Predstavitev Centra višjih šol

6 študijskih programov

Moderen informacijski sistem

Praksa v tujini

GEA College – Center višjih šol je sodoben izobraževalni center, ki nudi napredna znanja, ki omogočajo konkurenčno prednost na trgu dela. Strokovni višješolski študijski programi ponujajo inovativna znanja in poleg klasičnega tudi e-študij.

GEA College – Center višjih šol je ena prvih zasebnih izobraževalnih institucij (prva generacija študentov se je vpisala v študijskem letu 2001/2002), ki so izvajale višješolske študijske programe v Republiki Sloveniji. V tem trenutku GEA College – Center višjih šol izvaja šest višješolskih študijskih programov, ki se izvajajo v obliki klasičnega in e-študija. Center višjih šol želi vsakemu študentu omogočiti strokovno znanje za uspešno delo v dinamičnem poslovnem okolju, kjer se je potrebno neprestano prilagajati, saj so spremembe edina stalnica.

Ciljne lastnosti diplomanta Centra višjih šol so: strokovnost, samostojnost, predanost, kakovost in samozavest. Študij zajema predavanja (klasična ali spletna), konzultacije, strokovne ekskurzije, srečanja študentov, diskusije, pogovore z gosti, vaje na terenu. Študentom je 24 ur dnevno na voljo sodoben informacijski sistem s študijskimi in ostalimi vsebinami, elektronski indeks in forumi. Kombiniranje različnih metod študija omogoča boljše prilagajanje željam in sposobnostim posameznikov ter omogoča pridobivanje širokega spektra kompetenc za bolj kakovostno delovanje in izgradnjo poslovne kariere.

GEA College – Center višjih šol se zaveda pomena usmerjenosti v evropski prostor, zato študentom preko programa ERASMUS+ omogoča opravljanje praktičnega izobraževanja na partnerskih institucijah v različnih državah. V okviru izmenjav študenti navezujejo nove stike, pridobivajo znanje tujih jezikov, spoznajo različne kulture in navade, se pripravljajo na mednarodno sodelovanje ter poglabljajo znanje z raznovrstnih strokovnih področij.

Odnosi med predavatelji, študenti in vodstvom Centra višjih šol so sproščeni, saj je omogočenih veliko skupnih druženj in poslovnih mreženj. Vodstvo in predavatelji Centra višjih šol spodbujajo pozitiven odnos do dela in imajo s študenti vedno odprto in spoštljivo komunikacijo. Ustvarjajo prostor harmonije, sodelovanja in zaupanja, saj verjamejo, da je povezovanje temelj dobrih in uspešnih poslovnih izkušenj danes in v prihodnosti.

GEA College – predstavitveni katalog 2016

V letu 2016 praznujemo 20-letnico višješolskega strokovnega izobraževanja v SlovenijiVišje strokovno šolstvo


BREZPLAČEN VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ ZA REDNO ZAPOSLENE

GEA College – Center višjih šol je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem izbran na javnem razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022« – Munera 3. Več…


 

 

Osebni Kontakt:

Neža Jurčević

Kontaktna oseba:
Neža Jurčević

E-pošta:
neza.jurcevic@gea-college.si

Telefon: 01 5881 349

Faks: 01 5688 333

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial