ERASMUS+

EU+flag-Erasmus+_vect_POS

ERASMUS+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027.

Program ERASMUS+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

V Sloveniji za izvajanje programa v obdobjih 2014-2020 ter 2021-27 skrbita dve nacionalni agenciji: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa, ter MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, ki pokriva področje mladine.


ECHE listina

GEA College – Fakulteta za podjetništvo in GEA College – Center višjih šol sta pridobili listini ECHE  (Erasmus Charter for Higher Education) za celotno programsko obdobje Erasmus+ 2021-2027. Pred tem pa sta bili ponosni imetnici ECHE listine za programsko obodbje  ERASMUS+ 2014-2020.

Listina ECHE služi trem namenom:

  • je potrdilo o upravičenosti in je pogoj za udeležbo v programu ERASMUS+,
  • listina predpisuje osnovno vodenje in kriterije kakovosti za mobilnost študentov in učnega osebja, ki jih mora visokošolska institucija upoštevati. Listina predstavlja osnovo za skladnost, ki jo bo spremljala nacionalna agencija in Evropska komisija, 
  • zahteva, da se institucija obveže in da vključi sodelovanje v program kot sestavni del svoje strategije internacionalizacije.

URADNI ECHE IN EPS DOKUMENTI ZA  PROGRAMSKO OBODBJE 2021-2027: 


Več informacij si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije ali na strani Nacionalne agencije CMEPIUS.

EU+flag-Erasmus+_vect_POS

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial