost. Testi morajo biti opravljeni v kar se da nevtralnih in konktroliranih pogojih.
 • Zanesljivost.
 • Predvidljivost.
 • Nediskriminatornost. Test ne sme favoriizirati nikogar, nobene etnične skupine, niti ne spola ipd.

Psihometrične teste dandanes uporablja preko 80% podjetij iz skupine Fortune 500 ter preko 75% podjetij iz Velike Britanije iz skupine The Times Top.

 

vir:Psychometric-success.com

 

Različna tipa testov

Psihometrični test je sestavljen iz dveh kategorij: osebnostni test in test sposobnosti.

Osebnostni test delodajalcu sporoči, kako motivirani ste za delo ter kako vaša osebnost sovpada s pričakovanji v organizaciji oz. kako dobro se boste lahko vključili v sistem. Tovrstnih vprašanj je lahko med 50 pa tja do 200. Tu sta primera vprašanj:

1.Konfliktom se raje ognem:
a) Drži
b) Ne drži

2. Na zabavah in druženjih zelo uživam:
a) Drži
b) Ne drži
c) Nevtralno

Test sposobnosti ocenjujejo vaše intelektualne sposobnosti. Vedno so predstavljeni v “multi-choice” formatu in odgovori vedno v popolnosti bodisi držijo, bodisi ne.

Poznamo različne tipe testov sposobnosti:

 • Test verbalnih sposobnosti
 • Test numeričnih sposobnosti
 • Abstraktno umovanje
 • Prostorska predstavljivost
 • Mehanično umovanje
 • Iskanje napak
 • Test zbranosti

Tudi na GEA College organiziramo za naše študentke in študente brezplačno reševanje psihometričnega testa, ki ga omogoča MojeDelo.com.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial