SPLOŠNI POGOJI PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI

SPLOŠNI POGOJI PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI

 

KRATEK OPIS PROJEKTA

Mednarodna poletna šola je obsežnejši program, ki pokriva določen sklop vsebin. Izveden je v strnjeni obliki, 10 celodnevnih predavanj, kar skupaj predstavlja 80 pedagoških ur. Za priznavanje razpisanih izpitov (glede na vsebino izvedbe) morajo študenti opraviti vse določene in v naprej dogovorjene obveznosti. Če ni drugače določeno se program izvaja v angleškem jeziku.

 

POGOJI ZA PRIZNAVANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI

Za študente Fakultete za podjetništvo:

Zimske in mednarodne poletne šole se lahko udeležijo vsi zainteresirani. Za priznavanje izbirnega predmeta lahko zaprosijo vsi študenti (aktivni študenti, absolventi, študenti, ki so prekinili študij), ki se udeležijo prvega ali drugega ali obeh tednov. Priznavanje predmetov Poslovni načrt in Načrtovanje rasti podjetja lahko priznavajo le absolventi in/ali študenti, ki  so prekinili študij. Za priznavanje predmetov lahko zaprosijo le, če gre za predmete v letniku, v katerem so že bili v preteklosti vpisani. Kar pomeni, da študent, ki je bil nazadnje redno vpisan v 1. letnik študija, ne more prositi za priznavanje predmetov 2. ali 3. letnika študija. Lahko pa obratno.

 

Za študente Centra višjih šol:

Mednarodne poletne šole se lahko udeležijo vsi zainteresirani ne glede na status (redno vpisani študentje, pavzerji, vsi zainteresirani za vpis v programe Centra višjih šol itn.). Priznavanje prosto izbirnega predmeta lahko uveljavljajo vsi študentje preko Vloge za priznavanje predhodno neformalno pridobljenega znanja. Postopek priznavanja je opisan v spletni učilnici Študijske informacije. Pogoj za priznavanje je udeležba na prvem in drugem tednu Mednarodne polente šole ter opravljene vse obveznosti tega programa. Dodatne informacije glede priznavanja lahko pridobite pri ravnateljici.

 

ZAHTEVE ZA PRIZNAVANJE UDELEŽBE

Za vse študente:
Poleg obvezne udeležbe na predavanjih in aktivnega sodelovanja ter reševanja primerov iz prakse morajo študenti opraviti tudi dodatne obveznosti, ki so znane v naprej in objavljene na spletni strani (npr.  individualna priprava 10 strani poročila na temo študij primerov za posamezen teden). Obveznosti in obseg aktivnosti so določeni s strani vodje programa, ki izvedbo uskladi glede na zahtevano obremenitev študentov pri posameznem predmetu (vezano na število ECTS).

V primeru krajše odsotnosti (udeležba ni 100%) lahko študent zaprosi dekanjo fakultete za dodatne zadolžitve, s katerimi bi lahko nadoknadil izostanek. V nobenem primeru pa za priznavanje izostanek ne sme biti večji od 20% celotnega programa.

 

DODATNI POGOJI ZA PRIZNAVANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI ZA UDELEŽENCE BREZ STATUSA ŠTUDENTA

Da lahko priznavanje formalno izpeljemo potrebuje študent status študenta. Študentje, ki imajo status »pavzerja« niso vpisani (so samo v evidenci nekdanjih študentov). Opravljene aktivnosti se tako pri takem posamezniku evidentirajo v PRIS.
Priznavanje se lahko izpelje najkasneje ob zaključku študija. Za zaključek študija je namreč pogoj, da ima študent status študenta. Takrat se bo moral vpisati (večinoma evidenčno) in poravnati stroške vpisa.

Ko bo imel študent status študenta, kar pomeni, da bo vpisan (oz. evidenčno vpisan) se lahko izvede celoten postopek priznavanja. Študentska pisarna ob zaključku pri posamezniku, ki je vpisan, uredi postopek – sklep o priznanju predmeta preko Komisije za priznavanje neformalno pridobljenih znanj in spretnosti. Študentska pisarna skliče Komisijo, ki pregleda opravljene obveznosti vsakega posameznika in sprejme sklep za vsakega posameznika. Priznanje izpita se vnese v PRIS takoj, saj so že vpisani.

Priznavanje je v tem primeru za študenta brezplačno.

 

CENA

Cena mednarodne poletne šole je objavljena TUKAJ.
Vse informacije so na voljo tudi na številki 01  5881 325.

 

POGOJI VEZANI NA PRIJAVO IN PLAČILO

Študentje lahko prijavo oddajo  preko spletne strani TUKAJ ali preko maila. Ko se študent prijavi velja, da se strinja s splošnimi pogoji izvedbe.

Odjavo lahko pošljete na naslov: infodesk@gea-college.si.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial