ŠTUDENTSKI IZZIV – AGILCON

ŠTUDENTSKI IZZIV AGILCON


GECKO OSVAJA SLOVENIJO

Pospeševanje prodajeOPIS


V Agilconu smo vodilni regionalni partner podjetja Salesforce.com na področju implementacije CRM in informacijskih rešitev za prodajo, podporo, kontaktne centre in marketing. Na temelju tehnoloških inovacij Salesforce oblaka smo razvili tudi rešitev Gecko HRM, prijazno in zmogljivo kadrovsko aplikacijo nove generacije.
Smo hitro rastoča ekipa 60 strokovnjakov. Sedež podjetja je v Ljubljani s podružnico v Zagrebu.

Večina naših strank prihaja iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. Zavedamo se, da pri odločitvi naših strank za ponudnika informacijskih rešitev ni pomembno samo podjetje in tehnologija, ampak tudi pravi ljudje. Zato v Agilconu posebno pozornost posvečamo izboru in razvoju sodelavcev z visoko stopnjo strokovnosti, strasti in motivacije za delo z našimi strankami.

 

NALOGA


Naloga študentov je ustvariti celoviti strateški marketinški načrt za ustvarjanje zavedanja in povpraševanj za novi Gecko HRM za mala in srednja podjetja:


KLJUČNA VPRAŠANJA IN IZHODIŠČA ZA ZAČETEK


Strategija bo morala obravnavati minimalno naslednje vidike:

1. Identificirati značilnosti ciljne skupine podjetij:

 • kakšni so njihovi izzivi na področju HRM,
 • kako jih tipično rešujejo,
 • kakšni proračuni so namenjeni obvladovanju kadrovskih procesov,
 • kdo so odločevalci in
 • kdo prispeva z mnenji pri odločanju za nove informacijske rešitve itn.

2. Definirati vsebine oz. sporočila, ki so primerna za različne nakupne faze podjetij, ki jih nagovarjamo.

3. Marketinško-komunikacijski kanali (online in offline), ki so najbolj primerni za ciljna podjetja, z upoštevanjem vsebine, ki jo želimo sporočiti.

4. Identificirati morebitne nišne trge znotraj segmenta ciljnih podjetij in prilagojen trženjski pristop za te trge.

5. Identificirati ključne indikatorje uspeha (KPI) za vse predlagane aktivnosti.


AKTIVNOSTI 


1. Definicija problema

2. Priprava pristopa k analizi trga

a. Identificiranje najpomembnejših dejavnikov

b. Razdelitev nalog v timu

c. Identificiranje najustreznejših virov informacij

3. Zasnova in izvedba analize trga

a. Identificiranje najpomembnejših dejavnikov

b. Razdelitev nalog v timu

c. Identificiranje najustreznejših virov informacij

d. Obdelava preliminarnih rezultatov

4. Interpretacija rezultatov, izdelava morebitnih priporočil

5. Priprava marketinško-komunikacijskega načrta

a. Zasnova okvirnih kreativnih rešitev

b. Uporaba integralnih orodij (sredstev)

6. Priprava projektne naloge (elaborata)

a. Oddaja naloge in priprava morebitnih popravkov

b. Oddaja končne verzije naloge komisiji

7. Predstavitev naloge

a. Interna, v razredu (vsak član tima)

b. Priprava morebitnih popravkov

c. Predstavitev najboljših pred komisijo

8. Izbor nagrajenih skupin in posameznih študentov

 

 


OKVIRJI


Bodite kreativni in inovativni. Razmišljajte čim bolj svobodomiselno in bodite ustvarjalni. Vseeno pa ne pozabite oz. upoštevajte:

 • Podjetje, portfelj ponudbe
 • Način njihovega poslovanja
 • Stanje na področju prodaje – trendi in možnosti
 • Uspehi podjetja in reference
 • Izzive s katerimi se podjetje srečuje
 • Možnosti, ki so na voljo v realnem poslu

KDO?


 V reševanju izziva sodelujejo:

 • Vsi redni študenti 2. letnika GEA College FP, ki bodo izziv opravili v okviru predmeta Osnove marketinga in tržne analize
 • Vsi študenti (redni ali izredni) GEA College FP in CVŠ

Izziv lahko rešujejo študenti v skupinah z najmanj 4 do največ 5 članov.


KDAJ IN KJE?


do 15.10.2019

 Možne prijave na izziv za vse študente

16.10.2019 – 

ob 15. uri

 Predstavitveni dogodek (Kick off) v podjetju AGILCON, Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana

Začetek reševanja izziva in mentorstva s strani predavateljev Iztoka Sile, MBA.

19.10.2019 – 6.1.2020

Delo pri predmetu in delo na Študentskem izzivu AGILCON

15.1.2020

Interne predstavitve nalog pri predmetu Osnove marketinga in tržne analize

22.1.2020

14:00 – 17:00

Predstavitev projektov / nalog

(1. krog ocenjevanja – izbor skupinskih zmagovalcev s strani komisije podjetja AGILCON in GEA College)

Po dogovoru

Intervjuji z najboljšimi posamezniki finalisti

(2. krog ocenjevanja – izbor najboljših posameznikov v podjetju AGILCON)


Soorganizator:


Inkubator GEA College


Dogodek organiziran tudi s pomočjo projekta Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra GEA College – FP, ki je sofinanciran in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020:
 Gea college_fakulteta za podjetnistvo _Logotip_CMYK.eps
 MIZS_slo
CGP_kohezijska-politika_logotipi_posamezni
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial