Raziskovalni inštitut

RAZISKOVALNI INŠTITUT

 

Raziskovalni inštitut GEA College je zasebni inštitut nacionalnega pomena za podjetništvo. Že več kot dvajset let se inštitut vključuje v različne domače in mednarodne aplikativne in raziskovalne projekte z namenom prenašanja novih znanj in spoznanj v prakso, v vse pore trajnostnega razvoja družbe kot tudi v pedagoško delo fakultete.

Z vključevanjem v projekte se krepijo raziskovalne kompetence vključenih visokošolskih učiteljev, prav tako pa v projekte vključujemo študente – bodisi kot preiskovano ciljno skupino ali kot aktivne udeležence in sodelavce v projektu. 

Predani smo proučevanju najnovejših trendov v podjetništvu, posebej z vidika ustvarjanja, obvladovanja  in rasti podjetij, obvladovanja projektov, trženja, financ ter zavzetega dela z zaposlenimi in partnerji.

 

POSLANSTVO

Poslanstvo raziskovalnega inštituta GEA College je z raziskovanjem na širšem področju podjetništva ustvarjati nova znanja in jih prenašati v prakso ter s tem povezovati znanost z gospodarstvom.

VIZIJA

Raziskovalni inštitut GEA College bo postal prepoznaven podjetniški znanstveno-raziskovalni inštitut, ki bo sodeloval na področju interdisciplinarnih raziskav.

Dolgoročna razvojna vizija RI je trajno povezovanje partnerjev s podobnimi interesi v mreži odličnosti. Postati želimo središče znanja na področju podjetništva, ki deluje v tesni povezanosti s sorodnimi institucijami znanja doma in v tujini.

VREDNOTE INŠTITUTA

Vrednote RI so: etičnost v raziskovanju in delovanju, korektnost v odnosu do vseh udeleženih, spoštovanje integritete sodelavcev,  inventivnost in spodbujanje inovativnosti.

Osebni Kontakt:

Kontaktna oseba:
Prof. dr. Ajda Fošner, Direktorica raziskovalnega inštituta

E-pošta:
ajda.fosner@gea-college.si

Telefon: +386 1 5881 332

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial