Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2019-2022 (Praga 2020)

 


Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).


 Naziv sejma: GAUDEAMUS PRAGUE
Obdobje trajanja sejma: 21. – 23.  januar 2020
Kraj in država sejma: Praga, Češka republika


Kratek opis operacije:

Operacija se financira iz Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini.

GEA College d.d. je na sejmu GAUDEAMUS PRAGUE, ki je potekal med 21. in  23. januarjem 2020 predstavila svoje visokošolske in višješolske študijske programe, kot tudi druge izobraževalne programe (MBA, SDM itn.) Prestavili smo se naši ciljni publiki – udeleženci izobraževanj in drugi partnerji v izobraževanju – obiskovalci sejma so bili povečini dijaki, ki so se odločali za študij ter agentje, ki so iskali partnerske institucije za rekrutacijo. Zabeležili smo več 10 potencialnih kandidatov za študij na GEA College ter pričeli pogovore z dvema primernim agentoma.


Galerija:

 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial