Študijski modul za nadarjene študente – GEA TOP Talents

Edinstvena priložnost za vse ambiciozne in podjetne študente!

GEA College – Fakulteta za podjetništvo je za študijsko leto 2021/22 pripravila popolnoma nov in vsebinsko bogat modul za vse nadarjene, ambiciozne in podjetne študente! Gre za prilagojen študijski modul za nadarjene študente, poimenovan GEA TOP Talents. Namen modula je zagotoviti visoko dodano vrednost za talentirane in prodorne študente preko obogatenih vsebin, spodbuditi njihov podjetniški in karierni potencial in jih opolnomočiti na poti osebnega in profesionalnega razvoja. 

 


Predstavitev prilagojenega študijskega modula za nadarjene študente – GEA TOP Talents

Vsebina prilagojenega študijskega modula za nadarjene študente GEA TOP Talents (v nadaljevanju študijski modul GEA TOP Talents) je zasnovana tako, da skozi aktivnosti vključuje izčrpno, zapleteno in poglobljeno preučevanje idej, problemov in tematik, s poudarkom na višjih ravneh razmišljanja, ustvarjalnosti in odličnosti. Aktivnosti za nadarjene študente bodo omogačale razvoj in uporabo kreativnih sposobnosti razmišljanja, spodbujale bodo samoiniciativno in samostojno učenje in rast ter omogočale razvoj samozavedanja in razumevanja odnosa do soljudi, družbenih institucij, narave in kulture. Aktivnosti modula so načrtovane tako, da omogočajo individualno rast vsakega posameznika s prepoznavo in opolnomočenjem njemu lastnih potencialov na eni strani ter profesionalni rasti znotraj skupine z uporabo “peer-to-peer” metode.

Za sodelovanje v prilagojenem študijskem modulu za nadarjene GEA TOP Talents bomo na podlagi razpisa izbrali študente različnih letnikov in smeri GEA College – Fakultete za podjetništvco, ki svojo nadarjenost kažejo na različnih področjih (študijska, podjetniška, poslovna, športna, umetniška, itd). Izbrane kandidate bomo povedali v raznoliko in interesno bogato skupino, ki bo omogočala spoznavanje in bogatenje različnih talentov ter individualni in skupinski razvoj preko sodelovanja različnih generacij. Študijski modul GEA TOP Talents bo tako izbranim študentom zagotovil številne priložnosti za mreženje, obiske poslovnih konferenc, srečevanje s prepoznavnimi podjetniki in poslovneži, mednarodne ekskurzije in oglede podjetij, mentorstvo, itd ter jim omogočil niz priložnosti za ustvarjanje lastnih prispevkov na poslovne in družbene tematike, s tem pa bo okrepil njihovo prepoznavnost v poslovnem okolju oz. konkurenčnost na trgu delovne sile.


Oglejte si video utrinke zaključnega dogodka prve generacije, ki je potekal junija 2022:


Kakšne so prednosti sodelovanja v prilagojenem študijskem modulu GEA TOP Talents?

Sodelovanje v prilagojenem študijskem modulu za nadarjene GEA TOP Talents predstavlja edinstveno priložnost za:

 • sodelovanje in izmenjavo pogledov z do 20 najbolj nadarjenimi študenti celotne generacije GEA College;
 • Sodelovanje v “Career Orientation” programu;
 • Izobraževanje  v “Podjetniškem Bootcampu”;
 • Izobraževanje  na poslovnih akademijah z visoko dodano vrednostjo s področja leadershipa, prodaje, trajnosti, itd.;
 • možnost coachinga s priznani poslovnimi coachi za največ 3 najboljše študente ;
 • sodelovanje v Mentorskem programu z mentorji iz Slovenian Business Cluba;
 • sodelovanje v Študentskem izzivu GEA College;
 • udeležbe na poslovnih večerjah s prepoznavnimi slovenskimi in tujimi podjetniki in HR managerji;
 • srečanja s prepoznavnimi slovenskimi in tujimi podjetniki 1na1 (poslovna srečanja, mreženja, dogodki, intervjuji);
 • priložnosti za spoznavanje in obiske prepoznavnih podjetij in mednarodnih korporacij;
 • udeležbe na nepozabni mednarodni ekskurziji;
 • udeležbe na prepoznavnih partnerskih poslovnih konferencah;
 • sodelovanja pri mednarodnih tekmovanjih;
 • spodbujanje kreativne žilice in sokreiranje GEA TOP Talents bloga in vsebin za družbene medije;
 • možnost individualne podpore pri doseganju profesionalnih ciljev;
 • prepoznavanje, spodbujanje in opolnomočenje lastnih talentov;
 • osebno in profesionalno rast;
 • možnost in mentorstvo za uresničitev lastnih podjetniških projektov ali idej z družbeno koristnim učinkom;
 • sodelovanje v drugih aktivnosti za spodbujanje profesionalnega potenciala in talenta.

Oglejte si utrinke 1. generacije udeležencev prilagojenega modula za nadarjene GEA TOP Talents

GEA TOP TALENTS lavtar večerja

gea top talents

 


Kontakt

Za dodane informacije smo dosegljivi na spodnjih kontakih:

Polona Novak, e: referat@gea-college.si, t: 01 5881 300

Polona Gačnik, e: karierni.center@gea-college.si, t: 01 5881 326


Kreator in izvajalec prilagojenega študijskega modula za nadarjene študente z imenom GEA TOP Talents je GEA College – Fakulteta za podjetništvo.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial