GUESSS – Global University Entrepreneurial Spirit Student’s Survey 2016

GUESSS – Global University Entrepreneurial Spirit Student’s Survey 2016

Guesss banner naslovna

Opis projekta

Podjetništvo in podjetniki postajata vse bolj zanimivi področji znanstvenega proučevanja (Jeraj, 2014), kar potrjuje tudi mednarodni podjetniški raziskovalni projekt GUESSS. GUESSS raziskava se izvaja med študenti dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih študijskih programov. Ime raziskave »GUESSS« je akronim iz besedne zveze »Global University Entrepreneurial Spirit Students’  Survey”.

Začetki raziskave GUESSS segajo v leto 2003, ko je Swiss Research Institute of Small Business and Entrepreneurship iz Univerze of St.Gallen prvič začel z izvajanjem projekta. Raziskava poteka vsako drugo ali tretje leto in vse od začetka, se število sodelujočih držav povečuje. Prejšnja raziskava se je izvajala v 34 državah, leta 2016 pa se je za sodelovanje odločilo rekordnih 51 držav. Še več, 11 držav intenzivno razmišlja, da se bodo pridružile raziskavi pri naslednjem izvajanju. GEA College – Fakulteta za podjetništvo v Ljubljani je letos izvajala GUESSS raziskavo že drugič. Prvič je bila raziskava izvedena na Fakulteti za podjetništvo in posledično tudi v Sloveniji leta 2013.

V aktualni raziskavi GUESSS je sodelovalo kar 202.277 študentov po vsem svetu. Cilj za Slovenijo je bil doseči 1000 sodelujočih v raziskavi in je bil presežen, saj je v raziskavi sodelovalo 1031 študentov. Največ sodelujočih je bilo v Nemčiji, kjer je sodelovalo kar 21.002 sodelujočih, sledila je Španija s 16.031 sodelujočimi in Brazilija, kjer je sodelovalo 12.373 sodelujočih. Za slovenske razmere v kontekstu sodelujočih bi lahko bile zanimive tudi države Avstrija, kjer je sodelovalo 7352 študentov, Hrvaška z 2456 sodelujočimi in Albanija ter Makedonija s po 254 ter 249 sodelujočimi.

Med vsemi sodelujočimi smo organizatorji izločili ustrezne odgovore, ki so imeli zadostno razmerje med odgovorjenimi in neodgovorjenimi vprašanji, da so se lahko na tej platformi izvedle relevantne statistične analize. V mednarodni raziskavi GUESSS je bilo vseh relevantnih odgovorov, ki so primerni za nadaljnjo analizo v vseh sodelujočih državah 122.509. V Sloveniji je bilo pravilno izpolnjenih vprašalnikov 575. Za primerjavo s prejšnjim odstavkom lahko ugotovimo, da je bilo v Nemčiji pravilno izpolnjenih vprašalnikov 15.984, v Španiji 7.373 in v Braziliji 7.417. V Avstriji je pravilno izpolnilo anketne vprašalnike 3.755 študentov in študentk, na Hrvaškem 1.555 in v Albaniji ter Makedoniji po 70 ter 124 študentov.

Raziskava GUESSS je v Sloveniji potekala od sredine aprila 2016 do konca meseca julija 2016. Potencialni anketiranci so bili vsi študenti in študentke, tako dodiplomskih, podiplomskih kot doktorskih programov na področju Republike Slovenije. Institucije, kjer smo izvajali raziskavo, so bile javne univerze in zasebne fakultete ter ostali zavodi, ki so v zasebni lasti.

Na manjšem vzorcu sodelujočih smo anketo pred začetkom uradnega izvajanja testirali, da smo lahko odpravili možne napake, ki smo jih nato z organizatorjem raziskave uskladili. Študentom v Sloveniji je bilo omogočeno reševanje ankete v slovenskem in v angleškem jeziku. Na ta način smo omogočili tudi tujim študentom v Sloveniji, da sodelujejo pri raziskavi. Reševanje raziskave GUESSS je od sodelujočih terjalo relativno veliko časa v primerjavi s podobnimi raziskavami, saj se je bilo potrebno opredeliti o skoraj 100 postavkah, čas reševanja pa je bil okoli 25 minut.

Raziskava GUESSS proučuje okolje, v katerem živijo študenti, ter njihovo pripravljenost za izbor podjetniške kariere – ne samo kot alternativo ob morebitni nezaposljivosti, ampak tudi kot prvo karierno izbiro po končanju študija. Številni raziskovalci so ugotovili, da ima tudi okolje in okoljski dejavniki velik vpliv na namero za ustanovitev podjetja (npr. Ibrahim in Mas’ud, 2016). V poročilu raziskave GUESSS Slovenija smo ponazorili najbolj izrazite ugotovitve ter jih ilustrirali s slikami v obliki grafov oziroma slik.

V določenih interpretacijah in ponazoritvah smo ponazorili relativno primerjavo z globalnim vzorcem, ki je sestavljen iz vseh sodelujočih držav, vključno s Slovenijo. Globalni vzorec smo za namen lažje in bolj enostavne interpretacije ter ponazoritve poimensko standardizirali in poimenovali GUESSS.

Povezava na spletno stran GUESSS

GUESSS 2016 – poročilo SLOVENIJA

EY  LOGO_AS_2013_rgb

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial