Dogodki

Dogodki

GEA College prva zasebna fakulteta, ki je prejela zeleno zastavo  – 20. september 2021

V letu 2020/2021 je GEA College uspešno zaključil vseh sedem korakov, kot jih določa metodologija programa Ekošola. S tem smo kot prva zasebna fakulteta pridobili “zeleno zastavo”, s katero bomo v prihodnje tudi uradno izkazovali svojo vključenost v mednarodno priznani in uveljavljeni program, ki deluje že v 72 državah po svetu.

V Sloveniji program deluje od leta 1996, vanj pa je vključenih več kot 700 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz vse Slovenije.

V svojem govoru po prejemu častne zelene zastave je prof. dr. Ajda Fošner dejala: “V veliko čast nam je, da smo lahko prevzeli to zeleno zastavo, hkrati pa se zavedamo vseh odgovornosti, ki jih nosimo s tem. V tem letu, ko smo pristopili k programu Ekošole, sem spoznala nekaj odličnih zelenih slovenskih projektov in podjetij. Ponosna sem, da smo se vam pridružili.”

“Na tem mestu bi se iskreno zahvalila vsem svojim sodelavcem, GEA College timu, naši ambasadorki študentki Lučki Kuhar ter odličnima mentorjema Luciji Marolt in Gregorju Cerarju. Hvala! S ponosom bomo nosili to zeleno zastavo.”

Tako fakultete kot osnovne in srednje šole morajo namreč mlade ljudi opremiti z vrednotami trajnostnega razvoja in občutkom odgovornosti do družbe, ne glede na vloge, ki jih bodo kasneje igrali v življenju.

Na vprašanje, kakšen pomen ima zelena zastava za GEA College, pa je letošnja ambasadorka in naša študentka Lučka Kuhar odgovorila: “Menim, da ima velik pomen, saj naša fakulteta zelo stremi k trajnosti. Velik vpliv ima tudi na študente, saj se s tem programom tudi nas ozavešča o trajnosti. Meni to priznanje ogromno pomeni, saj sem sodelovala tudi s Fakulteto za dizajn, s katero smo poskušali z reciklažo oblekam dati neko novo življenje. V sklopu Ekošole se nas je združilo več deležnikov, in ko si enkrat v tem kolesju, več raziskuješ in se hkrati učiš, kako trajnost lahko vpelješ v svoje življenje. To je res super stvar.”

Pohvala in zahvala vsem mentorjem za izvedbo vsakoletnih trajnostno naravnanih aktivnosti ter iskrene čestitke in hvala prof. dr. Ajdi Fošner in naši študentki Lučki Kuhar za pridobitev tega mednarodnega priznanja.

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci, dijaki in študenti skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejše šole prejmejo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam in fakultetam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

            

Raziskovalno popoldne z Jožetom Knezom in Ano Sodnik Prah iz  družbe DARS d.d. – 12. maj 2021

Na dogodku nam bosta Jože Knez in Ana Sodnik Prah na primeru družbe DARS d.d. predstavila sistem upravljanja z energijo ter prostorsko načrtovanje in umeščanje avtocest in hitrih cest v prostor.

Sistem upravljanja z energijo v družbi DARS (Jože Knez)

  • Vključenost v strategijo družbe ter predstavitev strateških, operativnih in izvedbenih ciljev
  • Prispevek družbe DARS h globalnemu razvoju
  • Učinki uvedenih ukrepov in vpliv na zmanjšanje rabe energije ter posledično ogljičnega odtisa

Prostorsko načrtovanje in umeščanje avtocest in hitrih cest v prostor (Ana Sodnik Prah)

 V postopku prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest in hitrih cest v prostor poteka tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje. Postopek prostorskega načrtovanja, tj. priprave državnega prostorskega načrta poteka v dveh ključnih  fazah. V prvi fazi se obravnava več variant, v drugi fazi pa se za izbrano varianto izdelajo podrobnejše strokovne podlage in projektne rešitve. Vzporedno se preverjajo morebitni negativni vplivi na okolje ter predlagajo ustrezni omilitveni ukrepi.

 

Dan v rabljenih oblačilih – 23. april 2021

Na svetu vsako leto proizvedemo približno 150 milijard kosov oblačil in z njimi ustvarimo 93 milijonov ton odpadkov. V zadnjih 20 letih se je naša potrošnja oblačil povečala za kar 400 %. V Sloveniji v primerjavi z nakupom novih oblačil, kupimo  samo 0,62 % rabljenih oblačil, le 0,12 % pa si jih izposodimo ali izmenjamo.

Zato bomo v petek, 23. aprila 2021 obeležili  prvi slovenski Dan v rabljenih oblačilih (več TUKAJ).

Vabimo vas, da na ta dan oblečete rabljena oblačila, se fotografirate in fotografije pošljete na e-mail naslov: janja.srcnik@gea-college.si

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial