Pridobite Kreditne točke

KAKO LAHKO PRIDOBITE 5 KREDITNIH TOČK ZA PRIZNAVANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA OZIROMA ŠTUDIJSKE PRAKSE (velja za študijsko leto 2015/16)

V tem študijskem letu bomo izvedli 5 delavnic v sodelovanju z Zavodom Ypsilon. Vsaka delavnica traja 1,5 ure.  Delavnice temeljijo na izkustvenem učenju in praktičnih primerih, tako da udeleženci čim več teoretičnega znanja prenesete v prakso.

Priznavanje 5 ECTS (KT) iz Praktičnega izobraževanja oziroma Študijske prakse je mogoče pod pogoji:

  • Študent se udeleži vseh petih delavnic

  • iz vsebin vseh delavnic pripravi projektno nalogo (min. 10 strani) na praktičnem primeru (npr. na podlagi naučenega pri študiju in delavnicah razmisliti o lastnem napredku na ključnih področjih, ki so pomembna za povečanje zaposljivosti oz. napredovanju na obstoječem del. mestu)

  • Naslov projektne naloge je  lahko npr. Kako bom izboljšal svojo zaposljivost, Ocena osebnostnega profila in povratna informacija ljudi iz okolja, Načrt poklicnega napredovanja, Ocena pogajalskih stilov na petih primerih, Analiza uspešnih prodajnih tehnik na konkretnih primerih itn.

Študent se mora prijaviti na delavnice preko kariernega centra, karierni center mora zagotoviti potrdila o udeležbi.

Študentje predstavijo projektno nalogo v terminih, ki so določeni za javne predstavitve študijskih praks oz. praktičnega izobraževanja in poleg predpisanih dokazil pripravi še to projektno nalogo in predloži kopijo potrdil o udeležbi.


Za dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorki praks:

mag. Nataša Makovec natasa.makovec@gea-college.si

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial