Cilji

Cilji

Eden glavnih strateških ciljev GEA College je povečati ozaveščenost študentov, zaposlenih ter vseh vpletenih v študijski proces glede podnebnih sprememb, njihovega blaženja in spremembe navad v vsakodnevnem življenju za učinkovitejši, hitrejši prehod v nizkoogljično trajnostno družbo. Zavzemamo se za celovit, interdisciplinaren pristop k pri¬dobivanju znanja, sposobnosti in veščin, potrebnih za trajnostno prihodnost.

In ravno trajnostno podjetništvo je ključ do konkurenčnega in zelenega gospodarstva.

 

»Podjetja imajo odgovornost, da pomagajo uporabnikom zmanjšati vrzel med obljubo in dejanskimi odločitvami, ki so del trajnostnega vedenja.  Zato verjamem, da mora marketing odigrati eno ključnih vlog in se fokusirati na inovacije, izobraževanje ter transparentno komuniciranje.«

 – mag. Katja Trop

 

»Trajnost je prihodnost naše družbe. Vse več podjetij se usmerja v razvoj, ki bo temeljil na večkratni uporabi izdelkov ter recikliranju v ponovno uporabne izdelke. Kot študentka in ena izmed ambasadork projekta se zavedam in zavzemam k spodbujanju in ozaveščanju generacije, ki prihaja za mano, k trajnostnem razmišljanju/ravnanju. Že prvi korak je, ko se zavedamo, kaj lahko spremenimo za nas in okolje okoli nas ter naredimo nekaj koristnega za boljši jutri.«

 – Lučka Kuhar, študentka

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial