eMEETS – Krepitev kompetenc podjetništva in turizma v Črni Gori in Srbiji

Uradni naziv projekta: eMEETS – Enhancing Montenegrin & Serbian Entrepreneurship and Toursim

Trajanje projekta: 01.09.2017 – 31.08.2019

Vrsta projekta/projekt financira:

erasmuslogo

Ključni ukrep 2 (KA2), Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

 

 

Partnerji v projektu:

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije, Črna Gora (vodilni partner in koordinator projekta)
Regionalna razvojna agencija Zlatibor doo Užice, Srbija
Občina Budva, Črna Gora
Institute of Modern Technology Montenegro, Črna Gora
Steinbeis Innovation gGmbH / Innovation Centre “European Project”, Nemčija
GEMS, Educacion de Andalucia, Španija
GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Slovenija

 

 

Kratek opis projekta

Črna gora (ME) in Republika Srbija (RS) sta kot kandidati za članstvo v EU sprejeli odgovornost za svojo evropsko prihodnost. Proces približevanja EU se ne konča s harmonizacijo pravnih sistemov, ampak je potrebna realna strukturna in ekonomska sprememba v njihovih družbah. Eden od glavnih izzivov za župane bi moral biti izobraževanje in usposabljanje mladinske populacije, kot pomemben dejavnik za prihodnjo rast in konkurenčnost. Mladi so del prebivalstva ME in RS, za katere je članstvo v EU še posebej pomembno in tisti, ki bodo od članstva največ pridobili na dolgi rok. Morali se bodo naučiti delovanja v gospodarskem sistemu EU, kjer bodo imeli boljše možnosti za izboljšave, po drugi strani pa se bodo soočili s povečano konkurenco na trgu EU. Na področju promocije in usklajevanja so bila opravljena pomembna dela in članstvo v EU ima močno in stabilno podporo. Pravi čas je, da si prizadevamo za krepitev prihodnjih zmogljivosti ME in RS in ga čim bolj približamo ravni EU. Potrebno je čas za takšne strukturne spremembe, mlado prebivalstvo pa je ciljna skupina, ki mora biti motivirana in zmožna. Hkrati je turizem najbolj perspektivna industrija ME z znatnimi možnostmi za MSP in samozaposlitveni razvoj ter rastočo industrijo v RS.

Tako je glavni cilj našega projekta izobraževanje in motiviranje mladih, da začnejo svojo kariero v turizmu s spodbujanjem podjetniške miselnosti z izmenjavo najboljših praks in neformalno učno mobilnostjo med regijo Zahodni Balkan in visoko izkušenimi državami programa (Nemčija in Španija).

Doc.dr. Marina Letonja in doc.dr. Mitja Jeraj sta v projektu vključena kot mentorja in izvajalca neformalnega ter formalnega usposabljanja za študente, deležnike projekta.

 

Glavni cilji projekta
Identificirani so trije glavni cilji projekta:
O1: Krepitev podjetništva med mlajšo populacijo
O2: Razvoj ključnih kompetenc v turizmu; razvoj osnovnih in specializiranih znanj in spretnosti
O3: Vzpostavitev Centra za odprto izobraževanje v turizmu (Open Education Centre in Tourism) s tremi glavnimi cilji:

a) poklicno svetovanje
b) diseminacija informacij
c) platforma za odprto izobraževanje s področja podjetništva in turizma

 

 

Predvideni rezultati in posamezni izdelki

Metode usposabljanja za mladinske delavce in izobraževalce
Neformalne učne metode
Nove oblike mladinskega dela, usposabljanja in podpore
Sodelovanje, mreženje (vključno z vzpostavitvijo mrež) ter vzajemno učenje (peer-learning)
Metode spodbujanja razvoja ključnih kompetenc mladih

Predvideni posamezni izdelki pa so novi moduli, materiali, sheme in simulacije za usposabljanje.

 

 

Izvedene aktivnosti

Kick-off srečanje (1.3.2018, Berane, Črna Gora)

Namen prvega srečanje je vzpostaviti pravila in postopke za vzpostavitev in delovanje konzorcijev, razpravljati o izzivih ML na mladih, opredeliti potrebe po izboljšavah in podpori ter analizirati najboljše prakse EU – razdeliti delo med partnerje (agenda).

 

First Youth Event (7.-8. 6. 2018, Andrijevica, Črna Gora)

Cilji prvega mladinskega dogodka so zagotoviti izobraževanje in usposabljanje namenjeno ustvarjanju podjetniških sposobnosti ter nuditi podporo pri oblikovanju lastnega podjetja udeležencev (študentov). Dogodek vključujeje ključne zainteresirane strani in strokovnjake na praktičnih in projektnih usposabljanjih.

 

Spletna stran projekta

FB stran projeka

Kontakt: maja.peharc@gea-college.si

vodilni partner in koordinator projekta

   

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial