ŠTUDENTSKI IZZIV

 

 Sprejmi izziv – izkoristi priložnost  

 

Povezovanje teorije s prakso je eden ključnih elementov študija podjetništva na GEA College. Poleg gostujočih predavateljev, ki jih vabimo v naše predavalnice, nam to uspeva zlasti po zaslugi dobrega sodelovanja z našimi diplomanti, uspešnimi podjetniki in managerji, s katerimi sodelujemo na način reševanja resničnih poslovnih izzivov, ki jih s pomočjo študentov in mentorjev spreminjamo v prave priložnosti.

Sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom je izredno pomembno tako za pridobivanje uporabnih znanj študentov, kot za podjetja, ki na ta način lažje in hitreje pridobijo sveže, inovativne ideje, poslovne rešitve ter pogled »od zunaj« (ang. out of the box), ki je v procesih inoviranja in rasti izredno pomemben.

Na GEA College izvajamo Študentski izziv, v katerega so vključeni naši študentje, vsebina izziva pa je umeščena v redni program predavanj – seveda s prilagojeno vsebino.

Primeri: Agilcon, Summit avto, Duol, Plastika Skaza, Sensilab, LOTRIČ metrology.

 

Sodelujete pri razvijanju podjetniške miselnosti

Pri nas spodbujamo in razvijamo podjetniško miselnost (en. Entrepreneurial mind-set).

Po definiciji, ki jo ponuja Financial times, se podjetniška miselnost nanaša na posebno stanje duha, ki usmerja človekovo vedenje do podjetniške aktivnosti in rezultatov. Posamezniki z razvito podjetniško miselnostjo pogosto povezujemo z zaznavanjem priložnosti, ustvarjanju inovacij in ustvarjanju nove vrednosti. Hkrati imajo posamezniki zmožnost sprejemanja tveganja in so sposobni optimalno delovati tudi v negotovosti.
Podjetniška miselnost ni določena lastnost, ampak skupek znanj in vedenj, ki se jih lahko naučimo, priučimo, vadimo in izboljšujemo. Podjetniška miselnost naj bi bila glavna postavka v sicer kompleksni enačbi za karierni uspeh.

 

Kreativnost, drznost, samoiniciativnost, usmerjenost k ciljem, prilagodljivost in sposobnost obvladovanja različnih situacij so že dolgo vrline in veščine, ki so pomembnejše od marljivosti in tipične slovenske delavnosti. Tudi brez teh seveda ne gre, nista pa dovolj, če želimo premikati meje, biti uspešnejši od povprečja, realizirati ideje in izkoristiti priložnosti, ki jih drugi ne. Zakaj so nekateri posamezniki tako prodorni, iznajdljivi, vedno ob pravem času na pravem mestu? Verjamemo, da se odgovor skriva prav v podjetniški miselnosti.

 

Zakaj naj podjetje sodeluje pri izzivu?

Z vami si želimo obojestransko koristnega in dolgotrajnega sodelovanja, ki bo zadovoljilo, oziroma celo preseglo pričakovanja vas, študentov in tudi nas. Zato nam je pomembno, da v projektu prepoznate koristi in priložnosti tudi zase:

 • prispevek pri prenosu znanja iz prakse v študijski proces
 • nove, neobremenjene ideje (študentov), ki jih lahko implementirate v svoj poslovni proces,
 • sodelovanje z mentorji, strokovnjaki na določenih področjih
 • dodatna prepoznavnost med študenti, bodočimi podjetniki, iskalci zaposlitve
 • zanimiva vsebina za marketinške in PR-članke

 

Vsebina in faze projekta

Projekte organiziramo in izvedemo na način, kot se dogovorimo. Izvedba in obseg izvedbe je odvisen od vsebine in vaših pričakovanj. S svojimi realnimi izzivi lahko sodelujete pri več študijskih predmetih med katerimi so tudi:

 • Osnove marketinga in tržne analize
 • Ustvarjalnost in inovativnost
 • Prodaja in psihologija prodaje
 • Načrtovanje rasti podjetja
 • Poslovni načrt
 • Poslovne finance
 • Računovodstvo
 • Podjetništvo
 • Ekonomika poslovanja
 • Osnove managementa in ravnanja s kadri, idr.

 

Faze projekta

 • opredelitev vsebin in ciljev izziva (določitev naloge in umestitev v učni proces)
 • opredelitev in potrditev časovnice (min. 1 mesec, max. 3 mesece)
 • predstavitev izziva ciljni publiki (študentje, širša javnost) in obisk podjetja
 • izvedba izziva pod vodstvom mentorja fakultete
 • predstavitev rezultatov naročniku in zaključek projekta

 

Izvedba projekta in način sodelovanja

Na GEA College poskrbimo za:

 • načrtovanje koncepta in organizacija projekta na ključ
 • koordinacijo in izvedbo celotnega projekta
 • izbor pravih predavateljev, mentorjev za izbrani izziv
 • pridobitev želenega števila visoko motiviranih projektnih skupin študentov
 • PR, promocijo in marketinške materiale (za splet, FB, video, itd) – po dogovoru

 

Podjetje nam do odličnega rezultata pomaga v nekaj korakih:Podjetje nam do odličnega rezultata pomaga v nekaj korakih:

 • izhodiščne želje glede področja sodelovanja, da lahko pripravimo koncept
 • sodelovanje na predstavitvi izziva ciljni publiki in možnost obiska podjetja
 • sodelovanje z mentorjem fakultete v času izvedbe (po potrebi)
 • sodelovanje pri predstavitvi zaključnih rezultatov
 • opcijsko: praksa za najuspešnejše, zaposlitev, mentorstvo, nadaljevanje sodelovanja, ipd.

 

Po pripravi koncepta in posvetu s podjetjem pripravimo tudi stroškovnik projekta –  ta je odvisen predvsem od velikosti projekta in obsega vključenih aktivnosti.

 

Koliko časa boste investirali v projekt?

 • 1h za sestanek, kjer opredelimo in uskladimo vsebino. Celoten koncept pripravimo in vam ga pošljemo v potrditev.
 • 1-2h za predstavitev projekta študentom (»otvoritev izziva«, predstavitev podjetja ipd.).
 • 3-5h za vmesno potrditev konceptov nalog.
 • 3h za predstavitve projektnih nalog in ocenitev rezultatov ter zaključni dogodek.

 

 

 Bodite drzni in tudi v vašem podjetju sprejmite izziv!  

 

Kontakt

Monika Strahovnik
T: 01 5302 470
E: monika.strahovnik@gea-college.si

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial