Sofinanciranje za neformalna izobraževanja in usposabljanja zaposlenih

23. 05. 2018

Ste (samo)zaposleni in ste se od 31.9.2017 naprej izobraževali oz. načrtujete izobraževanje do 31.8.2018? Ne zamudite odlične priložnosti in si zagotovite povrnitev stroškov, ki ste jih plačali za izobraževanje.

 

Sklad za kadre je objavil razpis, preko katerega si lahko udeleženci neformalnih izobraževanj in usposabljanj povrnete do 70% stroškov. Pridobite lahko največ 610 EUR (z DDV) oz. 813,33 EUR z upoštevano akontacijo dohodnine. 

 

Uveljavljate lahko le stroške, ki ste jih poravnali iz lastnih sredstev in ne iz javnih virov, niti ne s strani delodajalca in za to morate imeti tudi dokazilo (račun).

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih posamezniki, zaposleni v Republiki Sloveniji, potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Obdobje upravičenosti stroškov: od 1. 9. 2017 do vključno 31. 8. 2018

Rok za oddajo vlog: od 25. 5. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. 9. 2018 (zadnji rok za oddajo vlog)

Za razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o razpisu kliknite TUKAJ

Predmet razpisa: sofinanciranje stroškov neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih oseb.

Odločite se za ta hip najbolj VROČE izobraževanje na GEA College Strokovnjak digitalnega marketingain prihranite 610 EUR. Pridite do certifikata in znanja po nižji ceni. Začnemo 31.5.2018. Za več o programu in prijavo kliknite TUKAJ

Do sofinanciranja so upravičena neformalna izobraževanja in usposabljanja (ta se lahko izvajajo v Republiki Sloveniji in/ali drugih državah znotraj EU), kot na primer:

  • usposabljanja za znanja, katera so v veliki meri prenosljiva tudi na druga podjetja ali delovna področja in ga zaposleni ne uporablja samo ali v pretežni meri na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju (npr. računalniška znanja, znanja jezikov, komunikacija, mediacija …) in se zaključijo s potrdilom o udeležbi oz. z dokazilom o zaključenem usposabljanju;
  • usposabljanja, ki omogočajo posodobitev že obstoječih znanj, kvalifikacij ali nadgradnjo za potrebe opravljanja poklica in se zaključijo z dokazilom o zaključenem usposabljanju (npr. usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja temeljnih poklicnih kvalifikacij in/ali preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije ali temeljnih poklicnih kvalifikacij, usposabljanja za pridobitev poklicno specifičnih znanj, kompetenc, pridobitev licenc za opravljanje poklica).

 

Prijavitelji na javni razpis so:

  • posamezniki, ki so v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji;
  • samostojni podjetniki pod pogojem, da niso v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu;
  • posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial