TRAJNOST in GEA College

GEA College. DANES za JUTRI.


 

Tudi v visokem šolstvu se čedalje bolj zavedamo posledic sodobne postindustrijske civilizacije. Intenzivnost in zapletenost življenja v 21. stoletju zahtevata zelo različno bazo znanja in nabor spretnosti, vključno s socialno-psihološkimi značilnostmi mladih, ki želijo vstopiti na trg dela. Ni dovolj, da visokošolska ustanova doseže najvišje znanstvene standarde. Zdaj se pričakuje, da bodo fakultete sposobne in motivirane, da mlade ljudi opremijo z vrednotami trajnostnega razvoja in občutkom odgovornosti do družbe – ne glede na vloge, ki jih bodo igrali v družbi.

Na GEA College smo prepričani, da je izobraževanje za trajnostni razvoj nujno potrebno. Mlajše generacije morajo spoznati in razumeti medsebojno povezanost treh stebrov človekovega življenja in delovanja: okolja, gospodarstva in družbe. Ker nam stari načini in vzorci delovanja na vseh področjih življenja kmalu ne bodo več služili, moramo postaviti nove in čvrstejše temelje, saj bomo le tako kos spremembam in izzivom, ki nas v prihodnosti še čakajo.

Na GEA College verjamemo, da prihodnost pripada podjetnim. Kot ena vodilnih izobraževalnih institucij na področju podjetništva v regiji čutimo odgovornost, da s svojim znanjem, izkušnjami in delovanjem spodbudimo razvoj trajnostnega podjetništva, ki se zavezuje k etičnemu delovanju in prevzema odgovornost za okolje, družbo in prihodnje generacije.

Zato smo v GEA College postavili trajnost med glavne strateške cilje. Aktivno širimo znanja in kompetence za uspešne podjetniške zgodbe, ki bodo hkrati ustvarjale ekonomsko, družbeno in okoljsko ravnovesje. Začeli bomo pri nas samih – GEA College bo postala vzor trajnostne izobraževalne institucije. To je naša zaveza: DANES ZA JUTRI.

 

»Živimo v obdobju burnih sprememb. Tehnološke novosti posegajo v naše življenje – okolje, družbo in gospodarstvo – bolj kot kadarkoli poprej. Na vse to moramo biti pripravljeni, zaživeti sedanjost v polni meri ob misli na enak ali še lepši jutrišnji dan. To zavedanje je eno bistvenih za nove generacije, mlade podjetnike, ustvarjalce in vse, ki bodo dali svoj odtis na planetu Zemlja.«

 – prof. dr. Ajda Fošner

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial