Podjetniška akademija

Znanje, izkušnje in sposobnosti so tiste ključne kompetence, ki soustvarjajo uspešno karierno pot. Na srečo se je teh kompetenc mogoče naučiti in obljubljamo vam program, ki zagotavlja pravo mero vsebin, ki bodo dvignila vaš nivo razumevanja vodenja, komuniciranja ter posla nasploh.

Podjetniški duh danes ni zgolj sinonim za svet podjetništva ampak predvsem za tista podjetja in posa­meznike, ki si želijo dosegati več. Skozi programe, zaposlene opremljamo s podjetniško miselnostjo, ki je danes nujno potrebna za doseganje vrhunskih rezultatov.

Začetki akademije segajo na GEA Collegu v leto  1994. Danes je to projekt, ki zajema široko programsko ponudbo za ciljno skupino: podjetnikov, vodij in  talentov.

Izobražujemo poslovneže, ne zgolj ekonomiste.

 

Ključne prednosti programa:

 • uporabna, izrazito praktično naravnana znanja

 • zaokrožena celota vsebin, ki jih podjetnik/vodja mora poznati

 • „esenca“ uporabnega znanja, brez nepotrebnih uvodov in povzetkov

 • izvajanje programa na praktičnih primerih (vaših ali pripravljenih s strani izkušenih predavateljev)

 • izkušeni predavatelji z več letnimi izkušnjami in delu na svojem področju

PROGRAM

Hitra šola vodenja samega sebe in drugihHitra šola financ I & II, Finance za nefinančnikeHitra šola inovativnosti in kreativnostiHitra šola komunikacije in upravljanja s konfliktiHitra šola kadrovanjaHitra šola prodaje in pogajanjTime managementDigitalni marketing

HITRA ŠOLA VODENJA SAMEGA SEBE IN DRUGIH 

“Predavanje z izmenjavo izkušenj”


Uspešen vodja je tisti, ki uspešno vodi samega sebe. A je to res in kaj to konkretno pomeni? Vsak vodja, ko vodi svoje podrejene, veliko razmišlja, opazuje, načrtuje in dela na tem, da bi jih bolje organiziral, motiviral, izobrazil, razdelil naloge, uskladili interese in želje med njimi, postavil prioritete in cilje, reševal konflikte, povečal izzive, pomirjal stres.

Podobne procese lahko opazimo tudi pri vodenju samega sebe oz. pri t.i. samokontroli. Da bi vodja optimalno, vrhunsko psihološko funkcioniral (in s tem tudi dobro vodil podrejene), je potrebno, da nekaj naredi na samo-organizaciji, samo-motivaciji, stres-menagementu oz. kontroli emocij, širjenju vodstvenih strategij, samo-izobraževanju, izboljšanju koncentracije, postavljanju prioritet, usklajevanju želja …

Top manager je v podobni situaciji kot top vrhunski športnik, ki poleg ‘običajnega’ treninga, dela tudi na vseh zgoraj omenjenih PSIHOLOŠKIH STRATEGIJAH, da bi ‘vodil samega sebe’ in druge do top rezultatov.

 

 Teme, ki jih bomo osvojili:

 • Predstavitev vseh psiholoških strategij – kako do vrhunske psihološke kondicije.

 • Problemsko delo na konkretnih težavah, izzivih s katerimi se udeleženci srečujejo v svojem delovnem (in zasebnem) okolju na področju ‘Vodenje samega sebe in drugih’.

 • Demonstriranje konkretnih postopkov in tehnik; smernice, kako naučeno uporabljali v praksi.

 


HITRA ŠOLA FINANC I & II, FINANCE ZA NEFINANČNIKE 

“Osnovni pojmi finančnih kazalnikov za tiste zaposlene, ki ne delajo na področju financ”


Razumevanje in analiziranje računovodskih izkazov s pomočjo finančnih in nefinančnih kazalnikov je pri poslu pomemben vidik tudi za tiste zaposlene, ki ne delajo na področju financ. Ta znanja jim omogočajo boljše poslovne odločitve in transparentno sodelovanje s poslovnimi partnerji.

 

Cilji izobraževanja:

 • Osvojiti in razumeti osnovne pojme oz. finančne kazalnike tistih zaposlenih, ki ne delajo na področju financ (npr. nabava in prodaja, marketing, razvoj in tehnologija).

 • Zaposleni, ki ne delajo na področju financ, bodo na razumljiv način spoznali osnovne pojme na področju financ in računovodstva in se seznanili s temeljnimi finančnimi kazalniki in njihovo uporabo v vsakdanji poslovni praksi

 • Znati brati in razumeti računovodske izkaze strank, poslovnih partnerjev.

 • S pomočjo pridobljenega znanja lažje sprejemati odločitve, ki vplivajo na poslovanje podjetja.

 

Vsebina:

Hitra šola financ I: Temeljne kategorije, pomembne za poslovno odločanje 

 • Najpomembnejše kategorije izkaza poslovnega izida in bilance stanja.

 • Premoženje in njegovo financiranje.

 • Temeljni računovodski izkazi (uvodna predstavitev).

 • Uporaba stroškov pri poslovnem odločanju: stroški in njihove različne razvrstitve.

 • Poslovanje podjetij, oblike podjetij.

 • Davčni vidiki.

 • Ključni zakonodajni postopki.

 

 Hitra šola financ II: Računovodski izkazi 

 • Poslovni proces in prvine poslovnega procesa (shematski prikaz celotnega poslovnega procesa podjetja  in povezava z vsemi ekonomskimi kategorijami, ki jih srečujemo v vseh treh računovodskih izkazih.)

 • Računovodsko vrednotenje gospodarskih kategorij – v katerih bilančnih postavkah se lahko skrivajo izgube?

 • Povezava računovodskih izkazov.

 • Obračanje sredstev.

 • Analiza računovodskih izkazov s kazalniki:

  • Ali podjetje primerno financira svoja sredstva in zakaj je to pomembno?

  • Kakšna je zadolženost podjetja in kako tvegano je to podjetje za upnike?

  • Kako dobro podjetje gospodari s svojimi sredstvi?

 • Uporabnost branja bilanc pri ocenjevanju poslovnih partnerjev (kupcev in dobaviteljev).

 


HITRA ŠOLA INOVATIVNOSTI IN KREATIVNOSTI 

“Stvari se poredko zgodijo same po sebi ali same od sebe”


Nujnost sodobnega poslovnega sveta je kreativno mišljenje, ustvarjalnost. Pravilen načina razmišljanja zaposlenih za 21. stoletje je ta, ki v organizaciji zavestno razvija in spodbuja kreativnost pri zaposlenih. V ljudeh so ideje, potrebno jih je prebuditi in omogočiti okolje, kjer je varno, da se te idejo izrazijo in udejanjijo.  Svojo ponudbo, procese, postopke, logistiko, nižanje stroškov…lahko izboljšate s pomočjo idej zaposlenih.

 

Cilji izobraževanja:

 • Prepoznati ustvarjalno usmerjenost, kot konkurenčno prednost.

 • Prepoznati načine ustvarjalnega vodenja sprememb in rešitev.

 • Motiviranje ljudi k ustvarjalnemu pristopu reševanju problemov.

 • Porušiti lastne ovire in prepričanja, ki nas ovirajo pri ustvarjalnosti.

 

Vsebina:

 • Ustvarjalnost je bogastvo.

 • Ustvarjalnost brez motivacije ni mogoča.

 • Zgodovinski temelji ustvarjalne miselnosti.

 • Človeški možgani – ustvarjalni stroj.

 • Logično in ˝nelogično˝ mišljenje.

 • Miselne in telesne veščine.

 • Graditelji in uničevalci ustvarjalnosti.

 • Priprava možganov na ustvarjalnost.

 • Ustvarjalno reševanje podjetniških problemov.

 • Inovacija in poslovna inovacija.

 • Tehnike generiranja idej in ustvarjalnega reševanja problemov.

 


HITRA ŠOLA KOMUNIKACIJE IN UPRAVLJANJA S KONFLIKTI 

“93% konfliktov izhaja iz napačne komunikacije in ne iz problema”


Komunikacijske veščine so danes najmočnejše orodje pri doseganju poslovne in zasebne uspešnosti. Konflikti so sestavni del vsakdanje interakcije med zaposleni v organizaciji, saj je logično, da se v organizacijah srečujemo z množico različnih interesov. Vseh konfliktov se ne da preprečiti, ker bi to pomenilo, da smo brez ciljev. Lahko pa izbiramo strategije, ki jih bomo uporabili, da bomo rešili konflikt. Naša moč in svoboda se odražata v tem koliko strategij imamo na voljo za rešitev konflikta. Več kot jih imamo, boljše so naše možnosti, da bomo pri komunikaciji in doseganju rezultatov uspešni.

 

Cilji izobraževanja:

Spoznavanje ključnih elementov učinkovite komunikacije. Razumevanje naravo konflikta in možnosti, ki jih imamo, da konflikt s pomočjo ustreznih strategij rešimo. Osnovni namen programa je, da  udeležence seznanimo s tehnikami za preprečevanje nastajanja konfliktnih situacij, oz. pristopi, ki lahko pripomorejo k uspešnejšemu razreševanje le-teh.

 

Vsebina:

 • 10 pravil uspešne komunikacije.

 • Definicija konflikta – konflikt ni srečanje neusklajenih mnenj.

 • Ločevanje: konflikta od strategije.

 • Možni izidi konfliktnih situacij.

 • Strategije za reševanje konfliktnih situacij.

 • 4 elementi Harvardske metode pogajanja

 • Praktičen del (vaje).


HITRA ŠOLA KADROVANJA 

Zaposleni – zaklad ali prekletstvo?


Organizacije so živ organizem in kot tak deluje v okolju, pri čemer pa s svojimi dejanji vplivajo in se odzivajo nanj. Vse to pa zahteva nenehno spreminjanje in prilagajanje.  Ljudje so lahko največji kapital podjetja, če zna podjetje in pomembni posamezniki v njem ustrezno skrbeti za organiziranost, vzdušje in razvoj zaposlenih.

 

Kadrovska funkcija v podjetju ima tako več funkcij:

 • kot strateški partner (izvajanje strategije organizacije),

 • administrativni strokovnjak (izgradnja učinkovite kadrovske-procesne infrastrukture),

 • zaveznik zaposlenih (zviševanje zavzetosti in zmožnosti zaposlenih),

 • agent sprememb (omogočanje stalnega obnavljanja razvoja organizacije).

 

Teme, ki jih bomo osvojili:

 • pomen in naloge kadrovske službe,

 • upravljanja s človeškimi viri v podjetju; kam vodi slaba izkoriščenost virov in zakaj pride do nje,

 • dobre prakse na področju razvoja ljudi pri delu, kako povezati individualne razvojne in profesionalne cilje z načrtnim izvajanjem ciljnega vodenja,

 • voditeljstva, ki omogočajo organizacijam razvoj in rast,

 • organizacijske sprememb (upravljanje in učinkovita vpeljava sprememb), kako popraviti premajhno obvladovanje in zavedanje pomena nenehnega spreminjanja in obvladovanja sprememb.


HITRA ŠOLA PRODAJE IN POGAJANJ 

“Prodaja je bistveni element vsakega podjetja”


Prodaja je bistveni element vsakega podjetja. Čeprav še vedno mnogi enačijo prodajo s predstavitvijo izdelkov/storitev pa je prodaja, že mnogo časa, bistveno več. Kako od stranke pridobiti zadostno količino informacij, kako razumeti njen problem in ne nazadnje, kako jo prepričati, da je naš izdelek/storitev edina mogoča izbira? Pot do tega so NE-ji in ugovori? In to kako se prodajalec znajde in zna opremiti z argumenti je ključno. To loči dobre prodajalce od slabih.  In prodajamo vsi, najprej sebe in potem naše podjetje, izdelke, storitve.

 

Teme, ki jih bomo osvojili:

 • Osnovne zakonitosti v prodaji.

 • Zakaj bo kupec opravil nakup pri vas in ne pri konkurenci?

 • Moč in edinstvenost vaših prodajnih trditev s posebno metodologijo.

 • Praktične pogajalske in prodajne tehnike.

 • Ključna vprašanja, ki si jih mora zastaviti vsak prodajalec.


TIME MANAGEMENT 

“Triki in skrivnosti planiranja uspešnih ljudi”


Vam zmanjkuje časa za vse? Morda ste prezasedeni z vsakodnevno komunikacijo – maili, telefoni, sestanki. Vsi od vas pričakujemo hiter in takojšen odziv – vi pa imate samo eno glavo in en par rok!

Čas je največji resurs vsakega podjetja in podjetnika. Če ga znate dobro izkoristiti, ste že v prednosti pred konkurenco. Obveznosti je vselej preveč, časa pa vselej enako. Za optimizacijo delovnika morate obvladati ločevanje zrna od plevela, bistva od balasta, pomembno od nepomembnega… To lahko enostavno dosežete s svetovno znanim sistemom planiranja in postavljanja prioritet.

 

Cilji izobraževanja:

 • Znali boste ločiti bistvo od balasta.

 • Več svojega časa in pozornosti boste posvečali pomembnim nalogam.

 • »Ulovili« boste motilce in jih eliminirali.

 • Pridobili boste vsaj 2 uri več časa vsak dan.

 • Hitreje boste opravljali naloge.

 • Pametneje in učinkoviteje boste delegirali.

 • Izboljšali se vam bodo medosebni odnosi.

 • Izboljšala se bo kakovost vašega življenja in dela.

 

Vsebina:

 • Kaj je je to-do lista in kaj je do-not-forget lista?

 • Kaj so prioritete in kako izvajamo selekcijo prioritet?

 • Kako izvajamo un-do, ali sistematično izločanje balasta?

 • Pravila uspešnega planiranja.

 • Pravila jutranje akcije in pravilo enominutne akcije.

 • Lov na motilce – kako jih prepoznamo in kako z njimi upravljamo.

 • Kako »prodamo« želeni časovni termin?

 • Kako sistemiziramo vrstni red opravljanja nalog – (podanih je več opcij, glede na učni stil udeleženca)?

 • Kako se hitro odločamo in 5 načinov, kako rečemo »ne« na pozitiven način.

 • Kako in zakaj je pomembno slediti svojim akcijam in meriti vmesni čas?


DIGITALNI MARKETING

“Danes je podjetje brez kakovostnega (digitalnega) marketinga, kot riba na suhem”


 Odgovorili bomo na vprašanje kako lahko podjetnik izkoristi internet? S pomočjo celotne sheme možnosti bomo pregledali kaj je ekonomsko upravičen marketinški nastop na spletu. Spoznali boste obvezne pojme, ki jih je dobro poznati, da lahko internet uporabite v svojo korist. Osvojili boste logiko prodaje na spletu nasproti on-site prodaji. Spregovorili bomo o tem kaj prinašajo spremembe vedenja potrošnikov. In ne nazadnje kakšen je pomen osebne in podjetniške prisotnosti na internetu.

Namen predavanja je, da se boste znali lažje odločati, kako pripraviti svoje nastope na spletu. Internet se spreminja zelo hitro, prilagajati se morate čim hitreje.

V večini primerov je glavni problem digitalnih nastopov nerazumevanje, kaj internet oziroma splet sploh pomeni podjetju. Rezultati nerazumevanja in neznanja so slabe priprave. In tako podjetje sredi projekta ugotovi, da rezultati ne gredo v pravo smer ter da imajo drugi svoj nastop na spletu bistveno bolje zasnovan. V kolikor se podjetja in zaposleni zavedajo vseh vidikov in priložnosti interneta, lažje določajo cilje in pričakovanja; lažje načrtujejo aktivnosti marketinga kot celote.  Točno to – v določenih podjetjih razdelijo svoje službe na klasični marketing, internetno ekipo (ali celo zunanjo agencijo) pa jemljejo kot »dodatek«; kar je sploh narobe. Internet je v resnici samo še en medij, kanal komunikacije marketinga, ki ga je potrebno vplesti v poslovanje homogeno z vsemi ostalimi dejavnostmi. Poleg tega internet ne loči podjetja in zaposlenih kot posameznikov; vse je eno.

Predavanja vključujejo konstruktivne provokacije, napačne zaključke, smešne anekdote in zato slušatelji ostajajo pozorni ves čas. Predavanje je sestavljeno iz dveh delov – predavanje in delavnice. Slušatelji dobijo tudi datoteko s skrbno izbranim seznamom, linki in razlago več kot 35 spletnih marketinških orodij. Mnoga med njimi so brezplačna.

DARILO: Slušatelji dobijo tudi datoteko s skrbno izbranim seznamom, linki in razlago več kot 35 spletnih marketinških orodij. Mnoga med njimi so brezplačna.

 

Kaj dobi slušatelj:

 • Celovit pregled spletnega / digitalnega marketinga.

 • Spozna temeljne pojme o marketingu in vedenju potrošnikov.

 • Nabor informacij in orodja za pripravo lastnih predstavitev (koristna brezplačna spletna orodja).

 • Trende marketinga in promocije.

 

Vsebina:

 • Filozofija in obvezni pojmi, ki jih morate poznati, da lahko internet uporabite v svojo korist. Poslovni modeli, koncepti poslovnih modelov off-line in on-line. Filozofija prodaje na spletu napram on-site prodaji. Sprememba vedenja potrošnikov, kje so največje spremembe (recimo turizem). Filozofija osebne in podjetniške prisotnosti na internetu.Etika, morala, pravila obnašanja na posameznih nivojih.

 • Tehnologije & marketing: Koncepti delovanja interneta kot računalniškega omrežja; statistike, analitika spleta, SEO, BLOG sistemi, socialna omrežja, uporaba organsko pridobljenih kontaktov; koncept INBOUND marketinga, OUTBOUND; oglaševanje, arhitektura spletnega mesta, mediji – kupljeni, ustvarjeni, lastni, … content management, CMS, Integracija CRM v spletna mesta, Pristajalne (landing pages), CTA (call-to-action), BLOG, White papers … Google analytics, …

 

ČASOVNICA

 

podjetniska-akademija_casovnica9_1_2017

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial