Knjižnica

Knjižnica uporabnikom nudi literaturo s področja podjetništva, managementa, ekonomije, marketinga, financ, računovodstva, poslovnega komuniciranja ipd. Poleg monografskih publikacij ponuja slovenske in tuje serijske publikacije ter dostope do on-line časopisov, knjig ter referenčnih del preko Emerald baze. Za uporabnike knjižnica opravlja informacijske poizvedbe in jim svetuje o izposoji gradiva, ki ga v knjižnici ni mogoče dobiti.

Uporabniki ob vpisu v knjižnico predložijo veljaven osebni dokument in študentsko izkaznico, ki velja tudi kot knjižnična izkaznica. Knjižnično gradivo si lahko izposoja samo vpisani član s poravnanimi obveznostmi. Ob tem mora uporabnik knjižnice upoštevati knjižnični red. Za študente GEA College je letna članarina vključena v ceno šolnine za vse vrste in stopnje študija.


Delovni čas

Torek

15.00-19.00

Četrtek 15.00-19.00

 

Izven uradnih ur lahko predhodno naročene knjige prevzamete v študentski pisarni, kjer lahko tudi vrnete izposojene knjige.

Naročilo knjige oddate na mail: knjiznica@gea-college.si. Ko bo gradivo pripravljeno, vas bomo o tem obvestili preko elektronske pošte. V sporočilu bo navedeno tudi, do kdaj vas knjige čakajo.

 

Kontaktna oseba:

Veronika Potočnik

01 5881 300

knjiznica@gea-college.si

Vaša Knjižnica GEA College

 


Za ogled cenika knjižničnih storitev kliknite TUKAJ


Knjižne novosti za izposojo v Knjižnici GEA Book

Knjižne novosti za izposojo v Knjižnici GEA Book

Knjižnični katalog in zbirka literature

Dostop do informacijskih virov
Seznam revij in online časopisov
Lokalni katalogi
COBIB
Zbirka zaključnih del
Seznam in povezave do drugih knjižnic

Bibliografije raziskovalcev

 

Bibliografija raziskovalca je urejen seznam njegovih objavljenih del, pri čemer je osnovno vodilo razvrščanja veljavna tipologija. Na osnovi bibliografij raziskovalcev poteka vrednotenje raziskovalne uspešnosti posameznikov in raziskovalnih skupin.

V sistemu COBISS.SI se po enotni metodologiji vodijo bibliografije vseh slovenskih raziskovalcev, ki so evidentirani pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, kar zagotavlja racionalnost pri bibliografski obdelavi, popolnejšo registracijo in večjo preglednost rezultatov raziskovalne dejavnosti ter možnost uporabe enotnih kriterijev pri vrednotenju rezultatov raziskovalne dejavnosti.

Bibliografijo posameznega raziskovalca je možno (tudi v angleškem jeziku) za izbrano obdobje in v izbranem formatu izpisati iz baze podatkov COBIB.SI.

Na spletnih straneh SICRIS si raziskovalci lahko pripravite izpis kategorizacije svojih del po metodologiji ARRS:

  • kliknite na Iskanje/Raziskovalci,
  • poiščite se po imenu ali šifri raziskovalca,
  • v rubriki Dejavnost/Bibliografija kliknite na “Kategorizacija znanstvenih publikacij po metodologiji ARRS”.

Pozorno preberite “dodatna pojasnila”, kjer so pomembne povezave in konkretne informacije v zvezi z metodologijo vrednotenja raziskovalne uspešnosti.

Trenutno se pripravljajo novosti in spremembe v zvezi z vrednotenjem bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti, med drugim tudi to, da bo ARRS v bodoče pri kategorizaciji in točkovanju ustrezno upoštevala tudi konferenčne prispevke.

Prosimo vas, da redno spremljate stanje svojih izpisov, saj lahko zaradi delno avtomatiziranih postopkov, posegov vaših soavtorjev in kontrole OSIC-a pride do spremembe kategorizacije in verifikacije vaših del!

 

Tipologija
Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in cisokošolskih sodelavcev
Bibliografije habilitacij
Navodila za izdajo del
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial