Študenti s Plastiko Skaza do novih rešitev

17. 05. 2018

Študenti s Plastiko Skaza do novih rešitev

Avtor: dr. Dario Berginc

 

Odprte inovacije za večjo uspešnost

Podjetja so v preteklosti nove izdelke in storitve razvijala samostojno, v svojih laboratorijih, in svojo intelektualno lastnino skrivala pred okoljem. Spremembe, ki so se zgodile v okolju v zadnjih desetletjih, pa so to doktrino v veliki meri obrnile na glavo. Danes najboljša podjetja na svetu, od Appla naprej, pri razvoju novih izdelkov uporabljajo tudi zunanje vire. S tem pridobijo na kreativnosti, fleksibilnosti, interdisciplinarnosti in tudi konkurenčnosti idej. Podjetja v ta proces vključijo kupce, pa tudi druge deležnike, kot so dobavitelji, distributerji, raziskovalne institucije, nevladne organizacije in podobno. Profesor Henry Chesbrough iz Univerze Berkeley, ki velja za idejnega očeta koncepta odprtih inovacij, pravi: »Vse industrije bodo morale pričeti uporabljati koncept odprtih inovacij, če bodo želele uspeti.«

Eden od pokazateljev tega trenda so dandanes zelo popularni poslovni hackathoni, s katerimi podjetja po eno strani iščejo inovativne ideje za svoje izdelke in storitve, po drugi stani pa taki dogodki predstavljajo tudi inovativen pristop pri iskanju potencialnih kadrov. Udeleženci, ki pokažejo več kreativnosti, interdisciplinarnosti in predvsem želje pri reševanji realnih izzivov, si lahko na ta način precej izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti.

 

S študenti do pravih rešitev

Ena od možnosti preizkusa koncepta odprtih inovacij je tudi ta, da v proces razvoja novega izdelka povabimo študente. Le-ti so po eni strani polni znanja in novih idej, po drugi stani pa željni praktičnih izkušenj in reševanja realnih podjetniških izzivov. K reševanju izzivov pristopijo na drugačen, pogosto unikaten način, kar pogosto predstavlja dobrodošlo osvežitev za podjetje.

Na tovrstni izziv smo se primerno odzvali tudi na GEA College-u in v okviru projekta Študentski izziv našim študentom dali možnost, da se preizkusijo v reševanju izzivov za najbolj uspešna, inovativna in globalno usmerjena podjetja v Sloveniji. Študentje so reševali različne izzive, od razvoja novih izdelkov (Plastika Skaza d.o.o.), izdelave tržne analize in percepcije brandov v portfelju (Summit Avto d.o.o.), pa do zasnove marketinškega miksa za blagovno znamo (Lotrič Meroslovje d.o.o.) in priprave trženjsko-komunikacijske strategije za generacijo milenijcev (Sensilab d.o.o.). V tokratnem prispevku predstavljamo dobro prakso iz Plastike Skaza.

 

Preseganje pričakovanj s Plastiko Skaza

Izziv vključitve študentov v proces razvoja novega izdelka v podjetju Plastika Skaza d.o.o. se je pokazal kot obojestransko koristen, tako za podjetje, kot tudi za študente. Študenti so sodelovali pri generiranju idej, pripravi marketinške analize, izdelavi poslovnega modela in analizi vedenja potrošnikov. Vsaka skupina je imela svojega mentorja, študentje pa so preko spletnega portala 24 ur dnevno dostopali do vseh materialov, navodil, videov in pripomočkov. Ekipam je bil na voljo tudi »GEA Hub« – prostor za fizično druženje, izmenjevanje idej in skupinsko delo v prostorih GEA Collegea. Ekipe študentov so podjetje tudi obiskale in s tem tudi od blizu spoznale vse njegove poslovne procese. Rezultati, ki so jih študenti dosegli, so presegli pričakovanja mentorjev in vodstva podjetja.

 

Po uspešno izvedenem projektu je en študent dobil 4 mesečno prakso, dva študenta pa 3 mesečno prakso v podjetju. Dva študenta sta dobila nagrado mentorstva v podjetju pod vodstvom direktorice in lastnice Tanje Skaza. Izkušnje, ki so jih študenti pridobili tekom izvajanja projekta, opravljena praksa v podjetju in mentoriranje s strani ene najbolj uspešnih slovenskih podjetnic ter menedžerk – vse to predstavlja pomemben neotipljiv kapital študenta, ki si na ta način lahko obogati svoj življenjepis in predvsem izboljša karierni potencial ter zaposlitvene možnosti.

 

Dragocene praktične izkušnje za študente

Bistveno za uspešno kariero mladih je, da znajo pridobljeno znanje primerno prenesti tudi v prakso. Branka Viltužnik, vodja raziskav in inovacij v podjetju Plastika Skaza d.o.o., razlaga, zakaj je tako pomembno, da se študentje vključujejo v tovrstne projekte: »Študenti tekom študija pridobijo teoretično znanje in slišijo primere dobrih praks, to teorijo pa potem tekom prakse razvijejo in jo izpilijo na realnih primerih. Pomembno je, da študenti sodelujejo pri razvoju novega izdelka, saj imajo sveže in nove ideje, katere lahko z že uveljavljenimi zaposlenimi izpilijo do vrhunskih rešitev. Študenti tako vidijo, kako tečejo procesi v podjetju, koliko časa je potrebnega od ideje do izdelka in na kaj vse je dejansko potrebno paziti. Najbolj pomembno je, da dobijo občutek, da je potrebno za realizacijo ene ideje tesno sodelovanje večih oddelkov, ker le tako lahko razvijejo brezhiben izdelek.« Študentje so pogosto zaletavi, nadalje poudarja sogovornica, zato je čimprejšnje soočanje z realnostjo nadvse dobrodošlo: «Študenti najprej razmišljajo samo o ideji, medtem, ko še nimajo izkušenj s samo realizacijo le-te in vpeljavo v proizvodni proces. Vsega tega se naučijo v realnosti in skozi prakso, ki jo opravijo.«

 

Vir svežih idej in znanja za podjetje

Predpogoj, da se podjetje spusti v take vrste projekt, je predvsem odprtost do novih idej in izzivov, kot poudarja Branka Viltužnik: »Za tovrstne projekte so primerna podjetja, katerih zaposleni so pripravljeni na nove izzive, se ne ustrašijo novih, svežih idej in so jih pripravljeni tudi udejanjiti. Primerna so podjetja, ki si želijo biti v trendu na vseh področjih in nove poslovne in proizvodne trende tudi spremljajo, sprejemajo in jih potem znajo udejanjiti.«

 

Tanja Skaza
Tanja Skaza – Plastika Skaza

Podjetje s tem, da se nauči prisluhniti mladim in jim da priložnost za sodelovanje, pridobi precej več, kot se to zdi na prvi pogled. Tanja Skaza, direktorica in lastnica podjetja Plastika Skaza d.o.o., navaja številne, tudi globlje in bolj dolgoročne koristi za podjetje: »Mladi so vir idej in zakladnica znanja, katerega starejši generaciji včasih primanjkuje. Razmišljajo drugače kot mi in nas učijo o novih trendih, sploh kar se tiče digitalizacije. Sama sem presrečna, ko vidim kakšne nove, iskrive očke, ki se pridružijo našemu kolektivu in priznam, da izredno rada poslušam njihove brezmejne ideje in gledam korake, ki jih delajo na poti v prihodnost.«

Ena od multiplikativnih koristi sodelovanja z mladimi preko tovrstnih projektov je tudi možnost mentoriranja mladih s strani zaposlenih. Gre za novo izkušnjo ter obojestransko izmenjavo znanj in izkušenj, kot poudarja Branka Viltužnik: »S takšnimi projekti se tudi naši zaposleni naučijo mentoriranja in morebitnih novih, svežih pristopov, ki jih spoznajo mladi tekom študija.« Zaposleni se tako znajdejo v novi vlogi, preko katere se tudi sami učijo, kar lahko vpliva samo pozitivno na uspešnost njihovega dela.

Učeča se podjetja in izkušeni študenti

Osnovni cilj sodelovanja, ki smo ga predstavili v prispevku, je po eno strani prenesti sveže znanje iz fakultet v podjetja, po drugi pa realne podjetniške izzive v miselni vzorec študentov. Podjetja za svoje inovacije potrebujejo raziskovalni input, nove teoretične pristope in modele, predvsem pa nove, sveže ideje, do katerih se sami včasih težje dokopljejo. Izkušnje nadalje kažejo, da študenti, ki so sodelovali pri take vrste projektih, tekom študija dosegajo boljše učne rezultate. Teoretične modele namreč že sproti testirajo na osnovi tega, kar so doživeli v praksi. Slednje nakazuje na dodatno potrebo po povezovanju teoretičnega in praktičnega pola podjetništva. In prav v znamenju tega na GEA College, kjer smo predani predvsem podajanju praktičnega znanja ter spodbujanju podjetniške miselnosti, verjamemo, da lahko z majhnimi koraki, tudi majhnimi projekti, kot je Študentski izziv, prispevamo k približevanju tega ideala.

 

 


Dr. Dario Berginc je asistent in koordinator projektov na GEA College – Fakulteti za podjetništvo ter raziskovalec s področja podjetništva in menedžmenta. V svoji doktorski disertaciji je proučeval strateško orientacijo menedžerjev, način odločanja in njihovo percepcijo uspešnosti. V svoji karieri je delal kot svetovalec podjetjem na področju poslovnega načrtovanja in pridobivanja evropskih sredstev, čemer si je pridobil dragocene izkušnje na področju povezovanja podjetniške teorije in prakse.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial