Mobilnost študentov

Mobilnost študentov omogoča študijske izmenjave, prakse in pripravništva v tujini.

Mobilnosti se izvajajo skladno z veljavnim Pravilnikom o mobilnostih in Pravilnikom o študijskih praksah.


 Kdo je lahko Erasmus študent?

 • Študent, ki ima status študenta GEA College.
 • Študent, ki je zaključil prvi letnik dodiplomskega študija (redni ali izredni), z izjemo študentov višjih šol, ki lahko odidejo na prakso v tujino že pred vpisom v drugi letnik študijaŠe dodatna izjema: »Mladi« diplomanti se lahko udeležijo usposabljanja – prakse v tujini, vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani njihove matične institucije v času zadnjega leta študija. Njihovo usposabljanje mora biti izvedeno v 12 mesecih po zaključeni diplomi.
 • Študent, ki aktivno obvlada angleški jezik ali jezik države gostiteljice.

Kaj so dodane vrednosti in prednosti mobilnega študenta?

 • V programu ERASMUS+ je študent oproščen plačila šolnine študija v tujini.
 • Študentu se na matični instituciji priznajo obveznosti, opravljene na partnerski instituciji ali organizaciji v tujini.
 • Izboljšanje učnih kompetenc.
 • Razvoj osebnosti in samostojnosti.
 • Povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve.
 • Povečanje iniciativnosti in podjetništva.
 • Povečanje samozavesti in samospoštovanja.
 • Izpopolnjevanje jezikovnih sposobnosti.
 • Povečanje medkulturne zavesti.
 • Aktivnejše sodelovanje v družbi.
 • Boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot.
 • Povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.
 • Dragocena življenjska izkušnja.
 • Mreženje in nova prijateljstva.

Koliko časa je študent lahko v tujini v času študija?

Študent lahko izvede do 12 mesecev mobilnosti na akademski cikel (tj. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, itd.). Vsako 12 mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in usposabljanja. Poleg tega se lahko »mladi« diplomanti udeležijo usposabljanja, vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani njihove matične institucije v času zadnjega leta študija. Njihovo usposabljanje mora biti izvedeno v 12 mesecih po zaključeni diplomi.

Študijska izmenjava v eni izmed partnerskih držav je možna v obdobju:

 • od 2 do 12 mesecev za programsko leto E+2022 in E+2023.

NOVO!! Študenti se lahko udeležijo tudi kratkoročne študijske mobilnosti z namenom udeležbe na kombiniranih intenzivnih programih. Gre za kratke, običajno enotedenske fizične mobilnosti v tujini z obvezno virtualno komponento. Študenti z opravljenim KIP pridobijo tudi 3 ECTS.


Usposabljanje (študijska praksa, pripravništvo) v tujini je možno v obdobju od 2 do 12 mesecev.


Mobilnost študentov z namenom študija v tujini

Aktualni razpisi za študij v tujini
Informacije za kandidate, ki so izbrani za opravljanje dela študija v tujini
Priznavanje izpitov po zaključku študijske izmenjave

Mobilnost študentov z namenom opravljanje prakse v tujini

Aktualni razpisi za opravljanje prakse v tujini
Informacije za kandidate, ki so izbrani za opravljanje prakse v tujini
Priznavanje usposabljanja ali študijske prakse po zaključku

Mobilnost študentov z namenom kratkoročne študijske mobilnosti v tujini (KIP)

Aktualni razpisi za kratkoročno študijsko mobilnost v tujini
Informacije za kandidate, ki so izbrani za udeležbo na kratkoročni študijski mobilnosti v tujini (KIP)

_____________________________________________________________________________________________________________

 Koristne informacije in drugi pomembni napotki

ERASMUS+ finančna pomoč in višina mesečne dotacije
Online language support (OLS)
Študentska listina ERASMUS+
Erasmus Student Network (ESN)
E+ mobile app
Pogosta vprašanja in odgovori
Organizacija študijskih let in semestrov v evropskih državah
Poletne šole partnerskih institucij

Izkušnje in vtisi naših študentov po študijskih izmenjavah in praksah v tujini

Sven Godler Majerle in Elias Moritz Škufca, Bratislava University of Business and Economy - BUEM (Bratislava, Slovaška - študij)

 

Matic Rozman, EDC Business School (Pariz, Francija - študij)
Matic Lavrič, Gal Pust in Tristan Žgombić, CESINE Design and Business School (Santander, Španija - študij)

 

Čarna Bukovšek, University of New York in Prague - UNYP (Praga, Češka - študij)
Maša Klemenčič, Lincoln University (Lincoln, Velika Britanija) - študij)
Jure Vrečar, LAB University of Applied Sciences (Lapperanta, Finska - študij)
Mojca Ahac, University of Lincoln (Lincoln, Velika Britanija - študij)

 

Anže Hozjan, CESINE University School of Business, Communication & Design, (Santander, Španija - študij)
Lučka Kuhar, Lincoln University (Lincoln, Velika Britanija - študij)
Envera Malikić, Laferla insurance (Valetta, Malta- praksa)
Lovro Bulc, TH Mitelhessen University of Applied Sciences (Gießen, Nemčija- študij)
Iza Klemenčič, Hanze University of Applied Sciences (Groningen, Nizozemska- študij)
Peter Vuković, Hanze University of Applied Sciences (Groningen, Nizozemska- študij)
Luka Vitanc, European School of Economics (London, Združeno kraljestvo- študij)
Luka Didi Kaiser in Domen Andrejc, Artevelde University of Applied Sciences (Ghent, Belgija- študij)
David Šinko, University of Lincoln (Lincoln, Velika Britanija- študij)
Alja Glavina , EDC Paris Business School (Pariz, Francija- študij)
Pia Pavičić Jeraj , UNYP (Praga, Češka- študij)

 

Klara Satya Cankar in Jana Jurečič , CESINE (Cesine, Španija - študij)
Nika Gračar, EDC Paris Business school (Paris, Francija - študij)
Taja Šplajt, EDC Paris Business school (Paris, Francija - študij)
Jakob Vrščaj, Universidad de Zaragoza (Zaragoza, Španija - študij)
Miha Kolmančič, Futurasbouw (Aartselaar, Belgija - praksa)
Vita Debelak, The Museum of Perpective Art (Reykjavík, Islandija - praksa)
Taja Šplajt, Universita degli Studi di Firenze (Firenze, Italija - študij)
Maša Jančar, Universita degli Studi di Firenze (Firenze, Italija - študij)
Okarina Kana Mahnič in Uroš Ajlec, Hochschule Worms (Worms, Nemčija - študij)
Črt Jevšnik, Artevelde (Ghent, Belgija - študij)
Romina Marn, Paradise Park Lifestyle Hotel (Tenerife, Španija - praksa)
Tristan Sojer, ESE (London, Velika Britanija - študij)
Gregor Čič, Artevelde (Ghent, Belgija - študij)
Hana Menhart, podjetje Pure Bookings (Zandaam, Nizozemska - praksa)
Oskar Vrbovšek Plahutar, Universita degli Studi di Firenze (Firence, Italija - študij)
Amadej Voje, THM (Gießen, Nemčija - študij)
Tine Mlakar, THM (Gießen, Nemčija - študij)
Andrea Žuža, ISCEM (Lizbona, Portugalska - študij)
Ana Krebs, Artevelde Business School (Ghent, Belgija - študij)
Eva Moric, podjetje Stark Solutions (Nemčija - praksa)
Urška Raspotnik, ISCEM (Lizbona, Portugalska - študij)
Matic Jermančič, ISCEM (Lizbona, Portugalska - študij)
Miha Pahor, Universita degli studi di Firenze (Firence, Italija- študij)
Eva Novak, Universita degli studi di Firenze (Firence, Italija- študij)
Tim Altbauer, ISCEM (Lizbona, Portugalska - študij)
Luka Trček (CVŠ), HelloBCN Hostel (Barcelona, Španija - praksa)
Katja Klemenčič, Business Academy South West (Esbjerg, Danska)
Jerca Koren, THM Giessen (Giessen, Nemčija)
Uroš Novak, THM Giessen (Giessen, Nemčija)
Andreja Vagaja, podjetje Casa de las Lenguas (Cadiz, Španija)
Timotej Letonja, podjetje New Generation Model Management (Amsterdam, Nizozemska)
Nataša Vukosavljević, Newton College (Brno, Češka)
Jure Miškulin, Artevelde University College (Ghent, Belgija)
Ana Magdalenc, Artevelde University College (Ghent, Belgija) ter VERN (Zagreb, Hrvaška)
Anika Jarc in Jure Miškulin, Artevelde University College (Ghent, Belgija) - objava ob pričetku mobilnosti z namenom študija v tujini
Lina Zobec, Unicorn College (Praga, Češka)
Tamara Žarn, Fachhochschule Erfurt (Erfurt, Nemčija)
Maja Karmen Mušič, Artevelde University College (Ghent, Belgija)
Igor Vincetič, Kitajska in Škotska
Petra Rostohar , Francija in Madžarska

 


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial