Skrivnosti metodologije Scrum

15. 06. 2020

Poznate metodologijo Scrum?

V petek, 12.6., smo pri predmetu Sodobne metode vodenja projektov, gostili go. Martino Stupica Gregorič, projektno managerko pri NLB ter scrum trenerko, ki je s študenti delila znanje ravno o slednjem, torej agilni metodologiji oz. ogrodju Scrum.

  • Kaj je metodologija Scrum?
  • Kakšne so izkušnje v praksi?
  • Za katere vrste projektov je metodologija najustreznejša?

Vabljeni k branju izčrpnih odgovorov ge. Stupica Gregorič:

Metodologija Scrum ekipam pomaga reševati kompleksne izzive. Je to presuhoparna definicija?

Definicija je nedvomno presuhoparna. Scrum je okvir oz. metoda, ki omogoča reševati res kompleksne ali pa malce manj kompleksne naloge, uporabite ga lahko kjerkoli. S svojo preprostostjo in predvsem disciplino, ki je v celoti usmerjena na izvajalno ekipo – na ljudi, je scrum metoda pomočnik, da do rezultata pridemo z realnimi cilji, v časovnih okvirih, ki temeljijo na hitrosti izvajalne ekipe in ne nekih predvidevanj, ki ne upoštevajo vseh vidikov napredka v izvajanju.
Scrum okvir je sestavljen iz treh sklopov: scrum ekipe in z njimi povezanih vlog, sestankov (ali dogodkov) in orodij ter pravil, ki delujejo kot celota, se med seboj povezujejo in le kot celota delujejo optimalno. Vsak sestavni del okvirja služi določenemu namenu in je ključen za uspeh in uporabo scruma. Kakršno koli odstopanje od tega ni scrum.
Scrum okvir temelji na petih vrednotah, ki usmerjajo ekipo k uspešno zaključeni nalogi: odprtost/openeSs, saj ne glede na vse izzive, v scrum ekipi postavljamo vprašanja in iščemo pomoč, spoštovanje/respeCt, saj v scrum ekipi zaupamo, da vsak dela najbolje kot lahko in pri tem spoštujemo našo raznolikost osebnosti in izkušenj, pogum/couRage, da naredimo, kar je prav, pri tem pa nismo sami, smo ekipa, fokus/focUs, da naredimo to, kar delamo v trenutnem sprintu in zaveza/commitMent ekipe ciljem v sprintu. Scrum spodbuja sodelovanje v ekipi in povečuje zadovoljstvo celotne ekipe, zadovoljstvo pa stalno preverjamo.

Kakšne so izkušnje v praksi uporabe Scrum-a?

Govorim iz lastnih izkušenj, saj sem dolga let bila vodja projektov s poslovno in IT komponento, ki temeljijo na hierarhičnih metodah slapov z uporabo orodij, ki razvojne naloge na projektu zelo enoznačno določajo in onemogočajo fleksibilnost in izpeljavo sprememb, ki so prisotna v vsakem projektu. Sploh, če govorimo o tehnološkem razvoju digitalnih poti. Pri projektu, ki zaradi obsega traja leto dni ali več, se na trgu zgodijo vmesne spremembe – konkretno so to lahko spremembe v zakonodaji, s tem povezani vsebini, časovnih rokih in kadrih. Tu ga ni čarovnika, ki bi vse vplive lahko predvidel. Spremembam sledi potrjevanje sprememb na višjih nivojih, slabo voljo, vse večje pritiske, zamike projekta. V scrumu so tovrstne spremembe enostavneje obvladljive, saj se ekipa, ki naloge izvaja, fokusira na izvajanje v sprintih, na podlagi katerih začne meriti svojo hitrost. Ko enkrat imamo svojo hitrost, lahko začnemo govoriti o okvirnih rokih. Izvajalna ekipa skupaj z lastnikom zahtev, ki v scrumu igra ključno vlogo pri obvladovanju razvojne vsebine, oceni logično zaporedje izvedbe razvojnih nalog, na podlagi hitrosti ekipe pa lahko realneje ocenimo, kdaj bomo celoten seznam zahtev na projektu lahko zaključili. Scrum je prav zaradi svoje fleksibilnosti pri izvedbi na eni in transparentnosti na drugi strani, metoda, ki omogoča hiter in za ekipo nestresen način, kako hitro pridemo do želenega cilja.

Za katere vrste projektov je ta metodologija najustreznejša?

Scrum je najučinkovitejši pri projektih, dogodkih.., kjer se razvojna vsebina spreminja in kjer na začetku ne vemo, ali bo predvideni izdelek, produkt, rešitev, na koncu res taka, kot smo si jo zamislili na začetku. Seveda pa scrum ni enoznačno namenjen samo projektom, uvedete ga lahko za vse, kar delate, po scrumu lahko načrtujete poroko, potovanje, uvedete ga lahko v svoj vsakdan, saj vam omogoča biti organiziran na res enostaven in nestresen način, ki ga prav vsi najbolj potrebujemo. Scrum se danes uporablja v večini industrij in je, v primerjavi z ostalimi agilnimi metodami, po uspešnosti visoko na prvem mestu.

Zdaj zagotovo bolje poznamo, hvala!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial