Kultura vedenja v medkulturnem okolju

KULTURA VEDENJA V MEDKULTURNEM OKOLJU

Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da lahko vljudnostna pravila in knjige o lepem vedenju kot staro kramo zmečemo v smeti, praksa vsak dan na vseh področjih našega življenja dokazuje, da ljudje potrebujemo določena pravila vedenja, pravila v odnosu s partnerjem, otroki, s kolegi, pa na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji, strankami.

Potrebujemo pravila komunikacije z drugimi ljudmi. Ta zunanja podoba našega vedenja pa nam včasih povzroča težave.

Pravila lepega vedenja so obstajala in bodo tudi v prihodnosti, seveda pa so odraz določenega časa, razmerij moči ter oblasti in socialne strukture.

Vsebina:

Sodobna pravila so izoblikovana v tej smeri, da nam pomagajo pri povezovanju, da krepijo medsebojno razumevanje, strpnost, obzirnost do drugih in drugačnosti, vzpodbujajo nas k pripravljenosti, da pomagamo drug drugemu, vedno manj nas utesnjujejo, upoštevajo tudi generacijske razlike, so sprejemljiva, hkrati pa niso dogmatična.

To pa je že kar cel niz elementov, ki nam omogočajo prijetno počutje v vsakodnevnih situacijah od jutra do večera.

Prav je, da jih dobro poznamo, saj nam omogočajo, da se bomo bolj samozavestno in odločno znašli v različnih poslovnih situacijah, to pa lahko pripomore k še boljšemu poslovnemu uspehu in še večji odličnosti.

 

Teme, ki se jih dotaknemo (in seveda prilagodimo/poglobimo glede na potrebe poslušalcev):

Teme

Izvedba:

Slušatelji lahko preko vsebine preverijo in prevetrijo svoje znanje, seznanijo pa se tudi z vsemi novostmi, ki nam jih prinaša sodobna kultura vedenja. Predavanje je zasnovano tako, da imajo slušatelji ves čas možnost aktivnega sodelovanja, preko praktičnih primerov pa pridemo do teorije, torej je poudarek na praksi, morebitnih dilemah, v katerih se kot poslovni ljudje še prehitro znajdemo.

Vsak slušatelj dobi tudi gradivo (približno 30 strani). Program je lahko zasnovan na poljubno število ur, se nadgrajuje, prilagaja publiki.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial