Mobilnost študentov – BS

Na osnovi dvostranskega/bilateralnega sporazuma je študentom omogočen študij na partnerski univerzi v tujini. 

Mobilnosti se izvajajo skladno z veljavnim Pravilnikom o mobilnostih.  


 Kdo lahko odide v tujino?

 • Študent, ki ima status študenta GEA College.
 • Študent, ki je zaključil prvi letnik dodiplomskega študija (redni ali izredni). 
 • Študent, ki aktivno obvlada angleški jezik ali jezik države gostiteljice.

Pričakovani rezultati in učinki mobilnosti:  

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • boljša zaposljivost in poklicne možnosti
 • okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo
 • večja samostojnost in samozavest
 • izboljšano znanje tujih jezikov
 • okrepljena medkulturna zavest
 • aktivnejša udeležba v družbi

Koliko časa je študent lahko v tujini ?

Trajanje posamezne izmenjave je en ali dva semestra (odvisno od pogojev postavljenih s strani partnerske inštitucije).


Pomembno, ne spreglejte te informacije 

 • Ni nobenih finančnih dotacij kot v okviru Erasmus+
 • Na nekaterih partnerskih inštitucijah je potrebno celo plačilo šolnine

Mobilnost študentov z namenom študija v tujini

Aktualni razpisi za študij v tujini:

Trenutno ni odprtih razpisov.

Informacije za kandidate, ki so izbrani za opravljanje dela študija v tujini
Priznavanje izpitov po zaključku študijske izmenjave
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial