Upravljanje konflikta: od spopada do kompromisa

25. 04. 2018

Na zadnji karierni delavnici letošnjega študijskega leta, ki jo Karierni center GEA College organizira v okviru projekta Nadgradnja Kariernega centra, smo poslušali dr. Brane Bertonclja na temo Upravljanje konflikta.

Dr. Bertoncelj nam je v 90 minutah orisal kompleksnost nastanka konflikta ter nas seznanil s taktikami, strategijami in načini upravljanja nastalih konfliktov. Cilj delavnice je bil študente seznaniti s pomembnostjo prepoznavati konfliktne situacije ter izbire ustreznega načina za reševanje konflikta. Oziroma, kot nam je zaupal sam dr. Bertoncelj, bi bil lahko recept za upravljanje v nekaj korakih razčlenili takole:

»1. KONFLIKT ČIM PREJ OPAZIMO. Kolikor hitreje konflikt opazimo, toliko lažje ga razrešimo.
2. ZAVEZNIŠTVO pomeni, da se skupaj borimo za odnos in ne drug proti drugemu ter da kljub nesoglasju ohranjamo dober odnos in vzajemno naklonjenost.
3. UPOŠTEVANJE RAZLIČNOSTI pomeni, da razumemo, da ima drugi drugačen pogled na nastalo situacijo kot mi sami.
4. PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI pomeni odkrivanje težav in iskanje rešitev, ne pa dokazovanje krivde drug drugemu.
5. OHRANJANJE KOMUNIKACIJE, če komunikacijo prekinemo, si zapremo pot do rešitve in s tem onemogočimo, da bi konflikt prispeval k izboljšanju odnosa.
6. RAZDELITEV KONFLIKTA NA MANJŠE DELE: če bomo hoteli rešiti vse težave naenkrat, po vsej verjetnosti ne bomo rešili ničesar.
7. ODKRIVANJE DISFUNKICONALNIH VZORCEV: vsak je odgovoren za svoje vedenje in svoje odzive. Šele ko se jasno zavedamo svojih destruktivnih vzorcev, jih lahko začnemo spreminjati.
8. ASERTIVEN VZOREC VEDENJA, s katerim odkrito izražamo lastno mnenje, prepričanja, potrebe ali čustva, hkrati pa upoštevamo drugega.«

 

Celotni projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in omogoča GEA Collegu, da študentom ponuja dodatne aktivnosti, z namenom izboljšanja kariernih kompetenc. Tako smo letos izvedeli 10 kariernih delavnic, na različne teme: poslovni bonton, znanje Excela, upravljanje portfelja itn. Tovrstne delavnice načrtujemo tudi v prihajajočem študijskem letu in se že zdaj vselimo vašega obiska.

   MIZS_slo CGP_kohezijska-politika_logotipi_posamezni

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial