Karierni pospešek za študente GEA College

Projekt Kariernega centra GEA College: »Aktivnosti celotne obravnave za karierni pospešek študentov GEA College«

 

               

 

O projektu

“Aktivnosti celotne obravnave za karierni pospešek študentov GEA College” (krajši naziv projekta »Karierni pospešek za študente GEA College«) je nadaljnje delovanje in nadgradnja Kariernega centra GEA College, s spodbujanjem prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov.

 

Namen operacije je izboljšanje odzivnosti izobraževalnega sistema za potrebe trga dela in s tem povezano usklajevanje znanj ter pričakovanj mladih.

 

Cilj operacije je spodbujanje celovite visokokakovostne karierne orientacije skozi celoten študijski proces od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela, obenem pa spodbujanje prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov.

 

Med posebne skupine študentov uvrščamo študente s posebnim statusom (športnika, kulturnika ipd.), študente s skrbstvenimi obveznostmi, študente z drugimi osebnimi okoliščinami, netradicionalne skupine študentov, študente s posebnimi potrebami, študente v stiski, ki lahko negativno vpliva na duševno zdravje, študente, ki so podvrženi nasilju, ki pomeni poseg v telesno in psihično integriteto osebe (nasilje v družini, spolno nasilje, spolno nadlegovanje, ustrahovanje ali trpinčenje ipd.).

 

*Tradicionalni študenti so študenti, ki neposredno po zaključeni srednji šoli vstopijo na visokošolski študij, medtem ko so netradicionalni študenti tisti študenti, ki so že vstopili na trg dela, pogosto imajo ustvarjeno lastno družino, kar predstavlja zanje dodatno usklajevanje študentskega in zasebnega življenja.

 

Koordinatorica projekta: 

Maja Urh, mag. posl. ved

T: 01 5881 327

E-pošta: maja.urh@gea-college.si

 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial