Alumni klub

Identiteta

Povezovanje

Podjetništvo

Alumni klub GEA College

 

Alumni klub združuje in povezuje diplomante GEA College ter ustvarja pogoje za poslovne priložnosti.

 

Ustvarjanje poslovne mreže

Alumni klub je razvoj in ustvarjanje poslovne mreže in podjetništva skozi druženje in vzdrževanje prijateljskih in profesionalnih stikov, saj združuje enako misleče in podjetne tudi po koncu študija.

Alumni klub GEA College je prijateljsko združenje, saj vključuje in povezuje vse generacije diplomantov. Člani, ki se ponosno zavzemajo za trajno povezanost in ohranjanje komunikacije znotraj kluba, imajo  tudi aktivno vlogo pri razvoju GEA Collega, kot sodobnega izobraževalnega centra. Ponosni smo na naše alumnije med katerimi je veliko uspešnih in uveljavljenih podjetnikov.

Moč združevanja

Vizija Alumni kluba je povezati generacije študentov tako poslovno, kakor tudi strokovno, znanstveno in osebno. Člani imajo večje možnosti za sklepanje novih poslov, diplomanti pa na tak način lažje vstopajo na trg dela.

Alumni klub GEA College je vrelec idej, ki so izvor za obetavno prihodnost gospodarstva v Sloveniji in izven njenih meja. Dokazuje, da je moč združevanja idej in znanja lahko povod za nove perspektivne priložnosti.

 

PoslanstvoVizijaVrednote
Spodbujati razvoj poslovne mreže in podjetništva v regiji skozi druženje in vzdrževanje prijateljskih in profesionalnih stikov, tudi prek promocije dosežkov članov Alumni kluba GEA College in kolegialne pripadnosti.
Doživljenjsko med seboj povezati generacije študentov tako poslovno kot strokovno, znanstveno in osebno.
Vrednote Alumni kluba GEA College:

• ohranja povezanost in komunikacijo med diplomanti,

• ohranja in neguje pripadnost Fakulteti za podjetništvo in GEA Collegeu, • širi in utrjuje ugled šole doma in po svetu,

• razvija in promovira podjetništvo ter

• ima aktivno vlogo pri razvoju Fakultete za podjetništvo, njenih izobraževalnih programov in tudi njenih študentov.

Največja vrednota Alumni kluba GC pa je, da ohranja pripadnost vsemu, za kar ste se med študijem zavzemali.

 

Še nisi član Alumni kluba GEA College?

V Alumni klubu GEA College pripravljamo različna poslovna in družabna srečanja. Zavedamo se, kako zelo pomembno je vseživljenjsko učenje in mreženje.

S članstvom si deležen tudi različnih ugodnosti.

 

Osebni Kontakt:

E-pošta:
alumni@gea-college.si

Telefon: +386 1 5881 300

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial