Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra GEA College – Fakultete za podjetništvo

 

Trajanje projekta:

1.7.2015 do 30.6.2020

Vrsta projekta/projekt financira:

logoMIZŠ                 LogoSocSkladEU

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10. “Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost”, prednostna naložba 10.1 “Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc”, specifični cilj 10.1.3 “Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema”.

Kratek opis projekta

Karierni center bodočim študentom, študentom in diplomantom pomaga pri kariernem in osebnostnem razvoju ter napredku.

Projekt je nadaljevanje in nadgradnja nekaterih ustaljenih aktivnosti Kariernega centra GEA College. Ciljne skupine so naslednje:

 • Slovenski srednješolci predstavljajo naslednje generacije študentov – organizacija kratkih delavnic s podjetniško in poslovno vsebino, izvajanje državnega tekmovanja »Mladi podjetnik«-  cilj aktivnosti je spodbuditi mlade k podjetniškemu načinu razmišljanja in delovanja;
 • Bodoči študenti podiplomskega študija – po vzoru izzivov iz preteklosti bodo v naslednjih letih organizirani izzivi za potencialne podiplomske študente, v katerih rešujejo problem enega od uveljavljenih slovenskih podjetij;
 • Dodiplomski in podiplomski študenti – organizacija seminarjev in delavnic z namenom spodbujanja osebnostne rasti in krepitve zaposlitvenih kompetenc ter »mehkih veščin« posameznika (postavljanje in doseganje ciljev, komunikacija, vodenje, timsko delo, javno nastopanje, mreženje ipd.), tutorski sistem z namenom zagotavljanja večje prehodnosti, diplomski seminarji z namenom spodbujanja čim hitrejšega diplomiranja;
 • Diplomanti v okviru Alumni kluba – izvedba poslovnih srečanj, naši diplomanti so glede na svojo zaposlitev/karierno pot tudi potencialni ponudniki prakse in novih delovnih mest za študente GEA College – FP;
 • Delodajalci – povezovanje z delodajalci na več nivojih (kot gosti v predavalnicah, izvedba študentskih izzivov, poslovni večeri, poslovni dogodki, okrogle mize).

Dodatne aktivnosti za različne ciljne skupine :

 • Organiziramo poslovne večere, okrogle mize in mreženje z uspešnimi podjetniki;
 • Nudimo karierno in podjetniško svetovanje;
 • Nudimo psihometrična testiranja;
 • Študente obveščamo o možnostih praks in usposabljanj doma ter v tujini;
 • Delodajalce spodbujamo k razpisu uspasabljanj za študente in jim pomagamo pri izboru ustreznih kandidatov;
 • Zbiramo in posredujemo informacije o razpisanih štipendijah za študente;
 • Posredujemo informacije o aktualnih zaposlitvah in ponudbi prostih delovnih mest v domačih ter tujih podjetjih in organizacijah;
 • Objavljamo koristne članke in nasvete s področja gradnje kariere, osebne rasti, iskanja zaposlitve;…

Nekatere aktivnosti potekajo v povezavi z kariernimi centri drugih visokošolskih inštitucij.

Povezava na spletno stran Kariernega centra 

 

Koordinator projekta:

Anamarija Meglič

( tel.: 01 5881 327, e-pošta: anamarija.meglic@gea-college.si)

Spletne povezave:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Izvajanje evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji

Evropska Unija – Evropski socialni sklad

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial