Vas zanima, katere veščine vam bodo v letu 2020 prišle prav? – 5. del

20. 12. 2019

Vas zanima, katere veščine vam bodo v letu 2020 prišle prav? – 5. del

 

In prispeli smo do konca. Ne leta, ampak seznama veščin, ki jih bomo, tako The World Economic, najbolj potrebovali v prihajajočem letu in še kakšnem potem. Ostala nam je le še prvouvrščena kompetenca in to je kompleksno reševanje problemov.

»Creating something is all about problem – solving«, Philip Seymour Hoffman

Kreativno in učinkovito reševanje problemov bo torej postalo najbolj zaželena veščina v bližnji prihodnosti. Toda, ali velja, da to »imaš ali pa nimaš«, ali pa se da veščin priučiti, jih natrenirati? Najbolje, da kar kombinacija obojega. Kako do teh veščin priti, je morda tema za naslednji članek. Danes si bomo pogledali pet osnovnih korakov za pripravo na reševanje problemov.

 

Analiza vzrokov za nastanek problema

Če želimo problem rešiti, moramo najprej ugotoviti razlog(e) zanj. Da to dosežemo, moramo zbrati čim več informacij ter jih primerno oceniti, izločiti možne okoliščine za nastanek problema ter natančno določiti, kaj bomo reševali. Veščine, ki nam pri tem pomagajo, so aktivno poslušanje, iskanje dejstev, analiziranje ter pridobivanje podatkov.

 

Generiranje skupek alternativnih rešitev za doseganje cilja

Zdaj, ko smo ugotovili razloge za nastanek problema, poiščimo vse možne rešitve. V tej fazi je zaželeno timsko delo zaradi očitnih razlogov. Poiščite več možnih rešitev ter jih začnite preizkušati. Veščine, ki nam pri tem pomagajo, so kreativno razmišljanje, napovedovanje ter planiranje.

 

Ocenjevanje najprimernejših rešitev

V tej fazi je potrebno že upoštevati stroške, ki bodo nastali ob implementiranju določene rešitve, sredstva, ki jih bomo potrebovali ter možne ovire, ki bodo ali pa bi nastale. Veščine, ki nam pri tem pomagajo, so analiziranje, timsko delo, mediacija, testiranje in postavljanje prioritet.

 

Implementiranje načrta

Ko smo izbrali rešitev, jo moramo začeti izvajati. Še pred tem moramo določiti merila, po katerih bomo vedeli, ali smo se prav odločili ali ne. Veščine, ki nam pri tem pomagajo, so upravljanje projekta, implementiranje, upravljanje s časom ter razvoj meril.

 

Ocenjevanje učinkovitosti

Čas je za oceno učinkovitosti in uspešnosti. Najboljši reševalci problemov znajo zelo hitro oceniti, kaj funkcionira in kaj ne. Veščine, ki nam pri tem pomagajo, so komunikacija, analiza podatkov, raziskovanje ter sledenje rezultatov.

 

Tako, z reševanjem kompleksnih problemov zaključujmo seznam najbolj zaželenih veščin za leto 2020. Jih ponovimo? Torej, če ste vešči kritičnega razmišljanja, koordiniranja, upravljanja z ljudmi, kreativnosti in reševanja kompleksnih problemov, bo 2020 zagotovo vaše leto!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial