Udeležite se Financ na kvadrat in si prislužite kreditne točke (ECTS) oz. priznanje izpitov

Po uspešno zaključenem eno ali dvotedenskem programu vam poleg certifikata izdamo tudi potrdilo o pridobljenih kreditnih točkah (ECTS) ter pridobljenih kompetencah oz. priznanih izpitih. Za priznanje izpitov morate imeti opravljene vse obveznosti, ki so predvidene v programu za 1. ali 2. teden in oddati vlogo za priznavanje izpitov na Komisijo za priznavanje znanj in spretnosti (vloga je oproščena plačila stroškov).

Za študente GEA College – Fakultete za podjetništvo

Z udeležbo na Tednu 1:

  • se vam priznajo vse obveznosti predmeta Poslovne finance  ali en izbirni predmet (študijski program Podjetništvo, 1. stopnja)

 

Z udeležbo na Tednu 2:

  • se vam priznajo vse obveznosti predmeta Osnove analize poslovanja ali en izbirni predmet (študijski program Podjetništvo, 1. stopnja)

 

Za študente GEA College – Centra višjih šol

 

Študijski program EKONOMIST:

 

Z udeležbo na Tednu 1:

  • se vam priznajo vse obveznosti predmeta Osnove poslovnih financ   

 

Z udeležbo na Tednu 2:

  • se vam priznajo vse obveznosti Prosto izbirnega predmeta (Analiza poslovanja)

 

Študijski programi POSLOVNI SEKRETAR, ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE, INFORMATIKA, GOSTINSTVO IN TURIZEM, SNOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA:

 

Z udeležbo na Tednu 1 in/ali Tednu 2:

  • se vam priznajo vse obveznosti Prosto izbirnega predmeta (Osnove poslovnih financ ali Analiza poslovanja)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial