Zaposleni intelektualni kapital podjetja

ZAPOSLENI INTELEKTUALNI KAPITAL PODJETJA

»Kadrovska služba je srce organizacije!«

Temeljno je spoznanje, da so ljudje nosilci znanja in inovacij in najpomembnejši vir razvoja vsake organizacije. Samo od zaposlenih, katere znamo ustrezno voditi, spodbujati in usmerjati, lahko pričakujemo, da bodo razvili ves svoj potencial in tako prispevali k dodani vrednosti in uspešnosti organizacije. Neizpodbitno je torej dejstvo, da so zaposleni intelektualni kapital podjetja, s katerim pa je potrebno ustrezno, načrtno in zelo preudarno ravnati. Kadrovsko področje je tako vitalno, kompleksno in dolgoročno pomembno, zato je potrebno imeti kar nekaj znanja, veščin in spretnosti, da časovno in finančno vlaganje v kadrovsko področje postane investicija in ne le strošek.

Izobraževanje primerno za: kadrovske direktorje, vodje kadrovskih služb, kadrovike in vse, ki v organizaciji skrbijo za ravnanje s kadri.

Cilji:

 • Udeležence seznaniti s trendi na področju HR

 • Udeležencem celovito in sistematično predstaviti HR področje od temeljev do fines

 • Predstaviti ključna orodja za osebnostni in profesionalni razvoj zaposlenih

 • Predstaviti pasti in priložnosti iz dobre prakse

 • Pomoč pri razreševanju odprtih vprašanj in dilem

 

Vsebina:

 • Kadrovsko področje od temeljev do strehe – medsebojna povezava in soodvisnost kadrovskih procesov

 • Strategija kadrovskega področja (metodologija za hitro oblikovanje kadrovske strategije)

 • Organizacijska klima in zavzetost zaposlenih (kako in zakaj jo spremljamo)

 • Razvoj vodenja v organizaciji.

 • Predstavitev pomena in uvajanja orodij za razvoj kadrov – letni razgovori, 360stopinjsko ocenjevanje, itd.

 • Prednosti in pasti uvajanja kompetenčnih modelov v praksi.

 • Integracija kadrovskih orodij v učinkovit kadrovski sistem

Izvedba:

Delavnica je zasnovana zelo dinamično in interaktivno.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial