SPLOŠNI POGOJI ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI – FUNTREPRENEURSHIP BOOTCAMP

 FUNTREPRENEURSHIP BOOTCAMP

SPLOŠNI POGOJI PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI

 

KRATEK OPIS PROJEKTA

Mednarodna poletna šola je obsežnejši program, ki pokriva določen sklop vsebin. Izveden je v strnjeni obliki, 5 celodnevnih predavanj in delavnic ter 3 dni delo v podjetjih na reševanju študij primerov, kar skupaj predstavlja 64 pedagoških ur. Za priznavanje razpisanega izpita (glede na vsebino izvedbe) morajo študenti opraviti vse določene in v naprej dogovorjene obveznosti ter zagotoviti 100% prisotnost. Če ni drugače določeno, se program izvaja v angleškem jeziku.

 

POGOJI ZA PRIZNAVANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI

 

Za študente Fakultete za podjetništvo

Mednarodne poletne šole se lahko udeležijo vsi zainteresirani.


Študijski program Podjetništvo


Za priznavanje predmeta Poslovni načrt in zagon podjetja na študijskem programu Podjetništvo lahko zaprosijo študenti, ki so:

  1. Aktivni študenti 3. letnika, ki so predmet že poslušali, a še ga niso opravili
  2. Absolventi in študenti, ki so študij prekinili

če so se udeležili vseh 8 dni programa (prvi teden (5 dni) v Piranu in drugi teden (3 dni) v podjetjih v Ljubljani) ter opravili vse s programom predvidene obveznosti.


Študijski program Digitalni marketing


Za priznavanje predmeta Podjetništvo in zagon podjetja na študijskem programu Digitalni marketing, lahko zaprosijo študenti, ki so:

  1. Aktivni študenti 1. letnika, ki so predmet že poslušali, a ga še niso opravili.

 

Študenti, ki želijo z aktivno, 100% udeležbo v programu mednarodne poletne šole uveljaviti priznanje izbirnega predmeta, lahko zaprosijo za to le, če gre za izbirne predmete v letniku, v katerem so že bili v preteklosti vpisani. Kar pomeni, da študent, ki je bil nazadnje redno vpisan v 1. letnik študija, ne more prositi za priznavanje predmetov 2. ali 3. letnika študija. Lahko pa obratno.

 

Za študente Centra višjih šol:

Mednarodne poletne šole se lahko udeležijo vsi zainteresirani ne glede na status (redno/izredno vpisani študentje, pavzerji, vsi zainteresirani za vpis v programe Centra višjih šol itn.). Priznavanje prosto izbirnega predmeta lahko uveljavljajo vsi študentje preko Vloge za priznavanje predhodno neformalno pridobljenega znanja. Postopek priznavanja je opisan v spletni učilnici Študijske informacije. Pogoj za priznavanje je 100% udeležba na vseh 8 dnevih programa Mednarodne poletne šole ter opravljene vse obveznosti tega programa. Dodatne informacije glede priznavanja lahko pridobite pri ravnateljici.

 

ZAHTEVE ZA PRIZNAVANJE UDELEŽBE

Za vse študente:

Poleg obvezne udeležbe na predavanjih in aktivnega sodelovanja na delavnicah, v reševanju študij primerov v podjetjih morajo študenti opraviti tudi dodatne obveznosti, ki so znane v naprej in objavljene na spletni strani (npr. individualna priprava 10 strani poročila na temo študij primerov za 3 izbrana podjetja). Obveznosti in obseg aktivnosti so določeni s strani vodje programa, ki izvedbo uskladi glede na zahtevano obremenitev študentov pri predmetu Poslovni načrt in zagon podjetja oziroma izbranem izbirnem predmetu za študente študijskega programa Podjetništvo oziroma pri predmetu Podjetništvo in zagon podjetja za študente študijskega programa Digitalni marketing (vezano na število ECTS).

 

DODATNI POGOJI ZA PRIZNAVANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI ZA UDELEŽENCE BREZ STATUSA ŠTUDENTA

Da lahko priznavanje formalno izpeljemo, potrebuje študent status študenta. Študentje, ki imajo status »pavzerja« niso vpisani (so samo v evidenci nekdanjih študentov). Opravljene aktivnosti se tako pri takem posamezniku evidentirajo v PRIS.

Priznavanje se lahko izpelje najkasneje ob zaključku študija. Za zaključek študija je namreč pogoj, da ima študent status študenta. Takrat se bo moral vpisati (večinoma evidenčno) in poravnati stroške vpisa.

Ko bo imel študent status študenta, kar pomeni, da bo vpisan (oz. evidenčno vpisan) se lahko izvede celoten postopek priznavanja. Študentska pisarna ob zaključku pri posamezniku, ki je vpisan, uredi postopek – sklep o priznanju predmeta preko Komisije za priznavanje neformalno pridobljenih znanj in spretnosti. Študentska pisarna skliče Komisijo, ki pregleda opravljene obveznosti vsakega posameznika in sprejme sklep za vsakega posameznika. Priznanje izpita se vnese v PRIS takoj, saj so že vpisani.

Priznavanje je v tem primeru za študenta brezplačno.

CENA

Cena mednarodne poletne šole je objavljena TUKAJ.
Vse informacije so na voljo tudi na številki 01  5881 325, Mateja Pirc Vrban.

 

POGOJI VEZANI NA PRIJAVO IN PLAČILO

Študentje lahko prijavo oddajo  preko spletne strani TUKAJ ali preko maila. Ko se študent prijavi velja, da se strinja s splošnimi pogoji izvedbe.

Odjavo lahko pošljete na naslov: infodesk@gea-college.si.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial